vrijdag 5 februari 2010

Vrijheid en verantwoordelijkheid voor volkstuinders!

Gisteren heeft de deelraad een nieuw volkstuinenbeleid vastgesteld voor onze deelgemeente. De kern kan samengevat worden in twee woorden: vrijheid en verantwoordelijkheid. De vrijheid zit erin dat de volkstuinverenigingen de keuze krijgen hoe zij in de toekomst willen huren van de gemeente. Tot nu toe was het altijd zo dat de gemeente verhuurde aan de Rotterdamse Bond voor Volkstuin Verenigingen en dat de verenigingen daar dan van moesten afnemen. De Bond had dus een soort monopolie. De vraag is of dat nog wel van deze tijd is. Aan de voetbalverenigingen verhuurt de gemeente ook rechtstreeks, zonder dat de KNVB daar tussen zit. In Rotterdam had de RBVV een tamelijk onaantastbare status, maar dat verandert nu dus. Het huurcontract met de bond is opgezegd en er komt een nieuwe constructie, waarbij de keuzevrijheid van de verenigingen doorslaggevend zal zijn.
Daarnaast hebben volkstuinverenigingen ook verantwoordelijkheid. Er gaat jaarlijks behoorlijk wat belastinggeld richting volkstuinen en daar mag dan ook wel iets tegenover staan voor de samenleving. De volkstuinen worden daarom vanaf nu gevraagd om jaarlijks op het terrein van jongeren, ouderen of cultuur, zelf activiteiten te organiseren. Op deze manier kunnen meer mensen van de volkstuinen genieten dan de tuinders alleen.
Al met al een nota met veel liberale elementen!