zaterdag 18 april 2009

Ruim baan voor verplaatsing Leonidas!

Vorige week is de ruimtelijke visie voor de wijk De Esch vastgesteld in de deelraad. Dit traject kende een erg lange voorgeschiedenis, maar nu is de kogel dan toch echt door de kerk. Eén van de ambities voor de wijk is het toevoegen van woningbouw. Als belangrijkste plek daarvoor is de locatie aangewezen waar nu de hockeyvereniging Leonidas is gevestigd aan het Toepad. Voor de hockeyvereniging betekent dit, dat er nu dan eindelijk ook een ruimtelijke onderlegger bestaat die voorziet in de verplaatsing van de club naar het sportterrein aan de andere kant van de weg, hetgeen een reeds lang gekoesterde wens is.