woensdag 8 maart 2006

Felicitaties aan PvdA en Leefbaar Rotterdam!

De VVD Kralingen-Crooswijk heeft een zetel verloren bij de deelraadsverkiezingen. We zijn gezakt van vier naar drie. Grote winnaars waren de PvdA (van vijf naar acht) en Leefbaar Rotterdam (van nul naar vier). Mijn felicitaties gaan dan ook uit naar deze beide partijen. Wij gaan ons inzetten om in de komende vier jaar de gunst van de kiezer terug te winnen en om onze beloften waar te maken voor al die mensen die wel op ons hebben gestemd!