vrijdag 3 oktober 2008

Deelgemeente schrapt in kosten bij vergunningen

Met ingang van 1 oktober 2008 worden de leges, oftewel factuurkosten, onder de
10 euro voor verleende kap-, collecte- en evenementenvergunningen niet meer geheven. Inwoners van Kralingen-Crooswijk hoeven bij de aanvraag van bepaalde vergunningen dus niet meer hun portemonnee te trekken.

Door deze maatregel wordt bovendien de bureaucratische papierstroom rondom de facturering van verleende vergunningen verminderd. Het gaat daarbij om alle kap- en collectevergunningen. Tot 1 oktober 2008 werd per verleende kap- en collectevergunning nog € 6,60 in rekening gebracht. Ook is de nieuwe regeling ingegaan voor de verlening van kleine evenementenvergunningen.

Een legesregeling voor dit soort kleine vergunningen is naar mijn mening eigenlijk zinloos. Voor bewoners kost het geld en voor de deelgemeente zijn de administratiekosten hoger dan wat het oplevert. Jaarlijks verlenen wij zo’n 350 van dit soort vergunningen en met deze maatregel maken we het dus voor een heleboel mensen weer wat gemakkelijker en goedkoper.