woensdag 21 juni 2006

Volop activiteit!

Nu we met het nieuwe Dagelijks Bestuur alles een beetje op de rails hebben is het erg druk zo vlak voor de zomervakantie. Bestuurlijk heeft door de verkiezingen alles een beetje stil gelegen en nu moet er natuurlijk nog snel heel veel voor de vakantie. Zo heb ik vorige week een brainstormdag gehad met de wethouders Kriens, Kaya, Geluk en Schrijer over een toekomstig Sociaal Akkoord voor Rotterdam. Ook zijn we ambtelijk en bestuurlijk druk bezig om te kijken wat er in het kader van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning op ons af komt en vorige week hebben we daarover een presentatie gegeven in de deelraad. Ondertussen zijn er ook nog de nodige representatieve taken. Vorige week was er de opening van de Sportieve Vernieuwingsplek op het Schuttersveld, het Kralings Zwembad bestond 75 jaar, de speeltuin in Crooswijk werd heropend, op basisschool de Waaier mocht ik een nieuw e-centrum openen voor cursussen Eigentijdse Taal voor allochtone ouders. Afgelopen weekend was onze kunstwereldje bijeen vanwege het project "De Ontmoeting" op diverse plekken in de deelgemeent en deze week is er natuurlijk het Kralings paardensportevenement, het CHIO. En tussendoor.... af en toe een wedstrijdje van het WK bekijken.