woensdag 29 april 2009

Senioren zeer tevreden in Kralingen-Crooswijk

Zeer recent heeft de organisatie Pluspunt een onderzoek gedaan naar de verwachtingen en wensen van senioren in Rotterdam. Uit het onderzoek kwam voor onze deelgemeente naar voren dat ongeveer de helft van alle senioren deelneemt aan activiteiten in de wijk. Tevens blijkt dat 91% van de senioren in Kralingen-Crooswijk tevreden is met het huidige activiteitenaanbod, hetgeen de hoogste score is in Rotterdam. Het volledige onderzoek is onderstaand te lezen. Een leuke opsteker voor ons ouderenbeleid, al zal het ons er niet van weerhouden om vol enthousiasme verder te gaan met de doorontwikkeling van de woonzorgzones in onze deelgemeente!
verwachtingen%20senioren%20onderzoek%20pluspunt%202009.PDF

donderdag 23 april 2009

VVD stapt uit college in Rotterdam, en terecht!

Ik heb veel bewondering voor het besluit van Jeannette Baljeu en Mark Harbers om uit het gemeentebestuur van Rotterdam te stappen. Op zich was het misschien logischer geweest als dat donderdag na het raadsdebat was gebeurd, maar waar het om gaat is dat het onaanvaardbaar is dat een grote som belastinggeld wordt ingezet om een professor te betalen die verdeeldheid zaait in de samenleving. Zelf ben ik een half jaar geleden bij een debat geweest tussen de dubieuze professor Ramadan en Frits Bolkestein. Bolkestein had zich bijzonder goed voorbereid en had wel een stuk of 20 citaten gevonden van Ramadan, waarin hij blijk gaf van een brede range aan vrouw- en homo-onvriendelijke opvattingen. Vervolgens ontkende Ramadan alle ca. 20 citaten, maar distantieerde zich er niet van. Deze man roept in eigen kring en eigen taal de meest grove dingen over bepaalde bevolkingsgroepen, om in een andere omgeving het dan keer op keer weer te ontkennen. Nu heeft natuurlijk iedereen recht op een eigen mening, zelfs als dat een zeer verwerpelijke is. Echter, op kosten van de belastingbetaler (en hier horen we de linkse kerk helemaal niet meer over hun favoriete term: Balkenendenorm!) de meest grove uitlatingen doen, die dan weer ontkennen, ze dan weer doen, dan weer ontkennen, etc. is volstrekt idioot. Ik ben blij dat de Rotterdamse VVD-ers daar afstand van nemen en dus ook niet langer samen willen werken met partijen die dit soort kwalijke zaken maar steeds met de mantel der liefde bedekken. Voor liberalen is dit onacceptabel!

zaterdag 18 april 2009

Ruim baan voor verplaatsing Leonidas!

Vorige week is de ruimtelijke visie voor de wijk De Esch vastgesteld in de deelraad. Dit traject kende een erg lange voorgeschiedenis, maar nu is de kogel dan toch echt door de kerk. Eén van de ambities voor de wijk is het toevoegen van woningbouw. Als belangrijkste plek daarvoor is de locatie aangewezen waar nu de hockeyvereniging Leonidas is gevestigd aan het Toepad. Voor de hockeyvereniging betekent dit, dat er nu dan eindelijk ook een ruimtelijke onderlegger bestaat die voorziet in de verplaatsing van de club naar het sportterrein aan de andere kant van de weg, hetgeen een reeds lang gekoesterde wens is.

dinsdag 7 april 2009

De Vier Leeuwen krijgt schoolsportvereniging

Vanochtend was ik aanwezig bij basisschool De Vier Leeuwen in Crooswijk, die sinds vanochtend een schoolsportvereniging heeft. Na schooltijd kunnen kinderen op school aan judo, atletiek, voetbal of korfbal doen en dat wordt dan georganiseerd door een sportvereniging. Na zes weken uitproberen kunnen kinderen lid worden van de vereniging en blijven ze actief sporten op school en bij de vereniging. De kinderen deden bij deze aftrap allemaal een gezamenlijke warming up. Het enthousiasme om te sporten was erg groot bij ze!

maandag 6 april 2009

Weekje met topsport!

Gisteren was het marathondag...en hoe! Duncan Kibet en James Kwambai legden de marathon af in de derde snelste tijd ooit. Zeer indrukwekkend en leuk dat Rotterdam weer hoog op het lijstje staat van de snelste marathons ter wereld. Behalve het Kenyaanse geweld en de topprestatie van die vele duizenden die de tocht gisteren hebben voltooid, was er vorige week in Kralingen nog een topevenement. Namelijk, de mini-finals. Ruim 600 kinderen van bijna alle scholen in onze deelgemeente kwamen bijeen om twee dagen met elkaar te sporten in 13 verschillende disciplines. Van dammen tot voetbal en van atletiek tot handbal, voor elk was er wat wils. De winnaars gaan door naar de Rotterdamse finale en hopelijk levert dat veel Kralingse en Crooswijkse kampioenen op!