dinsdag 12 oktober 2010

Verder zonder deelgemeenten?

Hoewel dat natuurlijk nooit de bedoeling is, lijkt de hand van de informateur duidelijk te zijn terug te zien in het nieuwe regeerakkoord. De deelgemeenten moeten er nu eindelijk aan geloven, het nieuwe kabinet schaft ze af.
Mij is overigens niet geheel duidelijk wat nu de reden is voor dat afschaffen. Een bezuiniging is het nauwelijks, het terugbrengen van bestuurlijke drukte ten dele. Daar staat echter tegenover dat in een stad als Rotterdam de macht van de ambtelijke diensten verder zal toenemen (en die was al vrijwel onaantastbaar). Voorts zal de afstand tussen bestuur en burger eveneens toenemen. Het persoonlijk uitleggen aan burgers dat er ergens een drugsopvang komt, het bestuurlijk toelichten van bouwplannen op bewonersavonden of het op de fiets schouwen van de buitenruimte met bewoners, politie en politiek bestuur, behoort straks tot het verleden. Bewoners kennen dan de wethouder nog enkel vanuit de media.
Wat wel een winstpunt zal zijn is, dat straks over elk dossier er in principe maar één wethouder verantwoordelijk zal zijn. In het huidige Rotterdamse model was dat formeel ook al zo, maar in de praktijk bleken veel bestuurders zich niet aan die spelregels te houden en dwars door elkaars (gemeente en deelgemeenten) bevoegdheden heen te marcheren. Die ellende en de daaruit voortvloeiende tijd- en geldverspilling is straks teneinde.
Wat wel nog een boeiende vraag blijft is natuurlijk wanneer straks dan is en hoe straks bereikt gaat worden, want een eenvoudige klus zal het niet zijn!