donderdag 30 maart 2006

Nieuwe coalitie in de deelgemeente

Gisteren zijn VVD en PvdA in Kralingen-Crooswijk het eens geworden over een nieuwe coalitie voor de komende vier jaar. De deelgemeente zal bestuurd worden door drie dagelijks bestuurders: twee van de PvdA en ikzelf namens de VVD. Mijn portefeuille bevat: welzijn, sport en recreatie, kunst en cultuur, publiekszaken en financiën. Na de verkiezingen zijn de politieke krachtsverhouden wel behoorlijk gewijzigd in de deelgemeente. Toch hebben we in het nieuwe bestuursakkoord nog voldoende punten weten te krijgen, waardoor het aantrekkelijk is voor ons om weer mee te besturen. De herstructurering van Nieuw Crooswijk gaat door, we zetten in op de bouw van parkeergarages, parkeerbeleid moet maatwerk zijn en de zelfredzaamheid van bewoners moet worden bevorderd. En verder vinden we dat de Abram van Rijckevorselweg toch echt ondertunneld moet worden. Op 20 april wordt het nieuwe bestuur officieel geïnstalleerd.

vrijdag 17 maart 2006

Nieuwe deelraad geïnstalleerd


Gisteravond is de nieuwe deelraad geïnstalleerd. De VVD-fractie bestaat nu nog uit drie personen: Rolinde Weide, Pieter Jaap Sprenger en ikzelf als fractievoorzitter. Ondertussen zijn er ook besprekingen gestart voor de vorming van een nieuw dagelijks bestuur. De PvdA heeft als grootste partij hierbij het initiatief. Zij hebben te kennen gegeven het meest te zien in een coalitie met de VVD en daar wordt nu over gesproken.

woensdag 8 maart 2006

Felicitaties aan PvdA en Leefbaar Rotterdam!

De VVD Kralingen-Crooswijk heeft een zetel verloren bij de deelraadsverkiezingen. We zijn gezakt van vier naar drie. Grote winnaars waren de PvdA (van vijf naar acht) en Leefbaar Rotterdam (van nul naar vier). Mijn felicitaties gaan dan ook uit naar deze beide partijen. Wij gaan ons inzetten om in de komende vier jaar de gunst van de kiezer terug te winnen en om onze beloften waar te maken voor al die mensen die wel op ons hebben gestemd!

maandag 6 maart 2006

Kinderen lopend of fietsend naar school

Vanochtend heb ik met wethouder Stefan Hulman het startschot gegeven voor het project "de Rotterdamse Verkeersslang". Op de Montessorischool in Kralingen vindt dit project voor het eerst in Rotterdam plaats en het is erop gericht om ouders te stimuleren de kinderen niet met de auto naar school te brengen. Het alternatief moet lopen, fietsen of openbaar vervoer zijn. Veel auto's bij scholen veroorzaken vaak gevaarlijke situaties. Bovendien is 20% van de Rotterdamse jeugd te dik en meer beweging zou ook om die reden dus erg goed zijn. Bij het project wordt vooraf gemeten hoeveel kinderen met de auto worden gebracht. Gedurende een week kunnen kinderen punten verdienen als ze niet met de auto komen en aan het eind van de week wordt opnieuw gemeten. Het gaat dus vooral om bewustwording bij kinderen, maar vooral bij de ouders.