vrijdag 20 november 2009

Weer twee woonservicegebieden erbij


Een maand geleden tekende ik met een aantal partners uit De Esch het eerste convenant in Rotterdam voor een woonservicegebied. Gisteren werden er nog twee getekend voor Rubroek en Kralingen-West. Een woonservicegebied is een zone waarbinnen alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat mensen er zolang mogelijk hun eigen leven kunnen inrichten zoals ze dat zelf willen. Deelgemeente, welzijnsinstellingen, woningcorporaties, zorgverleners en diverse andere organisaties werken intensief samen om dit mogelijk te maken. Zo kan dit leiden tot goede zorg op maat, maar bijvoorbeeld ook een rollatorvriendelijke buitenruimte. In de Esch, Kralingen West en Rubroek gaan we nu gezamenlijk aan de slag. Over een aantal maanden moet er voor elk gebied een plan van aanpak liggen met concrete maatregelen van wie wat gaat doen.

zondag 15 november 2009

Wijkvisie Struisenburg aan bewoners gepresenteerd

Gistermiddag heb ik in Podium O950 de wijkvisie Struisenburg gepresenteerd aan de bewoners van de wijk. Het was een feestelijke middag met tussendoor optredens van diverse artiesten en een acrobatenduo. De wijkvisie gaat over onze ambities met de wijk voor de komende tien jaar op gebied van veiligheid, economie, fysiek en sociaal. Het stuk is tot stand gekomen door allereerst een enquête te houden onder alle bewoners. Vervolgens zijn er gegevens over de wijk bijeengebracht zoals demografische cijfers en informatie uit bestaande plannen. Daarna heeft uitgebreide afstemming plaatsgevonden met professionals variërend van stedebouwkundigen, ambtenaren van gemeentewerken, de woningbouwcorporatie tot en met opbouwwerk en de politie. Op basis van al die informatie is een concept gemaakt dat weer met de bewoners is besproken. Vervolgens is dat weer aangepast en is het naar de deelraad gegaan ter vaststelling. Een heel traject dus, waarin nauw is samengewerkt tussen deelgemeente, bewoners en professionals. Ik durf te stellen dat er een visie ligt met veel draagvlak en dus was er echt reden voor een feestje gisteren! (De inhoud van de visie is te bekijken via de site van de deelgemeente.)

vrijdag 13 november 2009

Schuttersveld in top-3!!!

Gisteren ben ik in het FC Twente-stadion geweest voor de bekendmaking van het Cruyff Court van het jaar. Een van de drie genomineerde velden voor deze prijs was het court op het Schuttersveld in Crooswijk. Helaas waren we niet de winnaar. De eerste plaats was voor de gemeente Nijmegen. Desalniettemin is de nominatie ook een resultaat om trots op te zijn. In Enschede waren maar liefst zo'n dertig vrijwilligers, medewerkers en jongeren aanwezig om het Crooswijkse veld onder de aandacht te brengen. Ze hebben dat op voortreffelijke wijze gedaan. De Crooswijkse delegatie droeg daarbij een t-shirt met de tekst "We zijn allemaal winnaars!". En zo is het maar net!