maandag 29 september 2008

Wijkvisie Kralingen-Oost vastgesteld

Afgelopen donderdag heeft de deelraad de wijkvisie Kralingen-Oost vastgesteld. Hiermee is een lang en uitgebreid proces tot een einde gekomen. Het begon bijna een jaar geleden met een enquĂȘte onder alle huishoudens in de wijk. Daar kwam uit naar voren dat bewoners wensten dat vooral het historische en groene karakter van de wijk behouden moest blijven. Met dat als uitgangspunt zijn vervolgens stedenbouwkundigen en andere experts aan de slag gegaan om een concept te maken. Vlak voor de zomer vond er een bewonersavond plaats waar terugkoppeling is gegeven en aanvullende input is gevraagd. Vervolgens is het concept op het internet geplaatst zodat bewoners er schriftelijk op konden reageren. Ook is het concept toen besproken met de Bewonersorganisatie Kralingen-Oost. Uiteindelijk heeft dat tot veel aanpassingen geleid en is een definitieve versie voorgelegd aan de deelraad. Daarbij werd de deelraad tevens gevraagd een keuze te maken tussen het wel of niet doortrekken van de Burg. Oudlaan naar de Kralingseweg. Uiteindelijk heeft onze volksvertegenwoordiging de keuze gemaakt die doortrekking niet te doen. Tevens is via amendementen nog een aantal andere wijzigingen aangebracht in het stuk. Al met al, ligt er nu een visie die conserverend van aard is, waar groen en historische waarden in beschermd worden en waarin er tevens aandacht is voor parkeren en verkeersproblematiek. De volgende stap is nu het opstellen van een uitvoeringsprogramma, waar binnenkort mee zal worden gestart.

donderdag 18 september 2008

Op bezoek bij Plons

Gisteren heb ik een werkbezoek gebracht aan Stichting Plons. Deze stichting organiseert zeilactiviteiten op de Kralingse Plas voor mensen met een (verstandelijke) beperking. De stichting is nog naarstig op zoek naar vrijwilligers. Zeilervaring is daarbij niet noodzakelijk, al zijn er wel activiteiten waarbij zeilervaring nuttig gebruikt kan worden. Belangstellenden kunnen zich melden via http://www.stichtingplons.nl/. Het weer was gisteren in elk geval prachtig om even in een bootje te zitten!