vrijdag 24 juni 2005

Bouwplan Fodor

Deze week is ter kennisgeving een nieuw bouwplan "Fodor" gepresenteerd in de deelraadscommissie ROB (ruimtelijke ordening en beheer). Dit bouwplan in de Struisenburgstraat speelt al vele jaren. In 2003 is een bouwplan afgewezen door de deelraad omdat het op erg veel weerstand stuitte van omliggende bewoners. Inmiddels heeft de ontwikkelaar dus een nieuw plan gemaakt waarin aan de meeste bezwaren tegemoet is gekomen. Het is de bedoeling om in 9 bouwlagen 33 appartementen te realiseren, waaronder een parkeergarage/stallingsruimte wordt gebouwd. Ten opzichte van het oude plan, is het nu voorgestelde gebouw kleiner, het neemt minder zonlicht weg van omliggende woningen en het komt verder af van andere bebouwing. Het bouwplan ligt nog tot en met 30 juni bij de deelgemeente ter inzage en tot dan kan een ieder zijn zienswijzen schriftelijk naar voren brengen.