zondag 15 november 2009

Wijkvisie Struisenburg aan bewoners gepresenteerd

Gistermiddag heb ik in Podium O950 de wijkvisie Struisenburg gepresenteerd aan de bewoners van de wijk. Het was een feestelijke middag met tussendoor optredens van diverse artiesten en een acrobatenduo. De wijkvisie gaat over onze ambities met de wijk voor de komende tien jaar op gebied van veiligheid, economie, fysiek en sociaal. Het stuk is tot stand gekomen door allereerst een enquête te houden onder alle bewoners. Vervolgens zijn er gegevens over de wijk bijeengebracht zoals demografische cijfers en informatie uit bestaande plannen. Daarna heeft uitgebreide afstemming plaatsgevonden met professionals variërend van stedebouwkundigen, ambtenaren van gemeentewerken, de woningbouwcorporatie tot en met opbouwwerk en de politie. Op basis van al die informatie is een concept gemaakt dat weer met de bewoners is besproken. Vervolgens is dat weer aangepast en is het naar de deelraad gegaan ter vaststelling. Een heel traject dus, waarin nauw is samengewerkt tussen deelgemeente, bewoners en professionals. Ik durf te stellen dat er een visie ligt met veel draagvlak en dus was er echt reden voor een feestje gisteren! (De inhoud van de visie is te bekijken via de site van de deelgemeente.)