donderdag 21 april 2005

Bewonersoverleg voormalige dames Keileweg

Gisteravond ben ik aanwezig geweest bij een bewonersavond over de plaatsing van een groep ex-prostituees van de Keileweg in een inrichting voor intensief begeleid wonen (IBW) aan de W. Sch├╝rmannstraat in Rubroek. Bij de omwonenden leven er veel vragen over wat dit gaat betekenen. We hebben onder meer uitgelegd dat het gaat om dames die eerst een uitgebreid traject in een kliniek hebben doorlopen, voordat ze in de IBW geplaatst worden. In de IBW is er 24 uur per dag begeleiding voor de dames. Met hen worden strenge afpraken gemaakt. Mocht het toch fout gaan dan worden ze teruggeplaatst in de kliniek. Er wordt een bewonerscommissie opgericht die namens de bewoners mee zal praten over de randvoorwaarden en de leefbaarheid in de wijk. Achtergrond van dit alles is dat het college van BenW heeft besloten dat de Keileweg aan het eind van dit jaar dicht moet en dat de dames die daar nu verblijven begeleiding en een humaner bestaan moeten krijgen. Alle deelgemeenten dienen hun steentje bij te dragen bij de oplossing van dit probleem en zo dus ook wij. Meer informatie over dit onderwerp staat ook op de website van de deelgemeente.

16 miljoenste zwemmer in het Oostelijk

Gisteren mocht ik bloemen, een drankje en een duikbril uitreiken aan de 16 miljoenste zwemmer in het Oostelijk zwembad. Voor onze deelgemeente is deze zwemvoorziening erg belangrijk en deze gelegenheid alleen al gaf al aan dat er veel gebruik van gemaakt wordt. Tegelijkertijd is het zo dat de wethouder de subsidie aan dit zwembad wil stopzetten. Binnenkort zal de gemeenteraad hier over komen te spreken. Als deelgemeente hopen we in elk geval dat er een oplossing gevonden wordt om het zwembad open te houden.

zondag 10 april 2005

Stimulering kunst en cultuur!

Afgelopen donderdagavond heeft de deelraad ingestemd met een begrotingswijziging, waardoor er meer geld beschikbaar komt voor kunst- en cultuurprojecten. Vanaf 1 juli is er 25.000 Euro beschikbaar voor projecten tot het eind van het jaar. Voor volgend jaar is het dubbele van dat bedrag beschikbaar. Kunstenaars of culturele gezelschappen en instellingen kunnen aanspraak maken op subsidie voor projecten in onze deelgemeente, gericht op onze bewoners. Nadere details en voorwaarden worden binnenkort bekend gemaakt door de deelgemeente.