woensdag 15 juni 2005

Deelgemeentebestel blijft

Gisteravond vond een commissievergadering van de gemeenteraad plaats, naar aanleiding van een plan van het college van BenW over het deelgemeentebestel. Doel van het college was om de bevoegdheden en de speelruimte van de deelgemeenten na maart 2006 tot een minimum te beperken. De deelgemeenten zouden niet worden opgeheven, maar bestuurders zouden wel met de handen op de rug gebonden worden. Bij de behandeling van het plan bleek er in de commissie bijzonder veel weerstand te bestaan. Leefbaar Rotterdam was de enige partij die het plan steunde. Zij moeten niets hebben van deelgemeenten. Echter, op de vraag van George van Gent (VVD), of Leefbaar Rotterdam hierbij dan ook meteen kon aankondigen dat zij zich in elk geval nergens kandidaat zouden stellen bij deelraadsverkiezingen, bleek de inconsequentheid van dhr. Sörensen (LR), want ze willen toch wel in een aantal deelgemeenten mee gaan doen. Hoe dan ook, een ruime meerderheid van de raadscommissie heeft het plan naar de prullenbak verwezen en het college moet zich nu gaan beraden op hoe ze nu verder willen met de deelgemeenten.