vrijdag 24 september 2004

Kralingseweg

Gisteravond vond mijn eerste deelraadsvergadering plaats. Mijn rol was overigens zeer beperkt en de meeste aandacht ging uit naar de mogelijke bezuiniging op de Botanische Tuin. Een amendement van de coalitiepartijen VVD, Groen Links en PvdA, heeft er uiteindelijk toe geleid dat de tuin voorlopig door de overheid gefinancierd blijft.
Met betrekking tot mijn portefeuille werd een vraag gesteld over de werkzaamheden aan de Kralingseweg. De komende drie maanden is deze weg afgesloten omdat de wegverharding en het riool vervangen worden. De vraag was of dit niet sneller kan dan in drie maanden. Aanvankelijk leken drie maanden mij ook behoorlijk lang, temeer daar de afsluiting behoorlijk wat overlast veroorzaakt. Bij nadere bestudering van de planning blijkt echter dat er dermate veel werkzaamheden moeten worden verricht (al het achterstallig onderhoud wordt meegenomen) dat het niet sneller kan. Wel zou een alternatief zijn om de weg deels open te houden, maar dat vertraagt de werkzaamheden zo veel, dat het project een half jaar zou gaan duren en er dus nog veel langer overlast zou zijn. Een andere optie zou zijn om ’s nachts door te werken, maar dan wordt het 30% duurder en helaas hebben we dat extra geld niet. Werkzaamheden voor drie maanden is dus de enige optie, maar hopelijk krijgen we er dan wel een prima weg voor terug die vervolgens weer jaren mee kan.