vrijdag 31 december 2004

Gelukkig Nieuwjaar!

Op de laatste dag van het jaar is het natuurlijk terugkijken en vooruitblikken. Mijn eerste half jaar als dagelijks bestuurder is omgevlogen! In dat half jaar heb ik ontzettend veel geleerd, nieuwe mensen ontmoet en nieuwe ervaringen opgedaan. Ik kijk met plezier terug op de bezoeken aan de boxscholen, de volkstuinen, de welzijnsinstelling Cascade, Excelsior, een muziekproject op een basisschool, culturele instellingen, en nog veel meer. Boeiend waren tal van wandelingen en fietstochtjes door de wijken en ontmoetingen met een veelzijdigheid aan bewoners. Met elkaar is er ook behoorlijk wat bereikt. Kralingen-Crooswijk heeft zijn bijdrage geleverd aan veel nieuwe woningbouw, die Rotterdam zo hard nodig heeft. De kop van de Goudse Rijweg, de Fodorlocatie, de Amalia van Solmslaan en natuurlijk Nieuw Crooswijk zijn woningbouwprojecten waarin het laatste jaar veel voortgang mee is geboekt. Ook op het gebied van de sport is veel werk verricht. Het Johan Cruyffveld ligt er en het sportjaar staat in de steigers. Voor 2005 ligt er van alles op de plank (bijvoorbeeld Tramplus, Sportjaar, Brainpark centrum). Leuk dus om terug te kijken, maar vooral ook veel ambitie en enthousiasme om het nieuwe jaar mee in te gaan. Gelukkig Nieuwjaar!

maandag 20 december 2004

In het zonnetje!

Afgelopen vrijdag vond de oudejaarsbijeenkomst van de deelgemeente plaats. Op deze receptie, die voor al onze bewoners, verenigingen, medewerkers, vrijwillers, etc. wordt georganiseerd, worden ook altijd een paar mensen of verenigingen in het zonnetje gezet. Enkele vrijwilligers die zich bijzonder hebben ingezet ontvangen dan een "zonnetje", hetgeen een oorkonde en een geldbedrag inhoudt. Onder de gelukkigen was de G-hockeycommissie van hockeyvereniging Leonidas. Deze mensen zetten zich op fantastische wijze in om verstandelijk gehandicapten te laten hockeyen. Een wel verdiend zonnetje!

donderdag 16 december 2004

Cruyff en Van Basten in Crooswijk!

In Crooswijk op het Schuttersveld is onlangs het eerste Johan Cruyff court in Nederland gereedgekomen. Het kunstgrasveld is beschikbaar gesteld door de Cruyff Foundation en is gefinancierd door spelers van het Nederlands elftal. Omdat het de bedoeling is om in heel Nederland dit soort trapveldjes aan te leggen was er gisteren door de KNVB een voorlichtingsdag georganiseerd voor gemeenten. Dit eerste veld is in Rotterdam terecht gekomen omdat Rotterdam het het snelst kon realiseren, tot groot genoegen van Cruijff zelf. "We zijn erg tevreden over Rotterdam. Geen woorden maar daden komt toch af en toe uit. In Amsterdam zal er nu ook snel wat moeten gebeuren, want dit vinden ze niet leuk!" In het begin van het nieuwe jaar zal het veld in Crooswijk officieel geopend worden.maandag 13 december 2004

Nieuwe expositie bij de deelgemeente

Afgelopen donderdag heb ik een expositie geopend van Willem van Hest in de ontvangstruimte van de deelgemeente. In het verleden heeft een motie van de VVD ervoor gezorgd dat de deelgemeente de mogelijkheid biedt aan kunstenaars uit onze eigen regio om hun werk tentoon te stellen voor onze bewoners. Een voorproefje van wat Van Hest maakt is te zien op zijn eigen site: www.willemvanhest.nl. Echter, met een bezoek aan de expositie krijg je natuurlijk pas echt een indruk van de werken, die gaan over de mens of over de stad.

vrijdag 3 december 2004

Sinterklaas!

Deze week had ik tot twee keer toe het geluk om Sinterklaas tegen het lijf te lopen. De eerste keer was bij de deelgemeente, waar hij op bezoek kwam voor de kinderen van het personeel. Later kwam ik hem ook nog tegen in het buurthuis Arend en de Zeemeeuw. Het laatste kwam, doordat ik een werkbezoek heb gebracht aan de buurthuizen in Crooswijk die beheerd worden door de welzijnsinstelling Cascade. Het Sinterklaasfeest was een leuk voorbeeld van wat er in de buurthuizen al niet wordt georganiseerd voor jong en oud. Wat bovendien leuk was om te zien, is dat het een bijzonder multicultureel feest was. Sinterklaas is de vriend van iedereen. In deze tijd, waar integratie vrijwel continu onderwerp van gesprek is, is het dus leuk om te zien dat ook iedereen de vriend is van Sinterklaas.

vrijdag 26 november 2004

Avond van de dialoog

Gisteravond was ik uitgenodigd voor de avond van de dialoog. In een buurthuis in Kralingen-West kwamen zo'n 50 bewoners bijeen om met elkaar over de maatschappij te discussiëren onder het genot van een bord bami. Mijn rol was om één van de tafels met ongeveer 10 deelnemers voor te zitten. De discussie werd in twee rondes gevoerd. In de eerste ronde moest iedereen vertellen wie zijn held was en waarom. Namen die genoemd werden waren: Nelson Mandela, Salvador Allende, mijn vader en moeder, prinses Maxima en "onze koning" (hiermee werd de koning van Marokko bedoeld). In de tweede ronde mocht iedereen vertellen wat hij morgen zelf zou kunnen gaan doen om de wereld te verbeteren. Genoemd werd onder meer: vuilnis bij de vuilcontainer opruimen, minder vloeken, proberen te voorkomen dat ik verkeerde vrienden krijg, meedoen aan een jongerenbegeleidingsproject en één iemand sprak uit om minder te willen gaan stelen. Vervolgens werd in de groep doorgepraat over alles wat ter tafel was gebracht. Ik vond het een nuttige bijeenkomst. Veel problemen zouden voorkomen of opgelost kunnen worden door meer dialoog en meer uitwisseling van opvattingen, zeker ook in onze deelgemeente.

vrijdag 19 november 2004

Wijkschouw Struisenburg

Afgelopen dinsdag ben ik met collega bestuurder Bert Schreuder, ambtenaren van verschillende diensten en bewoners op pad geweest in de wijk Struisenburg. De wandeling leidde onder meer over de Admiraliteitskade en door het Buizengat en de Oostmaaslaan, waarbij stil werd gestaan bij een aantal knelpunten in de buitenruimte. Zo konden al meteen enkele fietswrakken verwijderd worden waarvoor de eigenaars zich kennelijk weinig verantwoordelijk meer voelden. Ook is gesproken over de parkeerproblemen in het Buizengat. Het parkeerprobleem daar wordt toegevoegd aan de knelpuntenlijst die wij hebben met betrekking tot verkeer en op basis daarvan wordt dan gekeken of we volgend jaar geld beschikbaar hebben om er een aantal plekken bij te maken. De middag werd afgesloten met een bezoek aan het buurthuis van Knooppunt Kralingen. Zij organiseren allerlei activiteiten voor met name jongeren uit de buurt. Zij zouden verdere ondersteuning van buurtbewoners kunnen gebruiken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Kate Schaafsma 010-4126200.
maandag 15 november 2004

Deelgemeenten op de schop?

Momenteel is er in Rotterdam een heftige discussie gaande over het al dan niet opheffen van de deelgemeenten. Deze discussie wordt met name op gang gebracht door het Stadhuis: kringen rondom de wethouders en de gemeenteraad. Ik ben het niet eens met de wijze waarop een en ander ter sprake wordt gebracht. Het klopt dat bestuurlijk in Rotterdam een aantal zaken niet goed verlopen. Een logische vraagstelling zou dan moeten zijn: hoe kunnen wij de problemen oplossen en welke mogelijkheden zijn daarvoor beschikbaar? In plaats daarvan komt steeds de vraag naar voren: kunnen we de problemen oplossen door het opheffen van de deelgemeenten? Wanneer dit de werkwijze is, dan is er geen sprake meer van een objectieve probleemanalyse, want de oplossing ligt al in de vraagstelling besloten. Ik ben van mening dat deelgemeenten veel nuttig werk verrichten en dat zij de kloof tussen burger en bestuur verkleinen. Wel denk ik dat in Rotterdam op sommige terreinen de bevoegdhedenverdeling tussen gemeente en deelgemeenten niet goed is geregeld waardoor er onduidelijkheid, soms frustratie en af en toe ook fouten ontstaan. Daar zou naar gekeken moeten worden. Tevens denk ik dat sommige stedelijke diensten in Rotterdam niet naar behoren functioneren, waardoor eveneens problemen ontstaan. Echter, dit aspect blijft volledig buiten beeld wanneer de discussie volledig gericht is op het deelgemeentebestel. De gedwongen winkelnering (een regel die zegt dat deelgemeenten alleen bij de gemeentelijke diensten mogen inkopen, ook als externe marktpartijen goedkoper en beter zijn) is door het huidige college van B en W nog niet afgeschaft. Voor een goed gemeentelijk bestuur zou die afschaffing in mijn optiek erg gezond zijn. Ik hoop dat de discussie nog even doorgaat, dat hij zuiver gevoerd wordt en dat er dan ook werkbare oplossingen uitkomen.

dinsdag 2 november 2004

Buitenschoolse opvang geopend

Afgelopen zaterdag heb ik de opening verricht van de buitenschoolse opvang de Tamboerijn. Deze accommodatie is gelegen naast de speeltuin aan het Schuttersveld in Crooswijk. De opvang biedt plaats voor 50 kinderen en kan zelfs uitgebreid tot 70 kinderen worden. Een dergelijke voorziening is belangrijk omdat op deze manier ouders (zowel tweeverdieners als alleenstaande ouders) zoveel mogelijk in de gelegenheid kunnen worden gesteld om deel te nemen aan het arbeidsproces. Zeker met het oog op de vergrijzing is dat erg belangrijk. Los daarvan is het ook een prachtige voorziening, waar ouders met een gerust hart hun kinderen heen kunnen brengen.

maandag 25 oktober 2004

Schoonmaakactie schoolplein

De Paulus Potterstraat in Kralingen ziet er prima uit. De bewoners zorgen zelf voor hun straat en houden alles netjes schoon. Hartstikke goed natuurlijk. Echter, aan het eind van de straat is een schoolplein van een school die niet meer in gebruik is en daar was het tot vorige week donderdag een bende. Er groeide overal onkruid en het plein werd voornamelijk nog gebruikt door junks om er te verpozen en dingen te doen waar een schoolplein vooral niet voor bedoeld is. Op initiatief van de stichting Thuis Op Straat (TOS) hebben vorige week zo'n vijftig kinderen in hun herfstvakantie samen met de Roteb het plein weer schoongemaakt. Vanuit de deelgemeente bekijken we hoe we er voor kunnen zorgen dat ook in de toekomst het plein veilig en schoon blijft. Het is nu weer een plein om op te spelen en zo hoort het ook!

donderdag 21 oktober 2004

Wandelen in Oud-Crooswijk

Vorige week heb ik deelgenomen aan een zogenaamde ‘wijkschouw’ in Oud-Crooswijk. Bij een wijkschouw maken vertegenwoordigers van de deelgemeente, de Roteb, gemeentewerken, politie, bewonersorganisaties, etc. gezamenlijk een wandeling door een wijk. Tijdens de wandeling wordt stilgestaan bij een aantal opvallende zaken en wordt er gekeken wie er wat aan kan doen. Zo zal een woningbouwcorporatie worden benaderd om te overleggen over drugsoverlast in enkele portieken en komt er een bewonersavond om in overleg met bewoners de veiligheid te verbeteren op de kruisingen Boezemstraat-Pijperstraat en Crooswijkseweg-Pijperstraat. Ik vond de wijkschouw bijzonder nuttig om te doen, want je ziet en hoort weer een heleboel dingen die je vanachter je bureau niet te weten komt. Wat mij betreft was het dus een hele nuttige middag!

donderdag 14 oktober 2004

Parkeergarage Brainpark Centrum

Waar nu het metrostation Kralingse Zoom ligt, wordt gewerkt aan een nieuw knooppunt van voorzieningen, onder de naam Brainpark Centrum. Het plan is om er 2.200 parkeerplaatsen aan te leggen, 120.000 m2 kantoren te bouwen en een vernieuwd station voor openbaar vervoer te maken. De eerste stap zou zijn het aanleggen van een parkeergarage voor 750 auto's, die eind 2006 gereed moet zijn. Onderstaande schets geeft aan hoe die eerste garage eruit gaat zien, gezien vanaf de A16.

donderdag 7 oktober 2004

Sportavond

Gisteravond hebben we vanuit de deelgemeente bij hockeyclub Leonidas een avond georganiseerd voor bestuurders van alle sportverenigingen uit Kralingen-Crooswijk. Doel van de avond was kennismaking en voorlichting. We hebben informatie gegeven over wat de deelgemeente allemaal doet om sport te bevorderen en in het bijzonder zijn we ingegaan op het Sportjaar 2005. Voor sportverenigingen zijn er mogelijkheden om in dit kader subsidie aan te vragen voor de organisatie van evenementen of verbetering van de infrastructuur. Daarnaast werd een presentatie gegeven door de Stichting Sportsupport. De avond werd afgesloten met een borrel in het clubhuis, waar op informele wijze nog kon worden nagepraat. De avond was goed bezocht en het Sportjaar gaat zeker ook in onze deelgemeente iets moois worden!

woensdag 6 oktober 2004

Start bouw Kop Goudse Rijweg

Op de kop van de Goudse Rijweg gaat begonnen worden met de bouw van 41 woningen, 4 bedrijfsruimten en een parkeerkelder. Eergisteren heb ik hiervoor officieel de bouwvergunning uitgereikt aan dhr. Ben Pluimer, directeur van de woningbouwcorporatie PWS. Voor de bewoners betekent dit een behoorlijke verbetering van de wijk. De leefbaarheid en de kwaliteit van het woningaanbod gaan er hierdoor een stuk op vooruit. De sloop van het oude gebouw van de drukkerij dat nu nog op die plaats staat kan vermoedelijk binnen enkele weken beginnen. Het college van B en W wil in Rotterdam 3.000 nieuwe woningen per jaar bouwen. Met dit en diverse andere projecten draagt Kralingen-Crooswijk zijn steentje goed bij. Onderstaand een impressie van hoe het gaat worden.

donderdag 30 september 2004

Weg met het kiesstelsel van Thom de Graaf!

Afgelopen woensdag was ik uitgenodigd om deel te nemen aan een debat in Tilburg over het plan voor een nieuw kiesstelsel van Thom de Graaf. Het plan houdt in het kort in dat de kiezer voor de Tweede Kamer-verkiezingen een extra stem krijgt. Naast de huidige stem op een landelijke kandidatenlijst, kan de kiezer ook een stem uitbrengen op een districtskandidatenlijst. Ongeveer de helft van de Kamerleden wordt gekozen in districten en de overige Kamerleden worden gekozen op de landelijke lijst. Voor het totaal aantal zetels per partij is het aantal stemmen op de landelijke lijst bepalend.
Ik heb in Tilburg het voorstel van Minister De Graaf te vuur en te zwaard bestreden met de volgende argumenten:
1. Het is onduidelijk welk probleem met dit nieuwe systeem moet worden opgelost. Betrokken burgers creëer je door een goed debat over onderwerpen die er toe doen, maar niet door een andere manier van stemmen.
2. Het stelsel is te ingewikkeld. Het valt nauwelijks uit te leggen en het zal eerder meer stemmers afstoten dan aantrekken.
3. Het districtenstelsel is ouderwets en achterhaald. Honderd jaar geleden was de politicus uit jouw regio wellicht de enige politicus waar je ooit toegang toe kon krijgen. Echter tegenwoordig kun je via internet zonder probleem met elke politicus in contact treden en die hoeft dus niet in je eigen regio meer te wonen. Bovendien hebben verkiezingen bij Provinciale Staten en Gemeenteraad aangetoond dat kiezers toch vooral stemmen op basis van de landelijke politiek en niet op basis van wat er lokaal gebeurt.
4. Het districtenstelsel zorgt voor "dorpsisme". Politici hebben niet meer het landsbelang voor ogen, maar alleen het belang van het district dat ze vertegenwoordigen.
5. De fracties van partijen worden kruiwagens met kikkers in plaats van goede teams, doordat er geen evenwichtige fractie kan worden samengesteld, maar de fractie deels een samenraapsel wordt van willekeurig verkozen districtsvertegenwoordigers. LPF-achtige toestanden liggen dan in het verschiet.
Kortom, niet doen dat stelsel van Thom de Graaf!!!

vrijdag 24 september 2004

Kralingseweg

Gisteravond vond mijn eerste deelraadsvergadering plaats. Mijn rol was overigens zeer beperkt en de meeste aandacht ging uit naar de mogelijke bezuiniging op de Botanische Tuin. Een amendement van de coalitiepartijen VVD, Groen Links en PvdA, heeft er uiteindelijk toe geleid dat de tuin voorlopig door de overheid gefinancierd blijft.
Met betrekking tot mijn portefeuille werd een vraag gesteld over de werkzaamheden aan de Kralingseweg. De komende drie maanden is deze weg afgesloten omdat de wegverharding en het riool vervangen worden. De vraag was of dit niet sneller kan dan in drie maanden. Aanvankelijk leken drie maanden mij ook behoorlijk lang, temeer daar de afsluiting behoorlijk wat overlast veroorzaakt. Bij nadere bestudering van de planning blijkt echter dat er dermate veel werkzaamheden moeten worden verricht (al het achterstallig onderhoud wordt meegenomen) dat het niet sneller kan. Wel zou een alternatief zijn om de weg deels open te houden, maar dat vertraagt de werkzaamheden zo veel, dat het project een half jaar zou gaan duren en er dus nog veel langer overlast zou zijn. Een andere optie zou zijn om ’s nachts door te werken, maar dan wordt het 30% duurder en helaas hebben we dat extra geld niet. Werkzaamheden voor drie maanden is dus de enige optie, maar hopelijk krijgen we er dan wel een prima weg voor terug die vervolgens weer jaren mee kan.


vrijdag 17 september 2004

Just for one day

Zo luidt de titel van de fototentoonstelling die ik gistermiddag mocht openen in de hal van de deelgemeente. Op initiatief van een motie van de VVD stelt de deelgemeente een stuk van de ontvangstruimte van het deelgemeentekantoor ter beschikking aan kunstenaars uit onze wijken om te exposeren. De artiesten krijgen zo de kans om hun werk te laten zien en bewoners die naar de deelgemeente komen voor bijvoorbeeld een paspoort, kunnen tegelijkertijd de kunstwerken bezichtigen.
De nu geopende expositie bestaat uit fotowerken van Fee Arnold. Zij heeft hiervoor gesproken met moeders en dochters over kleding, uiterlijk en beeldvorming. Op basis hiervan is er een paradoxaal droombeeld neergezet. Ook voor degenen die geen nieuw paspoort nodig hebben is dit toch een reden om zeker even langs te komen!

zondag 12 september 2004

Hoe verder met de VVD?

De afgelopen weken is mijn partij verschillende keren in het nieuws geweest en uiteraard heb ik zo mijn mening over alle ontwikkelingen. Allereerst Ayaan Hirsi Ali en haar optreden in Zomergasten. Ik vind het fantastisch wat zij doet en heb grote bewondering voor haar. Zij probeert vanuit een liberale ideologie het debat op gang te brengen en stelt misstanden aan de kaak. Wel erger ik mij aan de media die er een handje van hebben om steeds in te gaan op de vorm waarop mevrouw Hirsi Ali dingen naar voren brengt en niet de inhoud. Nog erger is het, dat media zoals het Rotterdams Dagblad er vervolgens nauwelijks aandacht aan besteden dat Hirsi Ali bedreigd is en heeft moeten onderduiken. De bedreigingen aan haar adres zijn schandalig en verdienen in de ergst mogelijke bewoordingen verworpen te worden. Mevrouw Hirsi Ali maakt gebruik van haar vrijheid van meningsuiting en degene die dat niet zint moet met tegenargumenten komen, niet met bedreigingen. Ik hoop dat zij voor de VVD en voor Nederland doorgaat met haar kruistocht voor vrijheid en gelijkwaardigheid.
Geert Wilders vind ik een ander verhaal. Ik waardeer het ook in hem dat hij het debat op gang brengt. Echter, zijn 10-puntenplan staat veelal haaks op de liberale beginselen van de VVD. Hij is echter wel de Tweede Kamer ingekomen op basis van de uitgangspunten van de VVD. Als je dan later opeens fundamenteel van die liberale uitgangspunten af gaat wijken, dan vind ik dat je dus ook consequent moet zijn en je zetel moet afstaan. Geert Wilders was namelijk niet in de Kamer verkozen omdat hij zelf zoveel voorkeurstemmen had, maar omdat de partijleider en het verkiezingsprogramma zoveel stemmen hadden gehad dat er ook voor Wilders een zetel beschikbaar was.
Tot slot de suggestie van minister Brinkhorst om de VVD en D’66 met elkaar te laten fuseren. Ik ben daar een groot voorstander van. Beide partijen gaan uit van grotendeels dezelfde liberale waarden en het heeft dan weinig zin om elkaar te gaan beconcurreren. Beter zou het zijn om vanuit een goede samenwerking het ongelijk van de andere partijen aan te tonen.

maandag 6 september 2004

Kunstwerk voor Bavo-kring

De katholieke school voor basisonderwijs de Bavo-kring bestaat 100 jaar. Als één van de festiviteiten mocht ik vanochtend een prachtige muurschildering onthullen. De kunstenaars Willem van Hest, Suzanne Scholten en Jack de Deugd (zie foto) hebben de muurschildering ontworpen en geschilderd. Het symbool van de school is een kring van kinderen. Die kring komt terug in de schildering en biedt geborgenheid en bescherming. Daarnaast vertegenwoordigt de school vele culturen en dat zie je terug in de kleuren van de regenboog. Ook komen Rotterdam en Kralingen erin terug met een stukje skyline en een kerk. De deelgemeente vindt het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd kunnen raken met kunstzinnige uitingen en hopelijk gaat de schildering dus de komende 100 jaar mee!

Kinderopvang verbouwd en gefuseerd

Zaterdagmiddag vond bij Kinderopvang Marijke in Kralingen het jaarlijkse zomerfeest plaats. Behalve de viering van de zomer, waren er dit jaar extra redenen om een feestje te bouwen. Onlangs hebben Kinderopvang Marijke en Kinderdagverblijf Skippy hun fusiebesprekingen afgerond, en in de toekomst zullen zij als één organisatie voortbestaan. Daarnaast is er bij Marijke gedurende de zomer hard gewerkt aan een verbouwing die nu klaar is, waardoor er plaats is voor een extra groep kinderen. De Kinderopvang Marijke is erg actief en ondernemend. Ouders werken nauw samen om dingen tot stand te brengen. Dit is belangrijk want in de toekomst zullen kinderopvangcentra steeds meer op eigen benen moeten staan. Met ingang van komend jaar verandert de financiering voor de kinderopvang. Marijke en Skippy lijken in elk geval op de toekomst voorbereid!

donderdag 26 augustus 2004

Eureka!

Eergisteren ben ik op bezoek geweest bij twee studentenverenigingen in Kralingen. Voor de studentenverenigingen is de Eurekaweek van levensbelang, want in deze week moeten ze proberen zoveel mogelijk leden binnen te halen. Het aantal leden bepaalt eigenlijk wat je de rest van het jaar aan activiteiten kunt organiseren. Voor de deelgemeente zijn nieuwe studenten ook van belang. Studenten zorgen voor levendigheid en dynamiek in onze wijk. Bovendien is het goed voor de deelgemeente als mensen hier niet alleen tijdens maar ook na hun studie blijven wonen. Dat betekent dat wij als deelgemeente goede contacten met de studentenwereld moeten hebben. Het is daarom van belang dat studenten die hier komen wonen zich officieel bij de deelgemeente inschrijven als ingezetene van Kralingen-Crooswijk, zodat de lijnen tussen burger (student) en bestuur zo kort mogelijk zijn. Studenten kunnen dan gebruik maken van de voorzieningen van hun deelgemeente (paspoort afhalen, stemrecht bij verkiezingen, etc.) en de deelgemeente kan haar beleid afstemmen op haar bewoners.

vrijdag 20 augustus 2004

Rotterdam Sportjaar 2005

Volgend jaar is Rotterdam de "European Capital of Sport". Een jaar lang zal Rotterdam in de sportschijnwerpers van Europa staan. Dat betekent dat er grote evenementen van internationale allure worden georganiseerd. Daarnaast is het de bedoeling dat er ook extra aandacht zal zijn voor bestaande sportactiviteiten in buurten en wijken. Vanuit Kralingen-Croowijk willen we graag ons steentje bijdragen om ook in onze deelgemeente er een bijzonder sportief jaar van te maken. Er is daarom extra geld beschikbaar voor sportverenigingen en voor het organiseren van sportactiviteiten. In het najaar zullen we een bijeenkomst organiseren voor al onze sportverenigingen. Doel van die bijeenkomst is om informatie te verschaffen over het sportjaar en de samenwerking tussen deelgemeente en sportverenigingen, maar ook tussen sportverenigingen onderling verder te verbeteren. Geïnteresseerde verenigingen kunnen hierover contact opnemen met de deelgemeente. In Kralingen-Crooswijk moet 2005 een fantastisch sportjaar worden!

vrijdag 6 augustus 2004

Count down

Deze week was ik op vakantie in Roemenie. Hoewel het natuurlijk niet de bedoeling was om veel aan werk te denken, vallen er toch altijd dingen op die anders zijn dan in Nederland. Kleine dingen soms, maar wel leuk om over na te denken. Zo hebben ze in Roemenie bij de stoplichten een bord dat aangeeft over hoeveel seconden het licht op groen springt. Je weet dus van te voren hoelang je nog moet wachten. Erg relaxed! Bij de tramplus komt straks een bord dat aangeeft over hoeveel minuten de volgende tram komt (zoals dat er sinds enige tijd ook bij de metro is). Wellicht dat een aftelbord bij stoplichten de volgende technologische stap wordt???

vrijdag 30 juli 2004

Botanische Tuin

Via deze website vroeg een bewoner gisteren waarom de VVD wil bezuinigen op de Botanische Tuin in onze deelgemeente. In een notedop is dit de achtergrond:

De deelgemeente moet bezuinigen en dat betekent dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. De VVD heeft niets tegen de botanische tuin, echter als je beperkte middelen hebt moet je op een gegeven moment een afweging maken en de VVD doet dat dus. Onze deelgemeente kampt met groot achterstallig onderhoud in de buitenruimte (onderhoud straten, plantsoenen etc.). Als daar niet snel iets aan gedaan wordt, wordt de schade nog veel erger en worden ook de kosten in de toekomst alleen maar hoger om de schade dan te herstellen. Voor ons heeft het prioriteit om hier dus iets aan te doen. De consequentie is dan dat er ergens anders dus geld vanaf moet. Wij vinden het niet noodzakelijk dat een botanische tuin moet draaien op overheidsgeld. Wij vinden dat als veel mensen de tuin belangrijk vinden, zij dus ook het initiatief zouden kunnen nemen om zelf op zoek te gaan naar sponsors en donateurs. De tuin kan dan blijven bestaan en onze straten en plantsoenen kunnen het onderhoud krijgen dat daarvoor nodig is. 

zondag 25 juli 2004

Goede bewonersinitiatieven!

Dit weekend was ik getuige van twee leuke door buurtbewoners opgezette activiteiten. In de Oostmaasstraat in Kralingen hadden de bewoners een straatbarbecue georganiseerd. Een prima activiteit die zorgt voor binding in de wijk en bovendien natuurlijk ook gezellig is. In Crooswijk was de heer Absalom Martinez, burgemeester van de havenstad Corinto in Nicaragua op bezoek. Diverse Crooswijkers en met name de bewoners van het Binnenterrein Schut (aan de Hendrik de Keyserstraat) zamelen al vele jaren op allerlei manieren en met uiteenlopende activiteiten geld en goederen in om het Casa de Menores-project in Corinto draaiend te houden. Als waardering en om de relaties te onderhouden kwam nu de burgemeester van Corinto dus op bezoek. Beide initiatieven zijn denk ik erg belangrijk in een wijk. Bovendien vind ik het goed om te zien dat beide activiteiten tot stand zijn gekomen zonder inmenging of geld van de overheid (lees deelgemeente). Ik ben een groot voorstander van liefdadigheid en acties voor goede doelen als die geleid worden vanuit een particulier initiatief. De overheid hoeft daar wat mij betreft geen rol in te hebben. Mensen kunnen heel goed zelf beslissen of en aan welk doel ze geld willen geven en hoeveel. Vandaar dat ik het project in Crooswijk dus erg leuk vond om te zien. Complimenten!

zondag 18 juli 2004

Van kleine vaasjes tot bloemprikkers

Vrijdag 16 juli mocht ik de opening verrichten van een expositie aan de Vlinderstraat. Een aantal kunstenaars die samenwerken onder de naam Karlsson stelt elke maand een andere verzameling ten toon in een vitrine naast restaurant het Lachende Varken (aanrader trouwens!). Via deze exposities proberen de kunstenaars de leefomgeving van de Vlinderwijk extra kleur te geven. Momenteel is er een verzameling kleine vaasjes te zien. Indien buurtbewoners een leuke verzameling hebben om ten toon te stellen kan hierover contact worden opgenomen met Michel van Adrichem (michel@salledemain.nl) van Karlsson. De expositie is ondersteund door het Initiatievenfonds van de deelgemeente. Bewoners die een activiteit opzetten die de samenwerking en de leefbaarheid in de wijk bevorderen kunnen hier een beroep op doen.Tram Plus

Woensdag 14 juli was ik aanwezig bij een informatieavond plaats over de Tram Plus. Vanaf september 2005 wordt lijn 1 van de Esch naar Schiedam/Vlaardingen vervangen door een Tram Plus. Een Tram Plus is sneller, rijdt vaker en betrouwbaarder en is een stuk comfortabeler dan een gewone tram. Verder worden de haltes uitgerust met een tijdsaanduiding zoals bij de metro, waarop wordt aangegeven over hoeveel minuten de volgende tram komt. Meer informatie staat ook op http://www.tramplus.nl/ Tijdens de informatieavond kwam naar voren dat bij de aanleg met name de aspecten veiligheid voor fietsers en geluidsoverlast aandacht moeten krijgen. Bij de verdere uitvoering zal daar naar gekeken worden. Voor degenen die er 14 juli niet bij konden zijn komt er op 30 augustus nog een informatieavond. Omdat de aanleg enige tijd tot overlast zal leiden, zal dit zoveel mogelijk in overleg met de omwonenden worden gedaan.


maandag 12 juli 2004

Benoeming tot Dagelijks Bestuurder

Op donderdag 8 juli (of eigenlijk was het al vrijdag 9 juli) ben ik in een marathonvergadering van de deelraad Kralingen-Crooswijk benoemd tot dagelijks bestuurder. De vergadering begon ’s middags om 16.00 uur en was uiteindelijk pas tegen 1.00 uur ’s nachts afgelopen. De reden voor het lange vergaderen was de behandeling van de Voorjaarsnota. Hierbij stonden enkele belangrijke keuzes centraal, waarbij vooral geld moest worden vrijgemaakt voor de buitenruimte (onderhoud van straten e.d.). De vergadering resulteerde ook al meteen in een leuke opdracht aan mij. Er werd namelijk een motie van de VVD aangenomen om in de komende tien jaar jaarlijks ruim 20.000 Euro beschikbaar te stellen voor een Power Sportfonds. Sportverenigingen kunnen hier een beroep op doen ter ondersteuning van bepaalde sportactiviteiten. Ik kijk er naar uit om deze motie te gaan uitvoeren. En verder heb ik er zin in om samen met iedereen die bij onze deelgemeente is betrokken mij vol enthousiasme in te gaan zetten voor dat geweldige stuk Rotterdam: Kralingen-Crooswijk!

Ontwikkelingen Kralingse Zoom

Op 7 juli vond in de Esch een informatieavond plaats over het gebied rond de Kralingse Zoom. Er zijn grote plannen om het metrostation te ontwikkelen tot een knooppunt voor openbaar vervoer, kantoren en commerciële en recreatieve voorzieningen. De eerste stap is de bouw van een parkeergarage. Tijdens de avond werden de plannen gepresenteerd en konden vragen worden gesteld aan ambtenaren, aan dagelijks bestuurder Antoinette Laan en aan wethouder Marco Pastors. Enkele vragen die wat mij betreft duidelijk naar voren kwamen en waar bij de verdere plannen aandacht aan moet worden besteed waren: Hoe is straks de ontsluiting van het gebied en de bijbehorende verkeersdrukte? Wat zijn de gevolgen voor parkeren in de nabijgelegen wijk? Wat gebeurt er met het grondwaterpeil? Op 24 augustus is er nog een soortgelijke informatieavond.

maandag 5 juli 2004

Inwerken

Eind juni heb ik afscheid genomen bij mijn vorige werkgever Capgemini. De planning is dat ik op 8 juli tot dagelijks bestuurder benoemd word door de deelraad van Kralingen-Crooswijk. De afgelopen weken hebben vooral in het teken gestaan van het inwerken en het afscheid van mijn voorgangster Antoinette Laan. Op 24 juni vond er een afscheidsreceptie plaats voor Antoinette met aansluitend een disco in de raadszaal. Het was een geweldig feest en de tempel van de democratie werd voor even omgetoverd in de tempel van de dans! Via deze weg wil ik Antoinette nogmaals bedanken voor haar grote inzet in de afgelopen jaren.

Het inwerken betekent tot nu toe mensen leren kennen, vooral heel veel lezen en proberen bekend te worden met alle terminologie waar een bestuurder mee te maken krijgt. Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen een bestemmingsplan, een structuurvisie, een gebiedsstudie, een ruimtelijk regioplan, een masterplan, een stadsvernieuwingsplan en een leefmilieuverordening??? En hoe verhoudt de Nota Ruimte zich tot de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Woningwet??? Uiteraard heb ik het dan nog niet eens gehad over de vele afkortingen die ik de afgelopen weken ben tegen gekomen. Zo gezegd lijkt het natuurlijk allemaal nog al stoffig. Toch denk ik dat het wel meevalt. Het vooruitzicht is natuurlijk ook dat ik de kans krijg om een heleboel leuke dingen te gaan doen voor de deelgemeente. Volgend jaar is Rotterdam sportstad van Europa en ook in Kralingen-Crooswijk kunnen in dat kader allerlei activiteiten georganiseerd worden. Ook liggen er grote projecten in het verschiet waar de komende jaren aan gewerkt moet worden, zoals Nieuw-Crooswijk, een mogelijke woontoren op het Oostplein en vernieuwing van de Kralingse Zoom. Al met al genoeg om er met groot enthousiasme tegenaan te gaan!