vrijdag 29 februari 2008

Europese uitwisseling in De Esch

Vandaag bezocht een delegatie ambtenaren uit de steden Arnhem, Duisburg en Keulen onze deelgemeente. Samen met Rotterdam doen deze steden een gezamenlijk uitwisselingsproject over "Sociale samenhang en integratie in complexe stedelijke samenlevingen". Gisteren vond daartoe een congres plaats op het stadhuis en vandaag een werkbezoek. Tijdens het werkbezoek hebben wij de delegatie verteld over sociale cohesie vanuit het perspectief van een bestuurder, van een wijkregisseur en van bewoners. Onderdeel van onze presentatie was een bezoek aan het Cruyff Court in de Esch (foto), omdat de totstandkoming van dat veld een voorbeeld is van hoe verschillende partijen goed kunnen samenwerken en in overleg met bewoners iets moois kunnen realiseren.

woensdag 20 februari 2008

Bijzondere huisvesting voor Polen???

Vorige week was ik aanwezig bij een expertmeeting van de gemeente over huisvesting van bijzondere doelgroepen. Tijdens die bijeenkomst viel het mij op dat er bij de gemeente Rotterdam verschillende mensen rondlopen met de gedachte dat Poolse werknemers een bijzondere doelgroep vormen waar de gemeente iets mee moet doen in het kader van huisvesting. Het schijnt dat zelfs bij sommigen in het college van BenW deze gedachte al heeft postgevat. Wat mij betreft is dat echt een heel slecht idee!
Waar gaat het over? Rotterdam heeft een specifiek beleid voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld drugsverslaafden, dak- en thuislozen, verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patiƫnten, etc. Op zich denk ik dat het goed is om als samenleving deze mensen niet aan hun lot over te laten en ze te helpen zodat ze weer zo snel mogelijk op eigen benen kunnen staan. Echter, in mijn opvatting is het bizar om Poolse werknemers ook als een dergelijke doelgroep te bestempelen. Het argument zou daarbij zijn dat zij soms overlast veroorzaken (drankgebruik na het werk etc.). Om dan als stad maar iets voor ze te gaan regelen is natuurlijk de wereld op zijn kop. Ten eerste heeft de gemeente helemaal niet de taak om in de huisvesting te gaan voorzien van inwoners die gezond van lijf en leden zijn en voor zichzelf kunnen zorgen (hetgeen voor de Polen zo is). Ten tweede is het zo dat als mensen volledig toerekingsvatbaar en gezond zijn, zij zich ook gewoon beschaafd behoren te gedragen. Zij die dat niet doen, moeten repressief aangepakt worden in plaats van dat ze speciale huisvesting krijgen. In het algemeen vind ik het een groot goed dat er dankzij de Europese Unie vrij verkeer van goederen, personen en arbeid is. Nederland heeft veel te danken aan de Polen. De Polen die hier komen dienen zich wel te gedragen en zich aan te passen aan de samenleving en niet andersom.

woensdag 6 februari 2008

Aanpak achterstandswijken vraagt om gemeentelijke regie

Bij de aanpak van de achterstandswijken van minister Vogelaar krijgen de woningbouwcorporaties een sleutelrol. Behalve dat zij bijna altijd de eigenaar zijn van de woningen in de wijken, zijn zij ook de voornaamste financier van het programma. Wie betaalt bepaalt is een oud adagium dat ook hier voor de hand lijkt te liggen. Toch zijn er verschillende redenen waarom juist de gemeenten de regie moeten voeren in de achterstandswijken en niet de woningbouwcorporaties. Voor het blad van de VVD-bestuurdersvereniging heb ik hier een artikel over geschreven.
Aanpak%20achterstandswijken%20vraagt%20om%20gemeentelijke%20regie.doc

vrijdag 1 februari 2008

Vraagwijzer geopend

Met een vingerknip heb ik gisteren het vraagwijzerloket van onze deelgemeente geopend. Het loket vloeit voort uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en is een plek waar bewoners met al hun vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn terecht kunnen. Voorafgaand hieraan hebben we een samenwerkingsovereenkomst getekend met alle zorgaanbieders in onze deelgemeente. De voordelen van dit loket voor de burger zijn onder meer dat er nu meer keuzevrijheid is, dat men daar een onafhankelijk advies over kan krijgen en dat men minder van het kastje naar de muur gestuurd wordt.