zaterdag 24 december 2005

Lijst VVD Kralingen-Crooswijk bekend!

Gisteravond vond de ledenvergadering van de VVD Kralingen-Crooswijk plaats en is de lijst voor de deelgemeenteraadsverkiezingen op 7 maart officieel vastgesteld. De top-10 van de lijst ziet er als volgt uit:
1. Michel de Visser
2. Pieter Jaap Sprenger
3. Rolinde Weide
4. Herbert van Sluis
5. Bert Schreuder
6. Eduard Schuringa
7. Marieke Koets
8. Robert-Jan Kloprogge
9. Esther Boom
10. Alexander Eerdmans

Met dit team gaan we aan de slag voor de verkiezingscampagne!

dinsdag 20 december 2005

Twee keer goed nieuws voor BAVO RNO


Voor de Bavo RNO Groep, een instelling voor geestelijke gezonheidszorg aan de Oudedijk, was er deze week twee keer goed nieuws. Afgelopen zaterdag werd een kunstgalerie die onderdeel uitmaakt van de instelling heropend. Bovendien werd er een expositie gestart met de titel Uitgedragen Identiteit. De galerie is bedoeld voor kunstenaars onder de (ex)cliënten om hun werk te stimuleren en te promoten. Het andere nieuwtje kwam van het beleidsterrein verkeer. De oprit naar het pand is voor de bewoners al jaren een doorn in het oog. Deze week heeft het dagelijks bestuur besloten de ingang te vernieuwen zodat met name voor mensen die slecht ter been zijn er een stuk veiligere situatie kan komen.

donderdag 1 december 2005

ParkShuttle geopend door Balkenende


Vanochtend was ik aanwezig bij de opening van de ParkShuttle die gaat rijden tussen metrostation Kralingse Zoom en de woonwijk Fascinatio of het bedrijvenpark Rivium in Capelle aan den IJssel. De opening werd gedaan door minster-president Balkenende, samen met de burgemeester van Capelle, mevrouw Van Doorne. De ParkShuttle is een innovatieve vorm van openbaar vervoer waarbij op afroep en zonder chauffeur de reizigers worden vervoerd met een soort kleine busjes. Vanaf morgen is de ParkShuttle in gebruik.

vrijdag 25 november 2005

Elke dag bewegen!


Eergisteren heb ik samen met tweevoudig wereldkampioene en Olympische medaillewinnaares Margriet Matthijse de aftrap gedaan voor het project "Elke dag Bewegen" op de Arentschool. Vanwege het te grote overgewicht bij veel jongeren start Rotterdam op tal van scholen met dit project. Het project bestaat uit lesmateriaal voor beweging en elke deelnemende school krijgt een extra docent bewegingsonderwijs gefinancierd, om zo de kinderen dagelijks meer te laten sporten en dansen. Behalve de overhandiging door mij van het lespakket aan de schooldirecteur, bestond de opening ook uit een dansje dat Margriet met veel enthousiasme met de leerlingen uitvoerde.

maandag 21 november 2005

Spanning bij koersbal!

Vanmiddag ben ik op een werkbezoek geweest bij een bejaardengroep die wekelijk met elkaar koersbal spelen bij Cascade in de Waterloostraat. Ik mocht zelf ook de ballen even hanteren en dat viel niet mee! Koersbal is een soort jeu de boules, waarbij je met de grote ballen ook zo dicht mogelijk bij het kleine balletje moet zien te gooien. Echter de grote ballen zijn voorzien van een gewicht binnenin, waardoor ze altijd naar links of naar rechts afwijken (dit heet "koersen"). Al met al dus niet eenvoudig. De groep komt elke week bijeen en behalve dat er fanatiek gebald wordt, is er ook de nodige tijd voor thee met wat lekkers. Een prima activiteit!

Heropening boksschool

Vrijdagmiddag mocht ik de opening verrichten van de hernieuwde boksschool aan de Pootstraat. Na een tijdje in een dip te hebben gezeten is ruim een jaar geleden een nieuw bestuur bij de vereniging aan de gang gegaan om de boksschool weer stevig op de kaart te zetten. In het afgelopen jaar is het ledenaantal gigantisch gegroeid en in de zomer werd de vereniging op radio Rijnmond uitgeroepen tot de leukste vereniging van Rotterdam. In het kader van Rotterdam Sportjaar was het mogelijk om vanuit de deelgemeente wat ondersteuning te geven voor verbouwing van de douches en de vervanging van een deel van de boksring. Vrijdagmiddag werd daarom terecht op de vereniging geproost!

vrijdag 11 november 2005

Wethouder weldegelijk buiten zijn boekje!

Deze week is wethouder Pastors met een motie van wantrouwen weggestuurd. In de media doet hij nu voorkomen (en de media werken daar zelf heftig aan mee), alsof het hier om de vrijheid van meningsuiting gaat. Wat een onrecht toch dat de wethouder de mond is gesnoerd! Mijn persoonlijke opvatting is dat hij niet had mogen zeggen wat hij heeft gezegd. Om een betrouwbaar bestuur te hebben is het van belang dat naar buiten toe het college spreekt met één mond. Bovendien is de wethouder die portefeuillehouder is over een bepaald onderwerp primair de woordvoerder voor dat onderwerp. Pastors heeft in het verleden bij herhaling uitspraken gedaan die niet in lijn waren met het beleid van het college van BenW en die bovendien niet over zijn portefeuille gingen. Omdat je onmogelijk goed en betrouwbaar kunt besturen als er telkens iemand uit de school klapt is hij daar verschillende keren op aangesproken en zijn er uiteindelijk zelfs in maart expliciet afspraken met hem gemaakt dat hij dit nooit meer zou doen. Onlangs heeft hij het dus toch weer gedaan. Wanneer iemand dat dus keer op keer doet, kan er een moment komen waarop het niet langer tolereerbaar is. Als wethouder moet je loyaal zijn aan je college van BenW. Als je toch een partijgeluid wilt laten horen dat daarvan afwijkt dan moet je dat doen via je gemeenteraadsfractie. Jammer dat de pers zo weinig hoor en wederhoor toepaste in de afgelopen week. De vrijheid van meningsuiting was helemaal niet in het geding. Het ging om de disloyaliteit van een wethouder aan zijn collega's!

vrijdag 4 november 2005

Deelgemeente positief over voorontwerp bestemmingsplan Nieuw Crooswijk

Deze week is de herontwikkeling van Nieuw Crooswijk weer een stapje dichterbij gekomen. Een meerderheid van de deelraadscommissie (alleen CDA was niet akkoord) adviseerde positief over het voorontwerp bestemmingsplan Nieuw Crooswijk. Het dagelijks bestuur heeft dit advies vervolgens overgenomen en heeft een positief advies afgegeven aan BenW over dit plan. Het voorontwerp bestemmingsplan is eigenlijk een uitwerking van het eerder door de gemeenteraad vastgestelde masterplan Nieuw Crooswijk. In dat masterplan staan de belangrijkste uitgangspunten voor de herstructurering van Nieuw Crooswijk. Nu de deelgemeente dit positieve signaal heeft afgegeven, komt er een ontwerp bestemmingsplan. Dat komt ter inzage en op basis daarvan komt er dan uiteindelijk een definitief bestemmingsplan. Aldus is weer een goede stap gezet op weg naar een nieuw en beter Nieuw Crooswijk.

woensdag 2 november 2005

Tram Plus in gebruik!

Afgelopen maandag is dan eindelijk de nieuwe Tram Plus officieel in gebruik genomen. Dit gebeurde door een feestelijk ritje vanaf halte Excelsior, het begin van de lijn, naar het eindstation in Vlaardingen. Voordelen van deze tram zijn onder meer dat hij sneller gaat dan een gewone tram (er kunnen bijna nergens auto's op de rails komen), de voertuigen zijn comfortabeler, het is gemakkelijker instappen voor bejaarden en gehandicapten en de aankomstijden worden elektronisch weergegeven. De aanleg heeft de afgelopen maanden voor behoorlijk wat overlast gezorgd bij ondernemers en omwonenden. Voor ondernemers is er daarom een compensatieregeling en aanvullend daarop wil de RET ook nog wat extra doen (dit zijn ze nog aan het bekijken). Voor de bewoners van de Oostzeedijk zal een gebaar gemaakt worden door iedereen een bloemetje aan te bieden. In elk geval hopen we dat het de tijd van het zuur nu over is en dat de tijd van het zoet aanbreekt en dat iedereen nu kan gaan genieten van deze prachtige tramverbinding.

maandag 17 oktober 2005

Koninklijk onderscheiden

Afgelopen vrijdag werd gevierd dat Bernard Elderkamp 50 jaar organist is van de Christelijk Gereformeerde Kerk Rotterdam. Een halve eeuw vrijwilligerswerk, dat is niet mis! Het is dan ook om deze reden dat het Hare Majesteit heeft behaagt, hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

dinsdag 11 oktober 2005

Intrekking deelgemeentebevoegdheid Tropicana

Onlangs heeft het College van BenW een brief gestuurd aan de deelgemeente waarin werd aangekondigd dat onze bevoegdheden met betrekking tot het voeren van een artikel 19.1 procedure (uitzondering maken op bestemmingsplan) en het verlenen van een bouw- en sloopvergunning worden ingetrokken met betrekking tot de uitbreiding van Tropicana. De exploitant van Tropicana wil graag het zwembad verbouwen en er een congrescentrum en hoteltoren bij bouwen. Als deelgemeente hebben we daar onze bedenkingen bij. Vanochtend kon ik met betrekking tot de intrekking van de bevoegdheden het deelgemeentestandpunt toelichten in een commissie van de gemeenteraad.
Ik heb gezegd dat wij als deelgemeente zeer verontwaardigd zijn. Wethouder Pastors heeft aangegeven dat hij onze bevoegdheden wil intrekken omdat er sprake is van een stedelijk belang en omdat de deelgemeente niet mee zou willen werken. Beide zaken bestrijd ik. Het stedelijk belang is onvoldoende aangetoond, de vermeende onmogelijkheid van alternatieven is onvoldoende onderbouwd en verder is er nog niet eens een bouwplan of een ondernemingsplan. Het is dus erg voorbarig om zonder deze informatie nu al besluiten te nemen en het is in mijn optiek onterecht om onze bevoegdheid in te trekken.

Bezoek aan schietvereniging

Afgelopen zondag ben ik op bezoek geweest bij de Koninklijke Scherpschuttersvereniging Rotterdam. Met een kleine 400 leden één van de grootste schietverenigingen in ons land. Tot voor kort was Prins Bernhard beschermheer van de vereniging en de in 1883 opgerichte vereniging kent dan ook al een oude traditie. Aan de Lucie Vuylstekeweg bevindt zich het uitgebreide sportcomplex, waar over 10, 25, 50 en zelfs over 100 meter afstand geschoten kan worden. Meer informatie is te vinden op de website van de vereniging: www.ksvr.nl .

vrijdag 7 oktober 2005

Ruimtelijke visie Boerengat-Buizengat


Afgelopen maandag vond in de deelraadscommissie Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB) een discussie plaats over een concept visie op de zone Boerengat-Buizengat. Op zich heeft deze plek, door de ligging aan het water veel potentie als woongebied. Stedenbouwkundigen hebben een eerste onderzoek afgerond waaruit een aantal ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied naar voren zijn gekomen. De commissieleden hebben hier hun meningen over gegeven en hebben zo input gegeven voor het vervolgonderzoek. Binnenkort zullen we de studie ook met de bewoners bespreken om zo ook van hen input te krijgen voor het vervolg. Daarna zal de studie verder worden uitgewerkt.

donderdag 29 september 2005

Penalty-schieten in de Meermanstraat


Gisteren heb ik een voetbalveldje in de Meermanstraat geopend. Tien kinderen mochten een penalty nemen en ik was gevraagd om ze tegen te houden. De ballen vlogen mij dus om de oren! In het gebied van de Meermanstraat is weinig speelgelegenheid voor kinderen en in het kader van het Sportjaar was het mogelijk om dit veldje aan te leggen met een hek erom heen. Het is belangrijk dat kinderen veel bewegen en buiten spelen en voor de kinderen in en om de Meermanstraat is dit dus een mooie aanwinst.

zondag 18 september 2005

Boksen op de Rotte


17 en 18 september vond op de Rotte bij Theater BEP een groot vechtsportevenement plaats. Omdat het spektakel plaats vond op de grens tussen de deelgemeenten Noord en Kralingen-Crooswijk, was ik gevraagd om samen met Ahmed Harika, bestuurder in Noord de opening te doen door een bestuurderswedstrijd. Het gevecht eindigde na drie ronden onbeslist doordat beide boksers tegelijkertijd een vernietigende rechtse direkte plaatsten met in beide gevallen een knock out tot gevolg. In de bokswereld nog weinig vertoond een dergelijke wederzijdse uitschakeling, maar toch een goede opening voor de rest van het boksweekend. Gedurdende de rest van de zaterdag en zondag vonden nog tal van demonstraties, wedstrijden en workshops plaats, onder meer door Arnold Vanderlijde. En uiteindelijk had iedereen dezelfde droom: ooit een keer te kunnen treden in de voetsporen van Bep van Klaveren. Helaas voor deelgemeente Noord, the Dutch Windmill kwam toch echt uit Crooswijk!

vrijdag 16 september 2005

Nieuw gebouw Erasmus Universiteit geopend

Gisteren heeft burgemeester Opstelten het nieuwe T-gebouw van de EUR geopend. Hij deed dat door het doorknippen van een heel groot lint waarin het gebouw was verpakt. Het gebouw telt 19 verdiepingen, waarvan de bovenste zes worden verhuurd aan derden. Behalve kantoren bevat de nieuwbouw geavanceerde college- en colloquiumzalen, horecavoorzieningen en een royale parkeergarage (500 plaatsen).
Vóór het gebouw is een park/plein aangelegd dat de naam Tinbergenplaza heeft gekregen. Dit is een eerbetoon aan Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen. Ter herinnering aan het gedachtegoed van Jan Tinbergen is tevens een toepasselijke tekstregel onthuld met zijn citaat: "Uit de verdeling komt de winst!".

woensdag 14 september 2005

Nieuwe servicebalie bij de deelgemeente

De deelgemeente heeft een nieuwe servicebalie ingericht op het deelgemeentekantoor. Bij de servicebalie kunnen burgers terecht met vragen, opmerkingen en meldingen over onder meer groen, spelen, verkeer, wonen, water, bouwen, cultuur, sport en welzijn. Tevens kunnen zij bij de Servicebalie terecht voor het aanvragen van diverse vergunningen, zoals bijvoorbeeld een kap-, evenementen- en collectevergunning. De openingstijden van de Servicebalie zijn gelijk aan die van Burgerzaken namelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur. Echter op woensdagavond is de Servicebalie gesloten. De servicebalie draait voorlopig nog op proef en zal op 1 december officieel worden geopend.

donderdag 25 augustus 2005

Twee keer op de Erasmus Universiteit


Op de Erasmus Universiteit start weer een nieuw studiejaar. Voor de nieuwe eerstejaars studenten betekende dat vorige week de eerste kennismaking met de stad en het studentenleven via de Eurekaweek. Een vast onderdeel daarbij is de kennismakingsmarkt waar allerlei organisaties en verenigingen zich aan de nieuwkomers presenteren en uiteraard was ook de VVD daar van de partij (foto).
Verder is gisteren het startschot gegeven voor het Europees Kampioenschap studentenbridge dat plaatsvindt op de Erasmus. 28 Teams vanuit heel Europa strijden met elkaar om de titel. Het is mede dankzij het feit dat Rotterdam dit jaar Europese hoofdstad van sport is, dat het mogelijk is geweest om dit evenement naar onze stad te halen. Zondag is bekend wie de nieuwe Europese kampioenen zijn.

vrijdag 5 augustus 2005

Den Toom weg, Albert Heijn terug


Gisteren ging de nieuwe Albert Heijn Kralingen voor het eerst open. Donderdagavond was er hiertoe al een receptie voor genodigden en personeel waar ik gevraagd was om een toespraak te houden. De nieuwe winkel is de grootste AH in Rotterdam. Een voordeel van de nieuwe formule is dat er veel minder gelaad en gelost hoeft te worden en bovendien doet men dat nu op eigen terrein. Voor de omwonenden betekent dat dus een stuk minder overlast van vrachtauto's. Verder is het een prachtige winkel geworden en ze hebben zelfs geprobeerd om nog wat van de oude Den Toom-specialiteiten op te nemen in het assortiment. Kralingen kan dus weer gaan shoppen!

maandag 1 augustus 2005

Burendag bij studenten


Gistermiddag organiseerde R.S.V. Sanctus Laurentius een burendag voor de omwonenden. Aan de Infirmeriestraat was een terras gemaakt met hapjes en drankjes en activiteiten voor de kinderen. Verder werden er rondleidingen gegeven door de sociëteit. Bezoekers konden zo kennis nemen van tal van anekdotes en oude tradities. De bestuurskamer, de biljartzaal en de bierkelder (70.000 liter per jaar) konden eveneens worden bewonderd. Een leuk initiatief van de studenten om zo de buurt een kijkje achter de schermen te geven. Vanuit de deelgemeente werd het symbolisch beloond met het gezelschapspel "De weg naar Kralingen".

dinsdag 26 juli 2005

Hoge nood bij het strandbad


Voor de zomer hebben we als deelgemeente drie toiletten geplaatst bij het strandbad aan de Kralingse Plas. Echter, onlangs is gebleken dat deze niet goed werken omdat de afvoer naar de riolering niet functioneert. Vorige week hebben we daarom met spoed besloten om dit te laten repareren. Er moet een buis vervangen worden, hetgeen enkele weken duurt, maar we proberen dat voor het tweede deel van de zomer er een oplossing is voor de hoge nood van de strandbezoekers.

dinsdag 19 juli 2005

Vakantie

De afgelopen week ben ik op vakantie geweest in Frankrijk en Zwitserland. Weinig belevenissen dus uit de deelgemeente. Des te meer een belevenis was het om de Tour de France langs te zien komen. Ik was op bezoek bij vrienden in de Alpen en kon zodoende de 10e etappe van Grenoble naar Courchevel voorbij zien komen. We stonden in Bourg St. Maurice en het was een gigantisch spektakel. Ik hoop echt dat het gaat lukken om een van de komende jaren ook een Tourstart in Rotterdam te krijgen!

donderdag 7 juli 2005

VVD luistert naar ouderen

Afgelopen maandag belegde de VVD-fractie van de deelgemeenteraad een bijeenkomst voor ouderen in het Termaathuis. De avond was bedoeld om uitleg te geven over de deelgemeente en om te horen wat voor mensen op leeftijd van belang is. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren de Wijkbus en Vervoer op Maat, opvang nadat men in het ziekenhuis heeft gelegen en de verhouding tussen vraag en aanbod naar ouderenvoorzieningen in onze deelgemeente. Ook werd nog gesproken over de veiligheid op straat en de parkeerproblematiek in Kralingen. Al met al een nuttige avond die veel aanknopingspunten bood voor ons toekomstig beleid.

woensdag 29 juni 2005

Veel parkeernieuws!


Gisteren heeft het dagelijks bestuur besloten om binnenkort op de Oostzeedijk Beneden betaald parkeren in te gaan voeren van 9.00 uur tot 13.00 uur. Over het hoe en per wanneer dit exact gaat gebeuren zal binnenkort worden gecommuniceerd met de bewoners en via de media. Daarnaast zullen er daar 17 extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Verder heeft de deelraad gisteravond vergaderd over de voorjaarsnota. Hierbij heeft de deelraad 150.000 Euro beschikbaar gesteld voor extra parkeerplaatsen in Rubroek en 75.000 Euro om parkeerproblemen aan te pakken op de Korte Kade. Verder lopen er nog onderzoeken naar de aanpak van parkeeroverlast in Kralingen-West en Rubroek, waarover hopelijk in het najaar meer bekend zal zijn.

vrijdag 24 juni 2005

Bouwplan Fodor

Deze week is ter kennisgeving een nieuw bouwplan "Fodor" gepresenteerd in de deelraadscommissie ROB (ruimtelijke ordening en beheer). Dit bouwplan in de Struisenburgstraat speelt al vele jaren. In 2003 is een bouwplan afgewezen door de deelraad omdat het op erg veel weerstand stuitte van omliggende bewoners. Inmiddels heeft de ontwikkelaar dus een nieuw plan gemaakt waarin aan de meeste bezwaren tegemoet is gekomen. Het is de bedoeling om in 9 bouwlagen 33 appartementen te realiseren, waaronder een parkeergarage/stallingsruimte wordt gebouwd. Ten opzichte van het oude plan, is het nu voorgestelde gebouw kleiner, het neemt minder zonlicht weg van omliggende woningen en het komt verder af van andere bebouwing. Het bouwplan ligt nog tot en met 30 juni bij de deelgemeente ter inzage en tot dan kan een ieder zijn zienswijzen schriftelijk naar voren brengen.

woensdag 15 juni 2005

Olympiade op school

Basisschool De Esch heeft vanmorgen een projectweek afgesloten over de Olympische Spelen. Behalve dat de kinderen zelf volop gesport hebben, kregen ze ook clinics van Bennie Wijnstekers en Nellie Cooman en hebben ze allerlei werkstukken gemaakt over het vierjaarlijks evenement. Vanochtend werd de week afgesloten met een slotparade en een medailleuitreiking. Uiteraard werd daarbij voor de winnaars het Wilhelmus gespeeld!

Deelgemeentebestel blijft

Gisteravond vond een commissievergadering van de gemeenteraad plaats, naar aanleiding van een plan van het college van BenW over het deelgemeentebestel. Doel van het college was om de bevoegdheden en de speelruimte van de deelgemeenten na maart 2006 tot een minimum te beperken. De deelgemeenten zouden niet worden opgeheven, maar bestuurders zouden wel met de handen op de rug gebonden worden. Bij de behandeling van het plan bleek er in de commissie bijzonder veel weerstand te bestaan. Leefbaar Rotterdam was de enige partij die het plan steunde. Zij moeten niets hebben van deelgemeenten. Echter, op de vraag van George van Gent (VVD), of Leefbaar Rotterdam hierbij dan ook meteen kon aankondigen dat zij zich in elk geval nergens kandidaat zouden stellen bij deelraadsverkiezingen, bleek de inconsequentheid van dhr. Sörensen (LR), want ze willen toch wel in een aantal deelgemeenten mee gaan doen. Hoe dan ook, een ruime meerderheid van de raadscommissie heeft het plan naar de prullenbak verwezen en het college moet zich nu gaan beraden op hoe ze nu verder willen met de deelgemeenten.

donderdag 2 juni 2005

Culturele kaart Kralingen-Crooswijk

Gisteren is een nieuwe culturele kaart voor Kralingen-Crooswijk gepresenteerd. Op deze kaart staan maar liefst 117 culturele instellingen, kunstenaars en andere instanties die zich op de een of andere manier met kunst en cultuur bezig houden in onze deelgemeente. Het is een rijk geschakeerd geheel. Wist u dat wij bijvoorbeeld 7 zangkoren hebben en maar liefst 33 beeldend kunstenaars. Jong, oud, student, muzikant, multi-culti, literair of theater, we hebben het allemaal. De kaart is gratis verkrijgbaar bij de deelgemeente of bij onze cultuurscout en tevens samensteller van de kaart, Wieneke Verweij: w.verweij@kc.rotterdam.nl .

Nieuwe tuin voor Beraber

De buitenschoolse opvang Beraber aan de Goudse Rijweg heeft een nieuwe tuin. De tuin heeft alles wat buitenspelen leuk een avontuurlijk maakt: leuke paadjes, een diversiteit aan planten, stromend water en een prachtige boomhut. Ter gelegenheid van de opening hebben de kinderen een cd gemaakt waarvan ze enkele liedjes ten gehore brachten!

maandag 30 mei 2005

De levende Rotte

Gisteren heb ik een expositie geopend van drijvende kunstwerken op de Rotte, georganiseerd door stichting BEP (Beeldend Economische Projecten). De opdracht aan de deelnemers luidde dit jaar om een object te ontwerpen en te bouwen met een 'natuurlijk' karakter. Hiervoor waren zes specialisten op het gebied van landschapsarchitectuur uitgekozen. De tentoonstelling blijft drijven tot eind september, tussen de Zaagmolenbrug en het Steiger en het Hang in het centrum. Het is een leuk initiatief, want op deze manier worden de kwaliteiten van de Rotte beter benut. In mijn optiek moet een rivier voor een stad (en zeker als die stad er naar genoemd is) een levensader zijn. In Rotterdam kunnen we veel meer halen uit de aanwezigheid van de Rotte en dit is daartoe in elk geval een goede aanzet.

maandag 23 mei 2005

Nieuw onderdak voor kunstenaars

Afgelopen vrijdag heb ik de officiële opening verricht van het nieuwe kunstverzamelgebouw Studio KO aan de Pootstraat in Crooswijk. Een half jaar geleden was ik op bezoek bij de boksvereniging in de Pootstraat en kon toen ook even de zolder bekijken. Die zolder liet zich het best beschrijven als een duf en donker hol. Op zich zonde want het gehele gebouw wordt beheerd door de gemeente en de zolder stond al jaren leeg. Met behulp van wat subsidie is vervolgens de zolder opgeknapt en nu wordt die de komende jaren verhuurd aan een vijftal stichtingen en bedrijven uit de culturele sector. Daarmee wordt op termijn de subsidie dus weer grotendeels terugverdiend en de zolder heeft nu een goede bestemming gekregen. De kunstenaars die er nu zitten houden zich onder meer bezig met het uitgeven van tijdschriften en met grafische en audiovisuele vormgeving. Zie: www.zone5300.nl, www.krakatau.nl, www.stereopublication.com, www.rundfunk.nl en www.113b.tk.

maandag 16 mei 2005

Oproep aan liberale Rotterdammers!

Volgend jaar maart zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad en de deelgemeenteraad. Dat betekent dat de VVD nu bezig is met het samenstellen van kandidatenlijsten en het schrijven van een verkiezingsprogramma. Zelf zit ik in de programmacommissie voor Rotterdam. Als u goede, leuke en liefst ook liberale ideeën hebt voor Rotterdam, dan hou ik mij aanbevolen. Ik zal die suggesties dan inbrengen bij onze discussies over het verkiezingsprogramma. Verder zijn we als VVD ook nog op zoek naar goede kandidaten. Als u denkt iets bij te kunnen dragen aan het besturen van de stad of de deelgemeente of als u iemand kent die dat goed zou kunnen, ook dan hoor ik dat graag.

vrijdag 13 mei 2005

Kralingen-Crooswijk wil geen uitbreiding Tropicana

Gisteravond kon de deelgemeenteraad een beslissing nemen over stedenbouwkundige randvoorwaarden voor zwemparadijs Tropicana. Het college van BenW van Rotterdam heeft de eigenaar van Tropicana de mogelijkheid geboden om te onderzoeken of Tropicana op de huidige plek uitgebreid zou kunnen worden met onder meer een hoge hoteltoren. Een dergelijke uitbreiding zou dan wel moeten voldoen aan de randvoorwaarden (in afwijking op het bestemmingplan) zoals de deelraad die gisteren kon vaststellen. Echter, de voltallige deelraad was van mening dat de voorwaarden zoals die in het huidige bestemmingsplan staan afdoende zijn. Practisch komt dat er op neer dat men vindt dat Tropicana niet mag uitbreiden. Het college van BenW en de eigenaar zullen nu moeten kijken of zij zich kunnen aansluiten bij dit standpunt van de deelraad en de wens van de omwonenden.

woensdag 4 mei 2005

Eerste trillingsvrije drempel in Nederland!

Gisteren is in de Jericholaan de eerste trillingsvrije verkeersdrempel in Nederland in gebruik genomen. De drempel is speciaal doordat hij inveert als er een auto overheen rijdt. Bij personenauto's veert hij nauwelijks in, zodat zij behoorlijk worden afgeremd. Bij zwaardere voertuigen zoals vrachtauto's veert hij bijna helemaal in. Zij worden daardoor minder afgeremd, maar daardoor "stuiteren" ze ook niet op de straat, hetgeen bij een conventionele drempel wel gebeurt. Dit stuiteren is erg nadelig omdat dat hevige trillingen veroorzaakt, waardoor er zelfs scheuren kunnen ontstaan in de muren van omliggende huizen. Juist in de Jericholaan zijn de huizen kwetsbaar. Er wordt te hard gereden, maar vanwege het trillingsrisico, kon dat tot nu toe nooit met drempels worden bestreden. Dankzij deze nieuwe uitvinding kan dat nu dus wel. Het verkeer rijdt er minder hard en de huizen blijven gespaard. Er ligt nu één drempel op proef en als het goed verloopt, komen er binnenkort nog drie bij.

donderdag 21 april 2005

Bewonersoverleg voormalige dames Keileweg

Gisteravond ben ik aanwezig geweest bij een bewonersavond over de plaatsing van een groep ex-prostituees van de Keileweg in een inrichting voor intensief begeleid wonen (IBW) aan de W. Schürmannstraat in Rubroek. Bij de omwonenden leven er veel vragen over wat dit gaat betekenen. We hebben onder meer uitgelegd dat het gaat om dames die eerst een uitgebreid traject in een kliniek hebben doorlopen, voordat ze in de IBW geplaatst worden. In de IBW is er 24 uur per dag begeleiding voor de dames. Met hen worden strenge afpraken gemaakt. Mocht het toch fout gaan dan worden ze teruggeplaatst in de kliniek. Er wordt een bewonerscommissie opgericht die namens de bewoners mee zal praten over de randvoorwaarden en de leefbaarheid in de wijk. Achtergrond van dit alles is dat het college van BenW heeft besloten dat de Keileweg aan het eind van dit jaar dicht moet en dat de dames die daar nu verblijven begeleiding en een humaner bestaan moeten krijgen. Alle deelgemeenten dienen hun steentje bij te dragen bij de oplossing van dit probleem en zo dus ook wij. Meer informatie over dit onderwerp staat ook op de website van de deelgemeente.

16 miljoenste zwemmer in het Oostelijk

Gisteren mocht ik bloemen, een drankje en een duikbril uitreiken aan de 16 miljoenste zwemmer in het Oostelijk zwembad. Voor onze deelgemeente is deze zwemvoorziening erg belangrijk en deze gelegenheid alleen al gaf al aan dat er veel gebruik van gemaakt wordt. Tegelijkertijd is het zo dat de wethouder de subsidie aan dit zwembad wil stopzetten. Binnenkort zal de gemeenteraad hier over komen te spreken. Als deelgemeente hopen we in elk geval dat er een oplossing gevonden wordt om het zwembad open te houden.

zondag 10 april 2005

Stimulering kunst en cultuur!

Afgelopen donderdagavond heeft de deelraad ingestemd met een begrotingswijziging, waardoor er meer geld beschikbaar komt voor kunst- en cultuurprojecten. Vanaf 1 juli is er 25.000 Euro beschikbaar voor projecten tot het eind van het jaar. Voor volgend jaar is het dubbele van dat bedrag beschikbaar. Kunstenaars of culturele gezelschappen en instellingen kunnen aanspraak maken op subsidie voor projecten in onze deelgemeente, gericht op onze bewoners. Nadere details en voorwaarden worden binnenkort bekend gemaakt door de deelgemeente.

vrijdag 25 maart 2005

Geen gekozen burgemeester!

Het ziet er naar uit dat de gekozen burgemeester voorlopig van de baan is. Zoals ik al eens eerder via mijn website heb laten weten, ben ik erg tegen een gekozen burgemeester. Het is mij volstrekt onduidelijk voor welk probleem een gekozen burgemeester de oplossing zou moeten zijn. Uiteraard was ik erg blij toen de PvdA-fractie in de Eerste Kamer haar oren niet liet hangen naar Wouter Bos en haar werk deze week naar behoren deed. Ik begrijp dan ook niet zo goed de verwijten richting de PvdA-fractie in de Eerste Kamer, als zouden zij partijpolitiek hebben bedreven. Zij zitten er namelijk om de wetten die de Tweede Kamer voorstelt te toetsen. Er werd hier een wet gepresenteerd die in de voorgestelde vorm zonder grote problemen onuitvoerbaar was en dus hebben ze terecht tegengestemd. Als er in de Eerste Kamer al partijpolitiek bedreven werd, dan was dat door de fracties van CDA en VVD. Zij stemden om wille van de coalitie, maar wel tegen beter weten in, mee met het voorstel van Thom de Graaf. Hoe dan ook, voorlopig hoeven we niet voor de burgemeester naar de stembus en wat mij betreft blijft dat ook zo.

maandag 21 maart 2005

Cultuur, cultuur, cultuur en sport

Afgelopen week waren er veel activiteiten op gebied van cultuur en sport. Donderdagmiddag mocht ik het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het fotoboek "Kralingen in vroege tijden". In dit boek heeft Tinus de Does historische 90 foto's bijeengebracht uit Kralingen. Het boekje is momenteel verkrijgbaar bij de deelgemeente voor 20 Euro per stuk.
Daarna ben ik naar de Buurtwinkel in Crooswijk gegaan voor de sluiting van een expositie van de schildersclub uit het Vooronder. Al diverse jaren houdt deze groep zich bezig met de schilderskunst en dat werk hebben ze de afgelopen periode tentoongesteld.
Zaterdagmiddag heb ik de opening verricht van een expositie over sculpturen en grafiek van Salvador Dali (foto). Deze expositie is tot 11 juni te zien in Galerie Kralingen (open wo-za 14.00-18.00 uur). Uiteraard zijn we als deelgemeente bijzonder trots dat organisator George Knap het voor elkaar heeft gekregen om Dali naar Kralingen te halen!
Tot slot ben ik gisteren nog even bij de opening van een tafeltennistoernooi van 21-Up geweest. In het kader van het sportjaar organiseerden zij een ouder-kind-toernooi, gericht op het verkrijgen van nieuwe leden. Ik mocht de eerste partij spelen tegen de jonge dame op de foto en die verloor ik. Maar ja, zij was ook wel heel erg goed!

vrijdag 11 maart 2005

Nieuwbouw Tropicana???

In diverse media stond de afgelopen week dat het college van B&W van Rotterdam heeft besloten dat het zwemparadijs Tropicana mag gaan uitbreiden. Vervolgens zegt wethouder Van Sluis vanochtend in het blad Metro dat hij samen met wethouder Pastors een gesprek met mij heeft gehad, voordat zij hadden besloten dat Tropicana zou mogen uitbreiden.
Dit is onjuist. Ik heb Van Sluis hier niet over gesproken. Met Marco Pastors heb ik wel op reguliere basis overleg over de ruimtelijke ordening in onze deelgemeente. Daar is ook Tropicana verschillende keren aan bod geweest, maar dat is altijd geweest op basis van ideeën en plannen die er waren, maar niets definitiefs. Mij is niet het besluit medegedeeld dat Tropicana mag gaan uitbreiden en bovendien zou een dergelijke kennisgeving schriftelijk moeten plaats vinden. Voorts moeten ook nog de nodige planologische procedures worden doorlopen (mogelijk wijziging bestemmingsplan en afgeven bouwvergunning) voordat de beoogde uitbreiding zou kunnen plaatsvinden. Deze procedures hebben nog niet plaatsgevonden. Een standpunt over de uitbreiding heb ik nog niet. Ik moet dan eerst het definitieve plan gezien hebben.

Sportjaar geopend!

In de deelgemeente Kralingen-Crooswijk wordt dit jaar in het kader van het Rotterdamse Sportjaar 2005 bijna twee miljoen euro geïnvesteerd. Het geld gaat vooral naar activiteiten van verenigingen in de deelgemeente, het opknappen van buitensport accommodaties en de bouw van een nieuwe gymzaal bij de Brede School in Nieuw Crooswijk.
Bovenop ruim drie ton aan reguliere sportinvesteringen, stelde de deelraad een ton extra beschikbaar voor het Sportjaar 2005. Om de bijna twee miljoen vol te maken is het gelukt om ruim zes ton van de verschillende Rotterdamse diensten en acht ton van het projectbureau Sportjaar 2005 binnen te halen. Zoveel co-financiering is mooi, want voor iedere Euro die we als deelgemeente opzij leggen voor de sport, wordt er dit jaar voor bijna vijf Euro in onze deelgemeente geïnvesteerd. Het leuke is ook, dat iedereen daarvan mee kan profiteren. Van trapveldjes voor jongeren tot koersbal voor ouderen en van nationale kampioenschappen voor studenten tot kennismakingsactiviteiten voor kinderen. Er is voor elk wat wils! Bij voetbalvereniging HOV werd het sportjaar officieel geopend door de overhandiging van een subsidiecheque. Dit geld wordt ondermeer ingezet voor een familiedag, een Pinkstertoernooi, een pleinvoetbalcompetitie en deelname aan het evenement Crooswijk op Stelten.

vrijdag 4 maart 2005

Hoe moet het met het parkeren?

Onlangs heeft de VVD Kralingen-Crooswijk een enquête gehouden onder haar leden over de parkeerproblematiek in onze deelgemeente. Uit de antwoorden van de 47 respondenten kwam het volgende:
• 65% van de respondenten vindt parkeren geen probleem bij hem/ haar in de straat.
• 76% van de respondenten is tegen betaald parkeren bij hem/ haar in de straat.
• 38% van de respondenten is voor een parkeergarage bij hem/ haar in de buurt.
• 18% van de respondenten zou als er een parkeergarage bij hem/ haar in de buurt zou komen, geïnteresseerd zijn om tegen betaling een vaste plek daarin te huren.

Nadere analyse van de uitkomsten leert dat de problemen zich vooral voordoen in Rubroek en
in de buurt van de universiteit. Dat de situatie daar problematisch is blijkt duidelijk. Echter over de oplossingsrichting zijn de meningen verdeeld. Er zijn in het gebied rondom de universiteit ongeveer evenveel voorstanders als tegenstanders van betaald parkeren. De belangrijkste conclusie kan zijn dat maatwerk geboden is. Er zijn een paar plekken waar betaald parkeren overwogen kan worden. Op deze plaatsen is een parkeergarage veelal eveneens gewenst. In het grootste gedeelte van de deelgemeente is parkeren geen probleem en is betaald parkeren ongewenst. De resultaten van deze enquête kunnen dienen als ondersteuning bij de standpuntbepaling van de wethouder op de Coolsingel, het dagelijks bestuurder en onze raads- en deelraadsleden. Indien u geïnteresseerd bent in de verdere resultaten van de enquête, dan kunt u deze opvragen bij de secretaris van de VVD: r.bergenhenegouwen@vvdrotterdam.nl

maandag 28 februari 2005

Opening Cruyff Court op Schuttersveld

Vrijdagmiddag was het dan eindelijk zo ver: de officiële opening van het Cruyff Court op het Schuttersveld. Dirk Kuyt en Romeo Castelen waren speciaal naar Crooswijk gekomen om namens de spelers van het Nederlands elftal dit veld aan te bieden. Het veld is gefinancierd door de spelers van Oranje, op initiatief van de Cruyff Foundation. Deze stichting stelt zich onder meer tot doel om de jeugd uit de stadswijken de kans te geven om te sporten. Als onderdeel van de opening speelden de beide Feyenoorders een partijtje mee met een aantal jongeren uit de wijk. Daarna vond er de hele middag een voetbaltoernooi plaats. Aan het eind van de middag kregen de 10 sportiefste spelers een kaartje aangeboden om een wedstrijd van Feyenoord te bekijken vanuit een skybox. De animo hiervoor was overweldigend!


zaterdag 19 februari 2005

Hoofddoekjes?

Deze week is de discussie weer opgelaaid over de vraag of baliemedewerkers van deelgemeenten nu wel of geen hoofddoekjes zouden mogen dragen. Als portefeuillehouder personeelszaken bij onze deelgemeente vind ik het prima als iemand een hoofddoek wil dragen. Mits overigens maar voldoende van het gezicht zichtbaar is, zodat goede communicatie kan plaatsvinden. Ik vind het erg belangrijk dat allochtone mensen in de Nederlandse samenleving integreren. Dat betekent voor mij dat ze moeten zorgen dat ze mee kunnen doen, dat ze de taal spreken en dat zichzelf kunnen redden. Verder moeten ze (zoals overigens iedereen)geen dingen doen die strijdig zijn met onze grondwet, zoals het discrimineren van homosexuelen of vrouwen of het belemmeren van de vrijheid van meningsuiting. Dit zijn de dingen waar het wat mij betreft om draait. Voor de rest moet iedereen doen waar hij zich goed bij voelt en als je daar een hoofddoek bij wilt dragen prima en als je niet van spruitjes houdt ook prima! Mijn voorouders waren gekleed zoals de dame op de foto hieronder. Leuk toch een beetje diversiteit!!!

woensdag 16 februari 2005

Als stratenmaker...

Vanochtend heb ik de laatste stenen gelegd voor de aanleg van 13 nieuwe parkeerplaatsen bij het Oostelijk Zwembad aan de Slaak. Dit was het sluitstuk van negen verkeersmaatregelen waar wij in 2004 geld beschikbaar voor hebben gesteld vanuit het actieprogramma Verkeer en Vervoer. Doel van dit programma is om klein verkeersleed snel op te lossen, zoals gevaarlijke punten voor fietsers, verkeersdrempels of parkeerproblemen. Ook dit jaar hebben we weer een budget voor het oplossen van klein verkeersleed. Suggesties kunnen gemaild worden naar deelgemeente@kc.rotterdam.nl. Bij het zwembad kan in elk geval nu een stuk beter geparkeerd worden!

woensdag 9 februari 2005

Amerikaanse militairen naar Van Ghentkazerne?

Gisteravond was er een commissievergadering van de deelraad met als één van de onderwerpen de mogelijke vestiging van een amerikaans legeronderdeel bij de Van Ghentkazerne aan het Toepad. Omdat er de laatste tijd allerlei verschillende verhalen de ronde doen over dit onderwerp zijn hier enkele feiten:
Het Military Surface Deployment and Distribution Command (SDDC) is een amerikaanse militaire logistieke eenheid, verantwoordelijk voor transport en havenoverslag van militair materieel en goederen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. SDDC beheert, coördineert en controleert de transporten. De feitelijke transportwerkzaamheden worden door commerciële bedrijven verricht. Bij het SDDC vindt geen opslag plaats van materieel of wapens of wat dan ook. Eigenlijk is het SDDC een soort logistiek rekencentrum. Het personeel (ca. 250 pers.) bestaat uit zowel Amerikaanse militairen (non combattant) en burgers, als uit Nederlandse ambtenaren. Het amerikaanse ministerie van defensie verscherpt wereldwijd de beveiligingseisen van gebouwen. De huidige locatie in Capelle aan den IJssel voldoet niet aan die eisen en vandaar dat verplaatsing nodig is.

vrijdag 4 februari 2005

Aftrap bij Excelsior

Gisteravond mocht ik bij Excelsior de aftrap verrichten voor een 7 tegen 7 voetbalcompetitie. De ervaring leert dat veel 30-plussers stoppen met voetballen. Hoewel ze de sport nog wel leuk vinden hebben ze soms moeite met het fanatisme van de tieners en jonge twintigers en bovendien gaan de jaren fysiek ook meetellen. Om deze groep toch nog een balletje te kunnen laten trappen is Excelsior gestart met een competitie voor 30-plussers. Zij spelen op een half voetbalveld met 7 spelers per team. Het idee is een gat in de markt want meteen hebben zich er 20 teams aangemeld en er waren zelfs meer teams dan er mee konden doen. In het kader van het Rotterdamse Sportjaar hebben wij als deelgemeente dit initiatief financieel ondersteund.

zondag 30 januari 2005

Zuid-Afrika

De afgelopen twee weken was ik op vakantie in Zuid-Afrika en Zambia. In Zuid-Afrika ben ik op bezoek geweest bij mijn voorgangster uit het dagelijks bestuur, Antoinette Laan, die nu in Pretoria woont. Antoinette maakt het prima en hoopt over twee maanden te bevallen van haar tweede kindje! Op de foto zijn wij te zien tijdens een excursie naar een diamantmijn. Terwijl ik op safari was is mijn website gecrashed. Inmiddels staat alle tekst er weer op, maar nog niet alle plaatjes. Ik hoop dit binnenkort (voor zover mogelijk) te herstellen en zal verder weer wekelijks berichten over mijn belevenissen in Kralingen-Crooswijk.

vrijdag 7 januari 2005

3 x sport in Ahoy'

Gisteren vonden in Ahoy' drie sportgebeurtenissen plaats en met een behoorlijk Kralingen-Crooswijkse inbreng. Allereerst was er de huldiging van de sportkampioenen van het afgelopen jaar. Koos de Ronde (paardensport) werd verkozen tot Rotterdams sportman van 2004. Bij de dames viel die eer te beurt aan Leontien van Moorsel (foto), die de prijs kreeg uitgereikt door de in Kralingen woonachtige wielerliefhebber Paul Nouwen. Vervolgens vond de opening plaats van het Sportjaar 2005. Rotterdam is European Capital of Sport en in dat kader staat er veel te gebeuren dit jaar. Bij de openingsceremonie kwamen er namens elke deelgemeente kinderen van een sportvereniging uit die deelgemeente het sportpaleis binnen wandelen met de vlag van de deelgemeente. Namens Kralingen-Crooswijk werd dit fantastisch gedaan door de sporters van tafeltennisvereniging TTV-21 up. En daarna begon dan de zesdaagse. Eindelijk was het zover, na zovele jaren van afwezigheid. Joop Zijlaard, de eigenaar van Kaat Mossel aan de Admiraliteitskade, doet mee als gangmaker bij het dernyonderdeel en hij wist meteen zijn beide races te winnen. Het spektakel duurt nog 5 dagen dus wie het gisteren gemist heeft, heeft nog genoeg kans om dat in te halen!