donderdag 18 november 2010

Clean shippingindex


Vorige week was ik gespreksleider bij een prachtig initiatief van Stichting Noordzee: de lancering van een "clean shippingindex". Waar gaat het om? Een van de laatste sectoren waar nog nauwelijks iets gedaan wordt aan duurzaamheid en milieubeleid, is de scheepvaartsector. Waar auto's en fabrieken steeds schoner worden, blazen schepen nog steeds de meest smerige zwarte rook de oceanen over. Om daar iets aan te doen is in Zweden een index bedacht waarmee voor bedrijven inzichtelijk wordt hoe "schoon" hun vracht wordt vervoerd. Ze kunnen zien welke reders de schoonste schepen hebben en dat vervolgens meenemen bij hun keuze voor een bepaalde reder. In Zweden doen alle grote bedrijven inmiddels mee (Volvo, Scania, etc.). In Nederland is de index dus vorige week gepresenteerd en Akzo Nobel heeft meteen toegezegd ermee te zullen gaan werken. Goed initiatief!