vrijdag 25 maart 2005

Geen gekozen burgemeester!

Het ziet er naar uit dat de gekozen burgemeester voorlopig van de baan is. Zoals ik al eens eerder via mijn website heb laten weten, ben ik erg tegen een gekozen burgemeester. Het is mij volstrekt onduidelijk voor welk probleem een gekozen burgemeester de oplossing zou moeten zijn. Uiteraard was ik erg blij toen de PvdA-fractie in de Eerste Kamer haar oren niet liet hangen naar Wouter Bos en haar werk deze week naar behoren deed. Ik begrijp dan ook niet zo goed de verwijten richting de PvdA-fractie in de Eerste Kamer, als zouden zij partijpolitiek hebben bedreven. Zij zitten er namelijk om de wetten die de Tweede Kamer voorstelt te toetsen. Er werd hier een wet gepresenteerd die in de voorgestelde vorm zonder grote problemen onuitvoerbaar was en dus hebben ze terecht tegengestemd. Als er in de Eerste Kamer al partijpolitiek bedreven werd, dan was dat door de fracties van CDA en VVD. Zij stemden om wille van de coalitie, maar wel tegen beter weten in, mee met het voorstel van Thom de Graaf. Hoe dan ook, voorlopig hoeven we niet voor de burgemeester naar de stembus en wat mij betreft blijft dat ook zo.

maandag 21 maart 2005

Cultuur, cultuur, cultuur en sport

Afgelopen week waren er veel activiteiten op gebied van cultuur en sport. Donderdagmiddag mocht ik het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het fotoboek "Kralingen in vroege tijden". In dit boek heeft Tinus de Does historische 90 foto's bijeengebracht uit Kralingen. Het boekje is momenteel verkrijgbaar bij de deelgemeente voor 20 Euro per stuk.
Daarna ben ik naar de Buurtwinkel in Crooswijk gegaan voor de sluiting van een expositie van de schildersclub uit het Vooronder. Al diverse jaren houdt deze groep zich bezig met de schilderskunst en dat werk hebben ze de afgelopen periode tentoongesteld.
Zaterdagmiddag heb ik de opening verricht van een expositie over sculpturen en grafiek van Salvador Dali (foto). Deze expositie is tot 11 juni te zien in Galerie Kralingen (open wo-za 14.00-18.00 uur). Uiteraard zijn we als deelgemeente bijzonder trots dat organisator George Knap het voor elkaar heeft gekregen om Dali naar Kralingen te halen!
Tot slot ben ik gisteren nog even bij de opening van een tafeltennistoernooi van 21-Up geweest. In het kader van het sportjaar organiseerden zij een ouder-kind-toernooi, gericht op het verkrijgen van nieuwe leden. Ik mocht de eerste partij spelen tegen de jonge dame op de foto en die verloor ik. Maar ja, zij was ook wel heel erg goed!

vrijdag 11 maart 2005

Nieuwbouw Tropicana???

In diverse media stond de afgelopen week dat het college van B&W van Rotterdam heeft besloten dat het zwemparadijs Tropicana mag gaan uitbreiden. Vervolgens zegt wethouder Van Sluis vanochtend in het blad Metro dat hij samen met wethouder Pastors een gesprek met mij heeft gehad, voordat zij hadden besloten dat Tropicana zou mogen uitbreiden.
Dit is onjuist. Ik heb Van Sluis hier niet over gesproken. Met Marco Pastors heb ik wel op reguliere basis overleg over de ruimtelijke ordening in onze deelgemeente. Daar is ook Tropicana verschillende keren aan bod geweest, maar dat is altijd geweest op basis van ideeën en plannen die er waren, maar niets definitiefs. Mij is niet het besluit medegedeeld dat Tropicana mag gaan uitbreiden en bovendien zou een dergelijke kennisgeving schriftelijk moeten plaats vinden. Voorts moeten ook nog de nodige planologische procedures worden doorlopen (mogelijk wijziging bestemmingsplan en afgeven bouwvergunning) voordat de beoogde uitbreiding zou kunnen plaatsvinden. Deze procedures hebben nog niet plaatsgevonden. Een standpunt over de uitbreiding heb ik nog niet. Ik moet dan eerst het definitieve plan gezien hebben.

Sportjaar geopend!

In de deelgemeente Kralingen-Crooswijk wordt dit jaar in het kader van het Rotterdamse Sportjaar 2005 bijna twee miljoen euro geïnvesteerd. Het geld gaat vooral naar activiteiten van verenigingen in de deelgemeente, het opknappen van buitensport accommodaties en de bouw van een nieuwe gymzaal bij de Brede School in Nieuw Crooswijk.
Bovenop ruim drie ton aan reguliere sportinvesteringen, stelde de deelraad een ton extra beschikbaar voor het Sportjaar 2005. Om de bijna twee miljoen vol te maken is het gelukt om ruim zes ton van de verschillende Rotterdamse diensten en acht ton van het projectbureau Sportjaar 2005 binnen te halen. Zoveel co-financiering is mooi, want voor iedere Euro die we als deelgemeente opzij leggen voor de sport, wordt er dit jaar voor bijna vijf Euro in onze deelgemeente geïnvesteerd. Het leuke is ook, dat iedereen daarvan mee kan profiteren. Van trapveldjes voor jongeren tot koersbal voor ouderen en van nationale kampioenschappen voor studenten tot kennismakingsactiviteiten voor kinderen. Er is voor elk wat wils! Bij voetbalvereniging HOV werd het sportjaar officieel geopend door de overhandiging van een subsidiecheque. Dit geld wordt ondermeer ingezet voor een familiedag, een Pinkstertoernooi, een pleinvoetbalcompetitie en deelname aan het evenement Crooswijk op Stelten.

vrijdag 4 maart 2005

Hoe moet het met het parkeren?

Onlangs heeft de VVD Kralingen-Crooswijk een enquête gehouden onder haar leden over de parkeerproblematiek in onze deelgemeente. Uit de antwoorden van de 47 respondenten kwam het volgende:
• 65% van de respondenten vindt parkeren geen probleem bij hem/ haar in de straat.
• 76% van de respondenten is tegen betaald parkeren bij hem/ haar in de straat.
• 38% van de respondenten is voor een parkeergarage bij hem/ haar in de buurt.
• 18% van de respondenten zou als er een parkeergarage bij hem/ haar in de buurt zou komen, geïnteresseerd zijn om tegen betaling een vaste plek daarin te huren.

Nadere analyse van de uitkomsten leert dat de problemen zich vooral voordoen in Rubroek en
in de buurt van de universiteit. Dat de situatie daar problematisch is blijkt duidelijk. Echter over de oplossingsrichting zijn de meningen verdeeld. Er zijn in het gebied rondom de universiteit ongeveer evenveel voorstanders als tegenstanders van betaald parkeren. De belangrijkste conclusie kan zijn dat maatwerk geboden is. Er zijn een paar plekken waar betaald parkeren overwogen kan worden. Op deze plaatsen is een parkeergarage veelal eveneens gewenst. In het grootste gedeelte van de deelgemeente is parkeren geen probleem en is betaald parkeren ongewenst. De resultaten van deze enquête kunnen dienen als ondersteuning bij de standpuntbepaling van de wethouder op de Coolsingel, het dagelijks bestuurder en onze raads- en deelraadsleden. Indien u geïnteresseerd bent in de verdere resultaten van de enquête, dan kunt u deze opvragen bij de secretaris van de VVD: r.bergenhenegouwen@vvdrotterdam.nl