donderdag 25 juni 2009

Kralingen-Crooswijk sociaal voldoende

Deze week zijn de cijfers bekend geworden van de Sociale Index in Rotterdam, gemeten over 2008. Voor de hele stad is het gemiddelde cijfer gestegen van een 5,8 naar een 6,0. In onze deelgemeente is het gemiddelde gestegen van een 5,8 naar een 6,1. De specifieke cijfers voor onze wijken zijn:
Hiermee krijgt onze deelgemeente de kwalificatie "sociaal voldoende", waar dat vorig jaar nog "kwetsbaar" was. De stijging geeft in elk geval aan dat we als deelgemeente goed op weg zijn met ons welzijnsbeleid. Tegelijkertijd denk ik dat er nog wel wat "ruis" in de cijfers kan zitten. Het meetinstrument is nog erg nieuw en er kunnen best nog onzorgvuldigheden in zitten. Zo is het voor mij onduidelijk hoe het komt dat Oud-Crooswijk gedaald is en Nieuw-Crooswijk en Rubroek gestegen zijn, terwijl de wijken toch veel overeenkomsten kennen. Hoe dan ook, met een stijging van 0,3 punt in onze deelgemeente, behoren we tot de deelgemeenten met de grootste stijging in Rotterdam.