vrijdag 29 juni 2007

Een zomer om te spelen!

Al geruime tijd kampen de speeltuinen in onze deelgemeente met het knelpunt dat de ID-regeling (soort Melkertbanen) is gestopt, waardoor er onvoldoende mankracht is om de speeltuinen optimaal open te houden. Een zelfde probleem doet zich voor bij Thuis Op Straat, een methodiek waarbij sport en spel worden georganiseerd op buurtpleintjes. Met de vakanties voor de deur is dit erg vervelend. Het probleem is primair de verantwoordelijkheid van wethouder Schrijer (hij gaat over de ID-banenproblematiek), maar tot dusver heeft dat niet tot een oplossing geleid. Om te voorkomen dat het nog maanden gaat duren voordat er iets geniaals is bedacht, hebben wij nu als bestuur van de deelgemeente besloten om extra geld vrij te maken om snel de problemen te kunnen aanpakken, zodat er weer volop gespeeld kan worden als de vakantie begint.

Minister op bezoek

Vorige week was minister Vogelaar op bezoek in Crooswijk. Crooswijk is één van de achterstandswijken in Nederland waar het kabinet extra geld voor uittrekt om de problemen aan te pakken. De minister bezoekt al deze wijken. Vanuit onze deelgemeente willen we de komende jaren de extra inspanningen leveren onder het thema: Actief aan de Rotte. De Rotte zou veel beter benut kunnen worden en een levensader moeten zijn in plaats van een stuk water dat vooral in de weg ligt. De kades van de Rotte zouden een upgrade moeten krijgen, zodat het er aantrekkelijker wordt om te wonen en levendiger met bijvoorbeeld horeca en bedrijvigheid. Als we die impuls tot stand kunnen brengen gaan we ervan uit dat ook de rest van de wijk daar van mee zal profiteren. Daarnaast zal ingezet worden op extra activering van langdurig werklozen en jongeren om iedereen aan het werk te krijgen. Op die manier hopen we dat we blijvend iets kunnen veranderen in Oud-Crooswijk en Rubroek.