vrijdag 6 januari 2006

Extra parkeerplaatsen in Rubroek!

Het eerste besluit van het dagelijks bestuur in dit nieuwe jaar was om 75 parkeerplaatsen aan te laten leggen in Rubroek en voor een klein deel ook in Crooswijk. Bij de voorjaarsnota had de VVD ervoor gezorgd dat er 150.000 euro beschikbaar werd gesteld voor parkeerplekken in dit gebied omdat de parkeernood er bijzonder hoog is. Inmiddels is onderzocht waar dat zou kunnen en is het besluit nu genomen om het uit te voeren.