maandag 26 november 2007

Uitbreiding ouderenvoorzieningen

Afgelopen heeft het bestuur van de vereniging van eigenaren van Residence Essenburg een contract getekend met Residence Belvedere om een nieuw dienstverleningsconcept te gaan opzetten in Essenburg, Kralingen. Dit betekent dat er voor ouderen in het bovenste segment van de markt een nieuw aanbod komt van huisvesting met aanvullende dienstverlening en verzorging. De VVD heeft eerder al eens een motie laten aannemen in de deelraad dat er een zorghotel in onze deelgemeente zou moeten komen en met dit nieuwe aanbod zitten we dus op de goede weg in onze deelgemeente.

maandag 19 november 2007

Liberal International 60 jaar
Dit weekend was ik in Hamburg om een congres bij te wonen vanwege het 60-jarige jubileum van de Liberale Internationale. Liberalen vanuit de hele wereld kwamen bijeen om van gedachte te wisselen over de toekomst van de vrijheid. De aftrap werd gedaan door de partijleider van de Duitse FDP, Guido Westerwelle (foto links). Hij herinnerde iedereen eraan dat de val van de muur symbolisch was voor de doorbraak van de vrijheid in Europa en dat Duitsland sindsdien nu met al haar buurlanden een vriendschappelijke relatie onderhoudt. Verder hield Frits Bolkestein een toespraak over vrijheid in relatie tot handel en ontwikkeling. Belangrijk punt daarbij was dat kritikasters van de markt zich moeten realiseren, dat de markt altijd in de eerste plaats een ontmoetingsplaats is en geen slagveld. Erg interessant was ook de bijdrage van Dr. Michael Walker van het Fraser Institute in Canada (http://www.fraserinstitute.org/). Zijn instituut heeft een index van economische vrijheid ontwikkeld. Op basis van een aantal criteria zoals belastingbeleid, regelgeving, corruptie, etc. kunnen indices opgesteld worden over de mate van economische vrijheid in een land. Vervolgens blijkt dat de landen met de meeste vrijheid het het beste doen in allerlei opzichten, zoals welzijn, gezondheid, vrede en dergelijke. Wel tragisch om dus te constateren dat in Nederland onze economische vrijheid iedere dag weer een stukje verder wordt afgebroken door de huidige regering.

vrijdag 9 november 2007

Begroting deelgemeente vastgesteld

Gisternacht rond de klok van enen is de begroting voor 2008 door de deelraad vastgesteld. De begroting is vooral een voortzetting van het huidige beleid, waarbij veel aandacht uitgaat naar het maken van een inhaalslag in de buitenruimte. Dat betekent meer aandacht voor goede en schone straten en plantsoenen. Op initiatief van de VVD is verder 70.000 Euro gereserveerd voor historische lantarenpalen in gebieden met een historisch karakter in onze deelgemeente. Verder is ook afgesproken dat we haast gaan maken met jongerenparticipatie en woonzorgzones. Voor de Lusthofstraat is het de bedoeling om een blauwe zone in te voeren voor het parkeren.

dinsdag 6 november 2007

Ontdek elkaars wereld

Vanmiddag mocht ik mee lunchen met een groep ouderen die deelnemen aan het project Ontdek Elkaars Wereld, georganiseerd door Pluspunt. Met dit project beoogt men de vicieuze cirkel van "onbekend maakt onbemind" te doorbreken door ontmoetingen tussen autochtone en allochtone ouderen te organiseren, waarbij dagelijkse gewoonten en gebruiken centraal staan. Thema's die daarbij aan de orde zijn gekomen zijn: kennismaken, eten, religie en wijk/deelgemeente. Ik vind het een goed initiatief waarbij meer wederzijds begrip ontstaat. Wel heb ik nadrukkelijk aangegeven in mijn toespraak dat integreren in een nieuw land, begint bij jezelf en eerst een vooral een hele grote inspanning en verantwoordelijkheid vraagt van jezelf als nieuwkomer.