vrijdag 14 december 2007

WMO-bokaal voor Kralingen-Crooswijk

Vanmiddag ontving ik uit handen van de wethouder van Ridderkerk (de winnaar van vorig jaar) de WMO-wisselbokaal. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Regionaal Patiënten en Consumentenplatform Rijnmond voor een (deel)gemeente die goed bezig is in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De prijs is tevens een aanmoediging voor ons jongerenbeleid in het komend jaar. Leuk om te krijgen en natuurlijk ook een compliment voor de medewerkers van de deelgemeente die zich hebben ingezet om tot dit resultaat te komen! De jury noemde onze inzet "aanstekelijk enthousiasmerend" en dat is denk ik op iedereen die bij ons bij de invoering van de WMO betrokken is van toepassing.

maandag 26 november 2007

Uitbreiding ouderenvoorzieningen

Afgelopen heeft het bestuur van de vereniging van eigenaren van Residence Essenburg een contract getekend met Residence Belvedere om een nieuw dienstverleningsconcept te gaan opzetten in Essenburg, Kralingen. Dit betekent dat er voor ouderen in het bovenste segment van de markt een nieuw aanbod komt van huisvesting met aanvullende dienstverlening en verzorging. De VVD heeft eerder al eens een motie laten aannemen in de deelraad dat er een zorghotel in onze deelgemeente zou moeten komen en met dit nieuwe aanbod zitten we dus op de goede weg in onze deelgemeente.

maandag 19 november 2007

Liberal International 60 jaar
Dit weekend was ik in Hamburg om een congres bij te wonen vanwege het 60-jarige jubileum van de Liberale Internationale. Liberalen vanuit de hele wereld kwamen bijeen om van gedachte te wisselen over de toekomst van de vrijheid. De aftrap werd gedaan door de partijleider van de Duitse FDP, Guido Westerwelle (foto links). Hij herinnerde iedereen eraan dat de val van de muur symbolisch was voor de doorbraak van de vrijheid in Europa en dat Duitsland sindsdien nu met al haar buurlanden een vriendschappelijke relatie onderhoudt. Verder hield Frits Bolkestein een toespraak over vrijheid in relatie tot handel en ontwikkeling. Belangrijk punt daarbij was dat kritikasters van de markt zich moeten realiseren, dat de markt altijd in de eerste plaats een ontmoetingsplaats is en geen slagveld. Erg interessant was ook de bijdrage van Dr. Michael Walker van het Fraser Institute in Canada (http://www.fraserinstitute.org/). Zijn instituut heeft een index van economische vrijheid ontwikkeld. Op basis van een aantal criteria zoals belastingbeleid, regelgeving, corruptie, etc. kunnen indices opgesteld worden over de mate van economische vrijheid in een land. Vervolgens blijkt dat de landen met de meeste vrijheid het het beste doen in allerlei opzichten, zoals welzijn, gezondheid, vrede en dergelijke. Wel tragisch om dus te constateren dat in Nederland onze economische vrijheid iedere dag weer een stukje verder wordt afgebroken door de huidige regering.

vrijdag 9 november 2007

Begroting deelgemeente vastgesteld

Gisternacht rond de klok van enen is de begroting voor 2008 door de deelraad vastgesteld. De begroting is vooral een voortzetting van het huidige beleid, waarbij veel aandacht uitgaat naar het maken van een inhaalslag in de buitenruimte. Dat betekent meer aandacht voor goede en schone straten en plantsoenen. Op initiatief van de VVD is verder 70.000 Euro gereserveerd voor historische lantarenpalen in gebieden met een historisch karakter in onze deelgemeente. Verder is ook afgesproken dat we haast gaan maken met jongerenparticipatie en woonzorgzones. Voor de Lusthofstraat is het de bedoeling om een blauwe zone in te voeren voor het parkeren.

dinsdag 6 november 2007

Ontdek elkaars wereld

Vanmiddag mocht ik mee lunchen met een groep ouderen die deelnemen aan het project Ontdek Elkaars Wereld, georganiseerd door Pluspunt. Met dit project beoogt men de vicieuze cirkel van "onbekend maakt onbemind" te doorbreken door ontmoetingen tussen autochtone en allochtone ouderen te organiseren, waarbij dagelijkse gewoonten en gebruiken centraal staan. Thema's die daarbij aan de orde zijn gekomen zijn: kennismaken, eten, religie en wijk/deelgemeente. Ik vind het een goed initiatief waarbij meer wederzijds begrip ontstaat. Wel heb ik nadrukkelijk aangegeven in mijn toespraak dat integreren in een nieuw land, begint bij jezelf en eerst een vooral een hele grote inspanning en verantwoordelijkheid vraagt van jezelf als nieuwkomer.

vrijdag 19 oktober 2007

Verhuislunch

De leerlingen van de basisschool de Waaier aan de 1e Reserve Boezemstraat in Nieuw Crooswijk verhuizen na de herfstvakantie naar de tijdelijke locatie aan de Rusthoflaan. Vanmiddag mocht ik aanwezig zijn bij hun verhuislunch. Met deze gezamenlijke maaltijd namen de leerlingen, ouders en bewoners uit de omgeving afscheid van de Waaier en de omgeving van de school, die binnenkort wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De school verhuist tijdelijk naar het scholencomplex achter het winkelcentrum aan de Rusthoflaan. Samen met kunstenaars hadden de leerlingen kunstwerken gemaakt van hun laatste herinnering aan de school. De kinderen kregen ook allemaal een placemet met een foto van hun oude school en volgende week gaat elk kind zijn stoeltje zelf overbrengen naar de nieuwe school. Voor de kinderen was het een indrukwekkende gebeurtenis!

vrijdag 12 oktober 2007

Ayaan moet beveiligd worden!

Met verbazing heb ik de afgelopen weken kennis genomen van de bekrompenheid waarmee de minister en een meerderheid van de Tweede Kamer (inclusief de VVD) zijn omgegaan met het vraagstuk over de beveiliging van Ayaan Hirsi Ali. De Nederlandse overheid moet in mijn optiek ten allen tijde er voor zorgen dat de vrijheid van meningsuiting van haar eigen burgers beschermd wordt. De huidige handelswijze van de Nederlandse regering is om een aantal redenen erg vreemd:
1. Het signaal wordt afgegeven dat het loont om mensen met een andere mening te bedreigen, want hun bewegingsvrijheid kan daarmee worden ingeperkt, aangezien ze niet meer (of slechts nog voor eigen risico) kunnen reizen.
2. Het is de kerntaak van de overheid om veiligheid voor haar burgers te garanderen en de overheid kan in mijn optiek onmogelijk stellen, dat wanneer dat te duur wordt, dat iemand dan die kosten zelf maar moet betalen. Bovendien wordt hier impliciet in mijn optiek ook mee gezegd dat het de eigen schuld is van Ayaan dat ze bedreigd wordt. Ik bestrijd dat ten zeerste. Wat iemand ook zegt en hoe oneens je het er ook mee kunt zijn, nooit, nooit en nooit kan dat bedreiging rechtvaardigen.
3. De Nederlandse overheid biedt asiel aan voor mensen die in hun eigen land bedreigd worden vanwege hun opvattingen. Voor deze mensen worden door de Nederlandse overheid hoge kosten gemaakt om ze buiten hun eigen land te laten wonen, terwijl ze geen Nederlands staatsburger zijn. Naar mijn opvatting is dat terecht, maar het is wel heel erg krom om dan tegen een eigen staatsburger te zeggen dat haar vrijheden ingeperkt zullen gaan worden omdat de Nederlandse overheid de kosten van haar beveiliging niet wil betalen.

Ik vind dit echt belachelijk en ik vind dat de Nederlandse overheid en de Nederlandse samenleving veel scherper onze vrijheden zouden moeten bewaken en garanderen, want deze vrijheden zijn geen vanzelfsprekendheid!

vrijdag 5 oktober 2007

Dag van de leraarBent u miljonair?
Wat vindt u ervan de Rita Verdonk weg is bij de VVD?
Wat moet je voor opleiding doen om bestuurder te worden?
Hebt u er wel eens over gedacht om van partij te veranderen?
Hoe is het met de veiligheid in de wijk?
Deze en nog vele andere vragen kreeg ik vanochtend op mij afgevuurd door groep 8 van de Arentschool. Ik was op de school om een gastles te vervullen in het kader van de dag van de leraar. Om extra aandacht te besteden aan het belang van goed onderwijzend personeel, werd vandaag deze dag georganiseerd, waarbij mensen van buiten het onderwijs werden gevraagd om ook eens voor de klas te staan. Het was een leuk uurtje en ik weet eigenlijk niet wie er het meeste hebben geleerd: de kinderen of ik?

maandag 1 oktober 2007

Lekker fit!

Vrijdag was ik aanwezig bij de kick off van het Lekker-fit-programma op basisschool de Bavokring. Deze school is de achtste school die in onze deelgemeente meedoet aan het programma. Doel van het programma is dat kinderen meer bewegen en gezonder eten. Hiertoe krijgt de school budget om een extra gymleraar in dienst te nemen, krijgen de kinderen extra gymles en zijn er speciale lesprogramma's. De kinderen waren razend enthousiast en de beweging zat er 's ochtends om 9.00 uur meteen goed in!

donderdag 6 september 2007

Netwerk van ambassadrices gestart

Vanochtend vond de start plaats van het Rotterdams Ambassadrice Netwerk in onze deelgemeente. In dit kader zijn er 7 vrouwen die een opleiding tot ambassadrice hebben gevolgd. Hun opdracht is nu om in totaal 70 allochtone vrouwen te begeleiden op weg naar en tijdens de inburgeringscursus. Er zijn nog altijd veel allochtone vrouwen die op eigen kracht het inburgeringsloket niet weten te vinden. Die ambassadrices, die zelf ook allemaal een inburgeringstraject doorlopen hebben, sporen hen op en helpen hen daarbij. Een goed initiatief! De vrouwen zelf zijn allemaal erg enthousiast, of zoals een Turkse mevrouw wist te vertellen: "Het is jammer dat die inburgeringswet al niet 20 jaar eerder is ingevoerd!".

woensdag 29 augustus 2007

Felix Roulin in Kralingen-Crooswijk

Afgelopen zaterdag heb ik in Galerie Kralingen een expositie mogen openen van de Waalse beeldhouwer Felix Roulin. Zijn werken zijn indrukwekkend en dat vond ook de ambassadeur van België, die speciaal gekomen was om de kunstwerken van Roulin te bewonderen.
Ik vind het niet alleen heel leuk dat dit soort evenementen in onze deelgemeente plaatsvinden, maar ook heel belangrijk. In mijn speech heb ik daar hetvolgende over gezegd:

Ruimte voor culturele uitingen is van groot belang, juist in de samenleving waarin wij vandaag leven.
In een maatschappij waar nihilisme dikwijls hoogtij viert (ondanks dat het televisieprogramma De Gouden Kooi nu stopt), kan kunst voor zingeving zorgen.
In een maatschappij waar politici zich van steeds plattere en minder doordachte teksten bedienen (de roep om afschaffing van de Koran is daar een voorbeeld van), zullen intellectuelen en kunstenaars de nuance moeten brengen.
In een maatschappij, waar de vrijheid van meningsuiting bedreigd wordt, zullen intellectuelen en kunstenaars er op moeten aandringen dat in het debat altijd de boodschap en nooit de boodschapper bestreden wordt.
In een maatschappij, waar homogeniteit en eenheidsworst de overhand dreigen te krijgen, dienen de kunsten voor pluriformiteit te zorgen.
In een maatschappij waar zakelijkheid vaak boven emotie gaat, kan de kunst ontroeren en zorgen voor een lach of een traan.
Het zijn maar enkele redenen waarom wij kunst en kunstenaars zo hard nodig hebben in onze samenleving en dat begint al op het kleinste niveau. Thuis, op school, in de wijk of in een deelgemeente.

donderdag 9 augustus 2007

Ook dit jaar weer klassieke muziek aan de Plas!

Op zondagmiddag 2 september om 16.00 uur vindt voor de tweede keer het concert Luistervinken aan de Kralingse Plaslaan plaats, tegenover het Rozenburgpark. Tijdens dit muziekfestijn wordt vanaf een ponton op het water romantische muziek ten gehore gebracht door diverse artiesten, waaronder het Rotterdams Kamerorkest. Het concert is mede mogelijk, doordat de deelraad hier op initiatief van een motie van de VVD geld voor heeft vrijgemaakt. Een gezellige muzikale aanrader!!!

zondag 29 juli 2007

Boefje ten prooi aan geboefte

In de nacht van donderdag op vrijdag is aan de Warande het standbeeldje van "Boefje" gestolen. Alleen de voetjes van het bronzen beeldje staan er nog. Boefje is de hoofdpersoon uit het gelijknamig boek uit 1903 van M.J. Brusse, dat gaat over een karakteristiek straatjongetje. Het kunstwerk dat gemaakt is door Tineke Slingerland-Musink is in 1980 geschonken door de studentenvereniging Laurentius. Het beeldje gaf een vrolijk karakter aan het plantsoen bij de Warande. Het stelen van een dergelijk kunstwerk is een onbeschofte boevenstreek en ik hoop dat het nog lukt de daders te pakken en het beeldje weer op zijn plaats terug te krijgen.

woensdag 18 juli 2007

Opzoomeraars in de bloemetjes gezet

Gisteravond was ik aanwezig bij een feestje voor de "Opzomeraars" in onze deelgemeente. Opzoomeren is een activiteit waarbij bewoners het initiatief nemen om gezamenlijk afspraken te maken over hun straat of woonomgeving. Daarbij gestimuleerd door een kleine subsidie, organiseren ze een schoonmaakdag, een kerstboomfeest, een groenonderhoudsdag, of wat dan ook in hun eigen straat. Een groot aantal vrijwilligers die de afgelopen jaren initiatiefnemer zijn geweest, kregen gisteren een feestje aangeboden. Ter gelegenheid daarvan werd tevens een klein boekje uitgebracht. In onze deelgemeente zijn er ruim 300 straten en in iets meer dan 120 daarvan, vinden jaarlijks Opzoomeractiviteiten plaats.

donderdag 5 juli 2007

Kralingse bos, beste buitenruimte van Nederland

Gisteren mochten wethouder Lucas Bolsius en ik een steen plaatsen in het Kralingse Bos, die hoorde bij de prijs van beste buitenruimte van Nederland. Het bos heeft deze prijs gekregen van het vakblad Stedelijk Interieur. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt. "Het Kralingse Bos wordt op alle momenten van de dag door allerlei mensen gebruikt. Het is een voorbeeld voor de rest van Nederland," aldus Harro Verhoeven, jurylid van de verkiezing Beste openbare ruimte van Nederland.

vrijdag 29 juni 2007

Een zomer om te spelen!

Al geruime tijd kampen de speeltuinen in onze deelgemeente met het knelpunt dat de ID-regeling (soort Melkertbanen) is gestopt, waardoor er onvoldoende mankracht is om de speeltuinen optimaal open te houden. Een zelfde probleem doet zich voor bij Thuis Op Straat, een methodiek waarbij sport en spel worden georganiseerd op buurtpleintjes. Met de vakanties voor de deur is dit erg vervelend. Het probleem is primair de verantwoordelijkheid van wethouder Schrijer (hij gaat over de ID-banenproblematiek), maar tot dusver heeft dat niet tot een oplossing geleid. Om te voorkomen dat het nog maanden gaat duren voordat er iets geniaals is bedacht, hebben wij nu als bestuur van de deelgemeente besloten om extra geld vrij te maken om snel de problemen te kunnen aanpakken, zodat er weer volop gespeeld kan worden als de vakantie begint.

Minister op bezoek

Vorige week was minister Vogelaar op bezoek in Crooswijk. Crooswijk is één van de achterstandswijken in Nederland waar het kabinet extra geld voor uittrekt om de problemen aan te pakken. De minister bezoekt al deze wijken. Vanuit onze deelgemeente willen we de komende jaren de extra inspanningen leveren onder het thema: Actief aan de Rotte. De Rotte zou veel beter benut kunnen worden en een levensader moeten zijn in plaats van een stuk water dat vooral in de weg ligt. De kades van de Rotte zouden een upgrade moeten krijgen, zodat het er aantrekkelijker wordt om te wonen en levendiger met bijvoorbeeld horeca en bedrijvigheid. Als we die impuls tot stand kunnen brengen gaan we ervan uit dat ook de rest van de wijk daar van mee zal profiteren. Daarnaast zal ingezet worden op extra activering van langdurig werklozen en jongeren om iedereen aan het werk te krijgen. Op die manier hopen we dat we blijvend iets kunnen veranderen in Oud-Crooswijk en Rubroek.

maandag 5 maart 2007

Februari druk maandje!
Omdat ik momenteel midden in een verbouwing en verhuizing zit (en dat al enkele weken zo is), heb ik wat achterstand met het bijhouden van de website. Toch is er in februari veel gebeurd. De sloop van Nieuw-Crooswijk is nu eindelijk begonnen (foto). Ook hebben we in het dagelijks bestuur een sociaal programma vastgesteld voor deze wijk. De komende jaren wordt dus niet alleen in stenen geïnvesteerd, maar vooral ook in mensen.
Een ander hoogtepunt was de opening van de Krajicek-playground. Een tenniscourt op het Schuttersveld dat ik samen met mede-financier Richard Krajicek en top-tennisser Leyton Hewitt heb geopend.
Veel tijd ook heb ik gestoken in het brengen van werkbezoeken aan de scholen in onze deelgemeente. Op een enkele na, ben ik inmiddels overal langs geweest. Door de opkomst van het concept van de brede school, krijgen scholen een steeds belangrijkere functie in de wijken. Door bij alle scholen langs te gaan heb ik een beter beeld gekregen van de kansen die hier liggen voor de toekomst.

vrijdag 12 januari 2007

60 jaar getrouwd!

Gisteren mocht ik namens de deelgemeente bloemen overhandigen aan het echtpaar Van Hoey Smith, ter gelegenheid van hun zestigjarige huwelijk. De familie Van Hoey Smith hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Kralingen. Zij zijn reeds enkele eeuwen eigenaar en beheerder van het Arboretum Trompenburg. Eén van de mooiste botanische tuinen in ons land en een oase van natuur en rust in Rotterdam. Het echtpaar maakt het nog prima en vier keer per dag maakt dhr. Van Hoey Smith nog even een rondje door de tuin!