vrijdag 29 juni 2007

Een zomer om te spelen!

Al geruime tijd kampen de speeltuinen in onze deelgemeente met het knelpunt dat de ID-regeling (soort Melkertbanen) is gestopt, waardoor er onvoldoende mankracht is om de speeltuinen optimaal open te houden. Een zelfde probleem doet zich voor bij Thuis Op Straat, een methodiek waarbij sport en spel worden georganiseerd op buurtpleintjes. Met de vakanties voor de deur is dit erg vervelend. Het probleem is primair de verantwoordelijkheid van wethouder Schrijer (hij gaat over de ID-banenproblematiek), maar tot dusver heeft dat niet tot een oplossing geleid. Om te voorkomen dat het nog maanden gaat duren voordat er iets geniaals is bedacht, hebben wij nu als bestuur van de deelgemeente besloten om extra geld vrij te maken om snel de problemen te kunnen aanpakken, zodat er weer volop gespeeld kan worden als de vakantie begint.