dinsdag 24 januari 2006

Minister Verdonk neemt verkiezingsprogramma in ontvangst

Afgelopen zaterdag heeft minister Verdonk het verkiezingsprogramma van de VVD Kralingen-Crooswijk in ontvangst genomen bij haar bezoek aan Rotterdam. De minister kon zich helemaal vinden in het standpunt van de deelgemeentelijke VVD met betrekking tot integratie. Alle inspanningen moeten erop gericht zijn dat mensen meedoen aan onderwijs en/of werk, want dat is de beste manier om tot integratie te komen. In allerlei speciale subsidies voor migrantenorganisaties ziet de VVD geen oplossing.

Horecabijeenkomst

De horeca is een belangrijke bedrijfstak voor onze deelgemeente. Goede horeca is de parel voor een gebied, het maakt het aantrekkelijk en leuk om te wonen. Slechte horeca daarentegen kan veel problemen veroorzaken in een wijk. Als deelgemeente is het daarom van belang om een goede band te onderhouden met de horecaondernemingen. Aan de ene kant moeten er duidelijke spelregels gelden over wat wel en wat niet mag, maar aan de andere kant moet het ook aantrekkelijk zijn voor ondernemers om te ondernemen. Tegen deze achtergrond hebben wij gisteren een informatieochtend gehouden, waarbij informatie is uitgewisseld over vergunningen, voorschriften, bedrijfsafval en nog veel meer. Het was een nuttige bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar is.

vrijdag 20 januari 2006

Bibliotheek geopend

Vanmiddag is de Bibliotheek Kralingen-Crooswijk officieel geopend door Stefan Hulman (VVD), wethouder Kunst en Cultuur. De bibliotheek is overgeplaatst uit wijkgebouw de Tamboer en bevindt zich nu aan de Goudse Rijweg, precies op de grens tussen Kralingen en Crooswijk. Bij de opening had de wethouder nog een interessant nieuwtje. Als het huidige college na de verkiezingen door kan gaan, dan zal hij er naar streven om de bibliotheken in Rotterdam te gaan verzelfstandigen. Ik denk dat dat een goed idee is. In veel andere steden is dat ook al gebeurd en een bibliotheek hoeft niet echt onderdeel te zijn van de gemeente. Uiteraard zal de gemeente een toekomstig zelfstandige bibliotheek wel moeten ondersteunen. In onze deelgemeente kan er voorlopig in elk geval weer volop gelezen worden.

woensdag 11 januari 2006

VVD luistert!

Afgelopen zaterdag zijn een aantal VVD-ers de wijk in geweest om met bewoners te praten over de komende verkiezingen en om vooral ook te horen wat mensen zelf vinden. We hebben een 10-puntenplan gemaakt voor de deelgemeente. De eerste 8 punten komen uit ons verkiezingsprogramma en de laatste 2 punten zijn nog blanco. We vragen bewoners wat ze vinden van onze punten en of ze zelf suggesties hebben voor de blanco punten. Wie ook zijn mening wil geven kan mij een mailtje sturen en dan voeg ik de idee├źn toe aan wat we uit de wijk hebben teruggekregen.

vrijdag 6 januari 2006

Nieuw Crooswijkers tevreden over verhuizing

In opdracht van het Woning Bedrijf Rotterdam (WBR) heeft onderzoeksbureau USP onderzocht wat de ervaringen zijn van de mensen die tot nu toe zijn verhuisd uit Nieuw Crooswijk. 83% van de ondervraagden is tevreden met hun nieuwe woning, 77% van de ondervraagden vinden hun nieuwe woning beter dan hun oude woning en 81% van de ondervraagden is tevreden over de nieuwe woonomgeving. Al met al dus een erg positieve score en een compliment aan het WBR, want hieruit blijkt dat ze de uitverhuizing kennelijk erg goed doen.

Extra parkeerplaatsen in Rubroek!

Het eerste besluit van het dagelijks bestuur in dit nieuwe jaar was om 75 parkeerplaatsen aan te laten leggen in Rubroek en voor een klein deel ook in Crooswijk. Bij de voorjaarsnota had de VVD ervoor gezorgd dat er 150.000 euro beschikbaar werd gesteld voor parkeerplekken in dit gebied omdat de parkeernood er bijzonder hoog is. Inmiddels is onderzocht waar dat zou kunnen en is het besluit nu genomen om het uit te voeren.