vrijdag 19 oktober 2007

Verhuislunch

De leerlingen van de basisschool de Waaier aan de 1e Reserve Boezemstraat in Nieuw Crooswijk verhuizen na de herfstvakantie naar de tijdelijke locatie aan de Rusthoflaan. Vanmiddag mocht ik aanwezig zijn bij hun verhuislunch. Met deze gezamenlijke maaltijd namen de leerlingen, ouders en bewoners uit de omgeving afscheid van de Waaier en de omgeving van de school, die binnenkort wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De school verhuist tijdelijk naar het scholencomplex achter het winkelcentrum aan de Rusthoflaan. Samen met kunstenaars hadden de leerlingen kunstwerken gemaakt van hun laatste herinnering aan de school. De kinderen kregen ook allemaal een placemet met een foto van hun oude school en volgende week gaat elk kind zijn stoeltje zelf overbrengen naar de nieuwe school. Voor de kinderen was het een indrukwekkende gebeurtenis!

vrijdag 12 oktober 2007

Ayaan moet beveiligd worden!

Met verbazing heb ik de afgelopen weken kennis genomen van de bekrompenheid waarmee de minister en een meerderheid van de Tweede Kamer (inclusief de VVD) zijn omgegaan met het vraagstuk over de beveiliging van Ayaan Hirsi Ali. De Nederlandse overheid moet in mijn optiek ten allen tijde er voor zorgen dat de vrijheid van meningsuiting van haar eigen burgers beschermd wordt. De huidige handelswijze van de Nederlandse regering is om een aantal redenen erg vreemd:
1. Het signaal wordt afgegeven dat het loont om mensen met een andere mening te bedreigen, want hun bewegingsvrijheid kan daarmee worden ingeperkt, aangezien ze niet meer (of slechts nog voor eigen risico) kunnen reizen.
2. Het is de kerntaak van de overheid om veiligheid voor haar burgers te garanderen en de overheid kan in mijn optiek onmogelijk stellen, dat wanneer dat te duur wordt, dat iemand dan die kosten zelf maar moet betalen. Bovendien wordt hier impliciet in mijn optiek ook mee gezegd dat het de eigen schuld is van Ayaan dat ze bedreigd wordt. Ik bestrijd dat ten zeerste. Wat iemand ook zegt en hoe oneens je het er ook mee kunt zijn, nooit, nooit en nooit kan dat bedreiging rechtvaardigen.
3. De Nederlandse overheid biedt asiel aan voor mensen die in hun eigen land bedreigd worden vanwege hun opvattingen. Voor deze mensen worden door de Nederlandse overheid hoge kosten gemaakt om ze buiten hun eigen land te laten wonen, terwijl ze geen Nederlands staatsburger zijn. Naar mijn opvatting is dat terecht, maar het is wel heel erg krom om dan tegen een eigen staatsburger te zeggen dat haar vrijheden ingeperkt zullen gaan worden omdat de Nederlandse overheid de kosten van haar beveiliging niet wil betalen.

Ik vind dit echt belachelijk en ik vind dat de Nederlandse overheid en de Nederlandse samenleving veel scherper onze vrijheden zouden moeten bewaken en garanderen, want deze vrijheden zijn geen vanzelfsprekendheid!

vrijdag 5 oktober 2007

Dag van de leraarBent u miljonair?
Wat vindt u ervan de Rita Verdonk weg is bij de VVD?
Wat moet je voor opleiding doen om bestuurder te worden?
Hebt u er wel eens over gedacht om van partij te veranderen?
Hoe is het met de veiligheid in de wijk?
Deze en nog vele andere vragen kreeg ik vanochtend op mij afgevuurd door groep 8 van de Arentschool. Ik was op de school om een gastles te vervullen in het kader van de dag van de leraar. Om extra aandacht te besteden aan het belang van goed onderwijzend personeel, werd vandaag deze dag georganiseerd, waarbij mensen van buiten het onderwijs werden gevraagd om ook eens voor de klas te staan. Het was een leuk uurtje en ik weet eigenlijk niet wie er het meeste hebben geleerd: de kinderen of ik?

maandag 1 oktober 2007

Lekker fit!

Vrijdag was ik aanwezig bij de kick off van het Lekker-fit-programma op basisschool de Bavokring. Deze school is de achtste school die in onze deelgemeente meedoet aan het programma. Doel van het programma is dat kinderen meer bewegen en gezonder eten. Hiertoe krijgt de school budget om een extra gymleraar in dienst te nemen, krijgen de kinderen extra gymles en zijn er speciale lesprogramma's. De kinderen waren razend enthousiast en de beweging zat er 's ochtends om 9.00 uur meteen goed in!