zondag 10 april 2005

Stimulering kunst en cultuur!

Afgelopen donderdagavond heeft de deelraad ingestemd met een begrotingswijziging, waardoor er meer geld beschikbaar komt voor kunst- en cultuurprojecten. Vanaf 1 juli is er 25.000 Euro beschikbaar voor projecten tot het eind van het jaar. Voor volgend jaar is het dubbele van dat bedrag beschikbaar. Kunstenaars of culturele gezelschappen en instellingen kunnen aanspraak maken op subsidie voor projecten in onze deelgemeente, gericht op onze bewoners. Nadere details en voorwaarden worden binnenkort bekend gemaakt door de deelgemeente.