woensdag 28 mei 2008

Brainstorm ouderenbeleid

Afgelopen maandag heb ik met de commissie Welzijn van de deelraad een bezoek gebracht aan Zorgcentrum Rubroek. Behalve dat we een kijkje mochten nemen en een maaltijd kregen geserveerd in deze ouderen voorziening, hebben de deelraadsleden ook met elkaar van gedachte gewisseld over het ouderenbeleid in de deelgemeente. Hoe moet dit aansluiten op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning? Wat kunnen we doen voor mantelzorgers? Hoe kan de wederzijdse beeldvorming tussen ouderen en jongeren verbeteren? Allemaal vragen die aan de orde kwamen. De uitkomsten van de avond zullen worden meegenomen bij het opstellen van een notitie Ouderenbeleid, die na de zomer door deelraad zal moeten worden vastgesteld.