woensdag 29 juni 2005

Veel parkeernieuws!


Gisteren heeft het dagelijks bestuur besloten om binnenkort op de Oostzeedijk Beneden betaald parkeren in te gaan voeren van 9.00 uur tot 13.00 uur. Over het hoe en per wanneer dit exact gaat gebeuren zal binnenkort worden gecommuniceerd met de bewoners en via de media. Daarnaast zullen er daar 17 extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Verder heeft de deelraad gisteravond vergaderd over de voorjaarsnota. Hierbij heeft de deelraad 150.000 Euro beschikbaar gesteld voor extra parkeerplaatsen in Rubroek en 75.000 Euro om parkeerproblemen aan te pakken op de Korte Kade. Verder lopen er nog onderzoeken naar de aanpak van parkeeroverlast in Kralingen-West en Rubroek, waarover hopelijk in het najaar meer bekend zal zijn.

vrijdag 24 juni 2005

Bouwplan Fodor

Deze week is ter kennisgeving een nieuw bouwplan "Fodor" gepresenteerd in de deelraadscommissie ROB (ruimtelijke ordening en beheer). Dit bouwplan in de Struisenburgstraat speelt al vele jaren. In 2003 is een bouwplan afgewezen door de deelraad omdat het op erg veel weerstand stuitte van omliggende bewoners. Inmiddels heeft de ontwikkelaar dus een nieuw plan gemaakt waarin aan de meeste bezwaren tegemoet is gekomen. Het is de bedoeling om in 9 bouwlagen 33 appartementen te realiseren, waaronder een parkeergarage/stallingsruimte wordt gebouwd. Ten opzichte van het oude plan, is het nu voorgestelde gebouw kleiner, het neemt minder zonlicht weg van omliggende woningen en het komt verder af van andere bebouwing. Het bouwplan ligt nog tot en met 30 juni bij de deelgemeente ter inzage en tot dan kan een ieder zijn zienswijzen schriftelijk naar voren brengen.

woensdag 15 juni 2005

Olympiade op school

Basisschool De Esch heeft vanmorgen een projectweek afgesloten over de Olympische Spelen. Behalve dat de kinderen zelf volop gesport hebben, kregen ze ook clinics van Bennie Wijnstekers en Nellie Cooman en hebben ze allerlei werkstukken gemaakt over het vierjaarlijks evenement. Vanochtend werd de week afgesloten met een slotparade en een medailleuitreiking. Uiteraard werd daarbij voor de winnaars het Wilhelmus gespeeld!

Deelgemeentebestel blijft

Gisteravond vond een commissievergadering van de gemeenteraad plaats, naar aanleiding van een plan van het college van BenW over het deelgemeentebestel. Doel van het college was om de bevoegdheden en de speelruimte van de deelgemeenten na maart 2006 tot een minimum te beperken. De deelgemeenten zouden niet worden opgeheven, maar bestuurders zouden wel met de handen op de rug gebonden worden. Bij de behandeling van het plan bleek er in de commissie bijzonder veel weerstand te bestaan. Leefbaar Rotterdam was de enige partij die het plan steunde. Zij moeten niets hebben van deelgemeenten. Echter, op de vraag van George van Gent (VVD), of Leefbaar Rotterdam hierbij dan ook meteen kon aankondigen dat zij zich in elk geval nergens kandidaat zouden stellen bij deelraadsverkiezingen, bleek de inconsequentheid van dhr. Sörensen (LR), want ze willen toch wel in een aantal deelgemeenten mee gaan doen. Hoe dan ook, een ruime meerderheid van de raadscommissie heeft het plan naar de prullenbak verwezen en het college moet zich nu gaan beraden op hoe ze nu verder willen met de deelgemeenten.

donderdag 2 juni 2005

Culturele kaart Kralingen-Crooswijk

Gisteren is een nieuwe culturele kaart voor Kralingen-Crooswijk gepresenteerd. Op deze kaart staan maar liefst 117 culturele instellingen, kunstenaars en andere instanties die zich op de een of andere manier met kunst en cultuur bezig houden in onze deelgemeente. Het is een rijk geschakeerd geheel. Wist u dat wij bijvoorbeeld 7 zangkoren hebben en maar liefst 33 beeldend kunstenaars. Jong, oud, student, muzikant, multi-culti, literair of theater, we hebben het allemaal. De kaart is gratis verkrijgbaar bij de deelgemeente of bij onze cultuurscout en tevens samensteller van de kaart, Wieneke Verweij: w.verweij@kc.rotterdam.nl .

Nieuwe tuin voor Beraber

De buitenschoolse opvang Beraber aan de Goudse Rijweg heeft een nieuwe tuin. De tuin heeft alles wat buitenspelen leuk een avontuurlijk maakt: leuke paadjes, een diversiteit aan planten, stromend water en een prachtige boomhut. Ter gelegenheid van de opening hebben de kinderen een cd gemaakt waarvan ze enkele liedjes ten gehore brachten!