donderdag 28 januari 2010

Leuk project Kijk mijn Wijk in Kralingen


In de bibliotheek in Kralingen is gisteren een expositie gestart van kinderen van alle basisscholen in Kralingen. Zij hebben foto's gemaakt van dingen waar ze door geraakt worden in hun wijk. Soms zijn dat mooie dingen zoals een bruggetje bij de Kralingse Plas, maar soms ook vervelende dingen zoals afval op straat. De foto's hangen op in de bibliotheek en er zijn boekjes van gemaakt, waarvan ik het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen. Een leuk en goed initiatief. Het leert kinderen met andere ogen te kijken naar de wijk en ze voelen zich meteen meer verantwoordelijk. Goed gedaan door de scholen en de buurtmakelaar dit dit heeft opgezet!

zaterdag 16 januari 2010

Proces van ketensamenwerking voor Woonservicegebieden gestart


Afgelopen woensdag en donderdag vond in Rockanje een tweedaagse werkconferentie plaats voor de vier woonservicegebieden in onze deelgemeente. Voor het eerst waren vrijwel alle spelers op het gebied van wonen, welzijn en zorg uit Kralingen-Crooswijk bijeen. Gezamenlijk werden het aanbod en de vraag in onze deelgemeente besproken, de toekomstige vorm van samenwerking en de verschillende leefstijlen die in onze wijken te onderscheiden zijn. Op basis daarvan werd gebrainstormd over gezamenlijke acties, welke de komende weken zullen worden vastgelegd in een plan van aanpak. Een bijzonder leuke en vruchtbare bijeenkomst!

maandag 4 januari 2010

Nieuwe website geopend BKO


Vanochtend begon mijn eerste werkdag in het nieuwe jaar meteen feestelijk. In onze raadszaal had een grote delegatie van de Bewonersorganisatie Kralingen-Oost (BKO) zich verzameld voor de officiƫle lancering van hun nieuwe website. De vraag hoe de relatie tussen de burger en de politiek versterkt kan worden is er een die vrijwel permanent in alle media is terug te lezen. Juist ook nu tijdens de verkiezingscampagne is dat weer merkbaar. Plakborden aan lantarenpalen hangen is niet meer van deze tijd en folderen gaat ook niet gemakkelijk als bijna iedereen een NEE-NEE-sticker op zijn deur heeft. De electronische snelweg daarom prachtige nieuwe kansen. Volgens de koningin vereenzamen mensen er door, maar het biedt juist ook goede nieuwe mogelijkheden, als je ze maar ziet. De BKO ziet die kansen in elk geval zeker en hun nieuwe website is een mooie gelegenheid om de relatie tussen burger en politiek te verbeteren. Ga daarom zeker kijken op www.kralingen-oost.nl !