zaterdag 16 januari 2010

Proces van ketensamenwerking voor Woonservicegebieden gestart


Afgelopen woensdag en donderdag vond in Rockanje een tweedaagse werkconferentie plaats voor de vier woonservicegebieden in onze deelgemeente. Voor het eerst waren vrijwel alle spelers op het gebied van wonen, welzijn en zorg uit Kralingen-Crooswijk bijeen. Gezamenlijk werden het aanbod en de vraag in onze deelgemeente besproken, de toekomstige vorm van samenwerking en de verschillende leefstijlen die in onze wijken te onderscheiden zijn. Op basis daarvan werd gebrainstormd over gezamenlijke acties, welke de komende weken zullen worden vastgelegd in een plan van aanpak. Een bijzonder leuke en vruchtbare bijeenkomst!