woensdag 5 november 2008

Obama nieuwe president!

Vanochtend was ik in het Kurhaus in Scheveningen aanwezig bij het traditionele verkiezingsontbijt voor de amerikaanse presidentsverkiezingen. Toen ik om 5 uur arriveerde werd juist de speech van McCain uitgezonden, waarin hij zijn verlies erkende. Enige tijd daarna verscheen Obama op het scherm voor zijn indrukwekkende toespraak. Er heerste een uitgelaten en feestelijke stemming in het Kurhaus en na de speech van Obama ging er een luid gejuich op. Iedereen leek het gevoel te hebben, getuige te zijn van een historisch moment.

Hoe historisch het echt zal zijn, moet de toekomst uitwijzen. Ik denk dat er veel te winnen valt, nu Bush van het internationale terrein verdwijnt. Er liggen kansen op het gebied van het internationale strafhof, milieu (Kyoto) en zeker op het gebied van internationale samenwerking en conflictbeheersing. Verder hoop ik dat de amerikaanse samenleving op het gebied van burgerrechten etc. wel wat liberaler en toleranter wordt onder Obama. Tegelijkertijd vraag ik me af of voor Europa vanuit een economisch perspectief Obama even goed zal zijn als McCain. Als Obama denkt de economische crisis het hoofd te kunnen bieden door allerlei protectionistische maatregelen en door vrijhandel in te perken, dan zou dat wel zorgelijk zijn. Ik ben benieuwd en hoop uiteraard dat dat niet gebeurt!