maandag 21 december 2009

Succesvolle snertactie in Lusthofstraat


Afgelopen zaterdag stond de VVD weer met snert in de Lusthofstraat om het winkelend publiek zo een warm hart onder de riem te steken en goede feestdagen te wensen. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een opiniepeiling te houden over de blauwe zone in de straat. De blauwe zone, die ervoor zorgt dat er max. 2 uur geparkeerd mag worden met een parkeerschijf, is een initiatief geweest van de VVD. Omdat verschillende andere partijen in onze deelraad deze blauwe zone graag weer willen afschaffen, peilden wij de mening van de voorbijgangers. Conclusie: de blauwe zone moet blijven!

vrijdag 11 december 2009

Geen nieuwe periode als DB'er

Na behoorlijk wat wikken en wegen ben ik eruit. Ik stel me niet beschikbaar voor een volgende periode als Dagelijks Bestuurder van de deelgemeente. Bijna zes jaar heb ik het werk met heel veel plezier en enthousiasme gedaan, maar ik denk dat het nu tijd is voor iets anders. Uiteraard zal ik tot ca. april nog de huidige periode afmaken, maar daarna ga ik uitkijken naar een nieuwe werkkring. Wat dat precies wordt is nog niet duidelijk, wellicht dat ik terug ga naar mijn oude vak, de consultancy.

vrijdag 4 december 2009

Begroting vastgesteld met veel bezuinigingen

Vorige week donderdag heeft de deelraad de begroting voor 2010 vastgesteld. Het is een begroting die gekenmerkt wordt door grote bezuinigingen. De oorzaak van die bezuinigingen is voornamelijk gelegen bij het College van BenW van Rotterdam. Door grote budgetoverschrijdingen en dure beleidskeuzes in de sociale sfeer, heeft het College (PvdA, CDA en Groen Links) een groot geldtekort. In plaats van zelf haar verantwoordelijkheid te nemen en het binnen de eigen begroting op te lossen, legt het College de rekening voor een belangrijk deel bij de deelgemeenten neer.
Kralingen-Crooswijk moet het komende jaar ruim een miljoen en de jaren daarna 1,4 miljoen bezuinigen.
Om invulling te geven aan de bezuiniging hebben wij eerst gekeken of er efficiency maatregelen mogelijk waren. Voorbeelden daarvan zijn het sluiten van het Dienstencentrum Rubroek en wijkgebouw de Tamboer. Deze panden stonden voor een groot deel leeg en het lijkt ons beter om de activiteiten zoveel mogelijk elders te laten plaatsvinden bijvoorbeeld in het nieuwe Arend en de Zeemeeuw of het nieuwe Huis te Crooswijck.
Daarnaast hebben we ook beleidskeuzes moeten maken. De belangrijkste daarvan zijn een zware bezuiniging op het opbouwwerk, het laten samengaan van de Groene Inval met het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, het stoppen met de strandwachten bij de Kralingse Plas en het stopzetten van de subsidie voor accommodatie voor bewonersorganisaties (overigens blijven de armoedesteunpunten wel overeind). In één opzicht hebben we een belangrijke intensivering doorgevoerd. Voor opvoedingsondersteuning hebben we de komende jaren 2 ton structureel vrijgemaakt, omdat dat wat ons betreft een hele hoge prioriteit heeft.

vrijdag 20 november 2009

Weer twee woonservicegebieden erbij


Een maand geleden tekende ik met een aantal partners uit De Esch het eerste convenant in Rotterdam voor een woonservicegebied. Gisteren werden er nog twee getekend voor Rubroek en Kralingen-West. Een woonservicegebied is een zone waarbinnen alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat mensen er zolang mogelijk hun eigen leven kunnen inrichten zoals ze dat zelf willen. Deelgemeente, welzijnsinstellingen, woningcorporaties, zorgverleners en diverse andere organisaties werken intensief samen om dit mogelijk te maken. Zo kan dit leiden tot goede zorg op maat, maar bijvoorbeeld ook een rollatorvriendelijke buitenruimte. In de Esch, Kralingen West en Rubroek gaan we nu gezamenlijk aan de slag. Over een aantal maanden moet er voor elk gebied een plan van aanpak liggen met concrete maatregelen van wie wat gaat doen.

zondag 15 november 2009

Wijkvisie Struisenburg aan bewoners gepresenteerd

Gistermiddag heb ik in Podium O950 de wijkvisie Struisenburg gepresenteerd aan de bewoners van de wijk. Het was een feestelijke middag met tussendoor optredens van diverse artiesten en een acrobatenduo. De wijkvisie gaat over onze ambities met de wijk voor de komende tien jaar op gebied van veiligheid, economie, fysiek en sociaal. Het stuk is tot stand gekomen door allereerst een enquête te houden onder alle bewoners. Vervolgens zijn er gegevens over de wijk bijeengebracht zoals demografische cijfers en informatie uit bestaande plannen. Daarna heeft uitgebreide afstemming plaatsgevonden met professionals variërend van stedebouwkundigen, ambtenaren van gemeentewerken, de woningbouwcorporatie tot en met opbouwwerk en de politie. Op basis van al die informatie is een concept gemaakt dat weer met de bewoners is besproken. Vervolgens is dat weer aangepast en is het naar de deelraad gegaan ter vaststelling. Een heel traject dus, waarin nauw is samengewerkt tussen deelgemeente, bewoners en professionals. Ik durf te stellen dat er een visie ligt met veel draagvlak en dus was er echt reden voor een feestje gisteren! (De inhoud van de visie is te bekijken via de site van de deelgemeente.)

vrijdag 13 november 2009

Schuttersveld in top-3!!!

Gisteren ben ik in het FC Twente-stadion geweest voor de bekendmaking van het Cruyff Court van het jaar. Een van de drie genomineerde velden voor deze prijs was het court op het Schuttersveld in Crooswijk. Helaas waren we niet de winnaar. De eerste plaats was voor de gemeente Nijmegen. Desalniettemin is de nominatie ook een resultaat om trots op te zijn. In Enschede waren maar liefst zo'n dertig vrijwilligers, medewerkers en jongeren aanwezig om het Crooswijkse veld onder de aandacht te brengen. Ze hebben dat op voortreffelijke wijze gedaan. De Crooswijkse delegatie droeg daarbij een t-shirt met de tekst "We zijn allemaal winnaars!". En zo is het maar net!

maandag 26 oktober 2009

Sportief weekje!Vorige week heb ik lekker kunnen sporten! Op woensdag was er een evenement op het Schuttersveld met het oog op de Tour de France die volgend jaar in Rotterdam van start gaat. Samen met enkele wijkprominenten mocht ik op een hometrainer de Erasmusbrug beklimmen! Die Tour is natuurlijk fantastisch en het is erg leuk dat er dus ook in het jaar voorafgaand al van alles wordt georganiseerd voor kinderen.
Donderdag heb ik meegelopen met een workshop "sportief wandelen" in het kader van een gezondsheidsmarkt in Crooswijk. De markt werd goed bezocht en dat betekent dat er dus weer heel wat mensen voorlichting hebben gehad over een gezonde lifestyle.
Vrijdag was ik bij de manege in het kader van het Rotterdamse jongerenjaar. Hoewel ik geen ruitersportervaring heb, ontkwam ik niet aan een ritje op een van de meest makke paarden die ze hebben. Voor mij duurde het maar even, maar de kinderen hadden er een dag lang heel veel pret!

vrijdag 16 oktober 2009

Eerste Rotterdamse convenant voor woonservicegebieden ondertekend!


Onder toeziend oog van wethouder Karakus, heb ik gisteren namens de deelgemeente een convenant ondertekend, samen met corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en de seniorenraad, voor het woonservicegebied in de Esch. Het is de bedoeling dat er in Rotterdam een kleine 60 woonservicegebieden komen. In zo'n gebied moet er een goede samenwerking zijn tussen alle instanties om ervoor te zorgen dat bewoners en met name senioren hun leven kunnen vormgeven zoals ze dat zelf het liefste willen. Concreet betekent dit dat we met elkaar afspraken maken over bijvoorbeeld een rolatorvriendelijke buitenruimte, een op elkaar afgestemd aanbod van activiteiten en een samenhangend aanbod van zorg. In onze deelgemeente zijn we ook bezig voor Rubroek, Kralingen West en Kralingen Oost een dergelijke samenwerking op te zetten. Met de ondertekening in de Esch waren wij gisteren de eerste in Rotterdam!

dinsdag 13 oktober 2009

Scholenbezoek Leicester


Samen met de schooldirecteuren van de Kralingse basisscholen, bracht ik afgelopen week een werkbezoek aan de Engelse plaats Leicester. Gedurende een week bezochten we daar een aantal scholen en namen kennis van het onderwijssysteem daar en hun aanpak met betrekking tot, met name, integratie op school. Een bijzonder interessante week die vooral ook erg nuttig was voor de onderlinge verstandhouding en contacten. Een leuk voorbeeld van wat we er zagen waren deze (en andere) prachtige borden op de schoolpleinen!

vrijdag 2 oktober 2009

De zomer is voorbij: volop activiteit!


Mijn vakantie eindigde dit jaar pas half september. Inmiddels draait alles weer op volle toeren en de afgelopen weken is er al weer heel wat nuttigs, leuks en opmerkelijks gepasseerd.
Zo was er vorige week in Crooswijk een onderwijsseminar naar aanleiding van ons boek "Samen scholen in een Prachtwijk". Het was volle bak en erg goed om veel betrokkenen uit het onderwijsveld in Crooswijk weer even te spreken.
Eveneens vorige week hebben we een start gemaakt met een nieuw activiteitenprogramma voor ouderen in het woonservicegebied van De Esch. Leuke bijkomstigheid daarbij was, dat ik onze deelgemeentelijke onderscheiding, de boezemvriend, mocht uitreiken aan mevrouw Tonnie Jansen, voor haar geweldige inzet in de wijk gedurende de afgelopen jaren.
In het weekend ben ik nog even langsgeweest bij een concert dat was georganiseerd door de vrijmetselaarsloge Frederic Royal, die in onze deelgemeente is gevestigd en haar 250 jarige jubileum vierde.
Deze week werd vooral gekenmerkt door de voorbereiding van onze begroting voor 2010 en besprekingen daarover met het stadsbestuur. Tot onze grote verbazing zijn zij nog steeds van plan om hun eigen financiële problemen af te wentelen op de deelgemeenten, hetgeen grote gevolgen zal hebben voor ons welzijnsbeleid.
Woensdagavond was ik een van de sprekers bij een discussieavond van de VVD over ouderenbeleid (foto). Een leuke avond met een goede opkomst en een interessante discussie.
Vanavond nog even langs bij de start van de Kunstroute. Inmiddels een gerenomeerd evenement in de deelgemeente en het ziet er naar uit dat ook dit jaar de kunstenaars het weer prima voor elkaar hebben.
Al met al, is het politieke en maatschappelijke seizoen dus weer lekker begonnen!

donderdag 17 september 2009

Zichtbaarheid Vraagwijzer verbeterd


Sinds wij onze vraagwijzerloketten zijn gestart, zijn de bezoekersaantallen bij de vestiging in verzorgingstehuis Pniël erg laag. Om daar wat aan te doen is er nu een groot "uithangbord" gemaakt om de zichtbaarheid en bekendheid te vergroten. Het vraagwijzerloket is de plek waar mensen terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

zaterdag 4 juli 2009

“Sociaal” beleid BenW treft de meest kwetsbaren

Aanstaande donderdag worden in de gemeenteraad de beleidskaders voor 2010 vastgesteld. Het college van BenW laat zich er hierbij op voorstaan vooral een sociaal beleid te presenteren. Het tegendeel is waar. Populaire pseudo-sociale hobby’s, van het college, moeten worden gefinancierd uit de welzijnsbegrotingen van de deelgemeenten. De sociaal zwaksten betalen zo de rekening.
Zo wil het college inzetten op gratis openbaar vervoer voor ouderen. Echter, gratis is in dit geval niet gratis. Om de kosten ervan te dekken zal per deelgemeente bijvoorbeeld het ouderenwerk moeten worden afgeschaft. Kralingers op leeftijd kunnen hun auto dan laten staan om gratis in de tram te stappen, terwijl tegelijkertijd ouderen in een sociaal isolement verder verpieteren.
Het jongerenjaar moet nog met een aantal maanden worden verlengd. Vriend en vijand is het erover eens dat het een flop is. Om het debacle een paar maanden te kunnen verlengen, zal er per deelgemeente al snel één tot anderhalve jongerenwerker wegbezuinigd moeten worden.
Tot slot die prachtige VN-Armoedeconferentie. Om een dagje internationaal praten over armoede te kunnen financieren, moeten er per deelgemeente ongeveer twee maatschappelijk werkers verdwijnen, die anders een jaar lang ondersteuning hadden kunnen bieden aan de allerarmsten in onze stad.
De term “sociaal” krijgt inmiddels door dit college van BenW een hele nieuwe invulling. Het college maakt beleidskeuzes waar deelgemeenten in de uitvoering voor moeten boeten en waar uiteindelijk de meest kwetsbaren de schade van ondervinden. Donderdag mag de gemeenteraad zich hierover uitspreken.

dinsdag 30 juni 2009

Samen scholen in een prachtwijk


(foto: Hans Hordijk)
Minister Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie heeft op 30 juni het eerste exemplaar in ontvangst genomen van ‘Samen scholen in een prachtwijk – Talentontwikkeling tussen 0 en 12 jaar: ervaringen uit Crooswijk, Rotterdam’. Van der Laan was vol lof over het boek. “Het beschrijft precies de dingen die ik in de wijken tegenkom.”
Het boek heb ik geschreven samen met drie schooldirecteuren uit Crooswijk en Jeroen Onstenk, lector aan de Hogeschool INHOLLAND.

Geen problemen maar oplossingen
Werken met kinderen in een ‘prachtwijk’ is buitengewoon boeiend en spannend, ingewikkeld én leuk. Het boek focust niet op de problemen maar beschrijft de oplossingen die in een wijk als Crooswijk worden gezocht. Hoe zorgen scholen, verenigingen, opvoedondersteuners, jeugdwerkers, beleidsmakers en bestuurders dat deze kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen? Daarbij komen zaken als verlengde schooldag en brede school aan de orde, maar ook opvoedondersteuning, sport, buitenspelen met TOS en het werken in een herstructureringswijk. “Ik vind het een ontzettend leuk boek”, aldus Van der Laan. “Ik werd gegrepen door het zelfvertrouwen en enthousiasme dat eruit spreekt.”

Het boek ligt voor 17,95 in de boekhandel of is te bestellen via: http://www.swpbook.com/1218.

donderdag 25 juni 2009

Kralingen-Crooswijk sociaal voldoende

Deze week zijn de cijfers bekend geworden van de Sociale Index in Rotterdam, gemeten over 2008. Voor de hele stad is het gemiddelde cijfer gestegen van een 5,8 naar een 6,0. In onze deelgemeente is het gemiddelde gestegen van een 5,8 naar een 6,1. De specifieke cijfers voor onze wijken zijn:
Hiermee krijgt onze deelgemeente de kwalificatie "sociaal voldoende", waar dat vorig jaar nog "kwetsbaar" was. De stijging geeft in elk geval aan dat we als deelgemeente goed op weg zijn met ons welzijnsbeleid. Tegelijkertijd denk ik dat er nog wel wat "ruis" in de cijfers kan zitten. Het meetinstrument is nog erg nieuw en er kunnen best nog onzorgvuldigheden in zitten. Zo is het voor mij onduidelijk hoe het komt dat Oud-Crooswijk gedaald is en Nieuw-Crooswijk en Rubroek gestegen zijn, terwijl de wijken toch veel overeenkomsten kennen. Hoe dan ook, met een stijging van 0,3 punt in onze deelgemeente, behoren we tot de deelgemeenten met de grootste stijging in Rotterdam.

zondag 21 juni 2009

Nobody beats the drum!

Dat was de laatste act gisteren op het Slag bij Waterloo Festival in de Waterloostraat. Wederom was het een geweldig festival met een grote variëteit aan goede artiesten en een keur aan kunstenaars die hun werk lieten zien in kraampjes. Het werd volgens mij voor de inmiddels zesde keer georganiseerd door een aantal in de Waterloostraat wonende studenten. Behalve dat het een leuk en gezellig evenement is, vind ik het ook heel aardig hoe studenten op deze manier bijdragen aan een prima wijk. Het was dus weer een leuk feestje en ik kijk al weer uit naar volgend jaar!

donderdag 18 juni 2009

Sport en spel op het Gen. vd Heijdenplein

In het kader van het Rotterdams Jongerenjaar, zijn de sport- en spelvoorzieningen op het Generaal van der Heijdenplein fors uitgebreid. Er zijn containers geplaatst met spelmaterialen waar kinderen onder leiding van Thuis Op Straat (TOS) gebruik van kunnen maken en er worden met regelmaat activiteiten georganiseerd. Als aftrap daarvoor was het gisteren helemaal feest, met een tijdelijke pannakooi, spelletjes, een voetbaltoernooi en een demonstratie met trikes! Een trike is een soort schaats-ski-loop-fiets. Het is het nieuwste uit Amerika en ter gelegenheid van de opening mocht ik het ook even proberen!

woensdag 29 april 2009

Senioren zeer tevreden in Kralingen-Crooswijk

Zeer recent heeft de organisatie Pluspunt een onderzoek gedaan naar de verwachtingen en wensen van senioren in Rotterdam. Uit het onderzoek kwam voor onze deelgemeente naar voren dat ongeveer de helft van alle senioren deelneemt aan activiteiten in de wijk. Tevens blijkt dat 91% van de senioren in Kralingen-Crooswijk tevreden is met het huidige activiteitenaanbod, hetgeen de hoogste score is in Rotterdam. Het volledige onderzoek is onderstaand te lezen. Een leuke opsteker voor ons ouderenbeleid, al zal het ons er niet van weerhouden om vol enthousiasme verder te gaan met de doorontwikkeling van de woonzorgzones in onze deelgemeente!
verwachtingen%20senioren%20onderzoek%20pluspunt%202009.PDF

donderdag 23 april 2009

VVD stapt uit college in Rotterdam, en terecht!

Ik heb veel bewondering voor het besluit van Jeannette Baljeu en Mark Harbers om uit het gemeentebestuur van Rotterdam te stappen. Op zich was het misschien logischer geweest als dat donderdag na het raadsdebat was gebeurd, maar waar het om gaat is dat het onaanvaardbaar is dat een grote som belastinggeld wordt ingezet om een professor te betalen die verdeeldheid zaait in de samenleving. Zelf ben ik een half jaar geleden bij een debat geweest tussen de dubieuze professor Ramadan en Frits Bolkestein. Bolkestein had zich bijzonder goed voorbereid en had wel een stuk of 20 citaten gevonden van Ramadan, waarin hij blijk gaf van een brede range aan vrouw- en homo-onvriendelijke opvattingen. Vervolgens ontkende Ramadan alle ca. 20 citaten, maar distantieerde zich er niet van. Deze man roept in eigen kring en eigen taal de meest grove dingen over bepaalde bevolkingsgroepen, om in een andere omgeving het dan keer op keer weer te ontkennen. Nu heeft natuurlijk iedereen recht op een eigen mening, zelfs als dat een zeer verwerpelijke is. Echter, op kosten van de belastingbetaler (en hier horen we de linkse kerk helemaal niet meer over hun favoriete term: Balkenendenorm!) de meest grove uitlatingen doen, die dan weer ontkennen, ze dan weer doen, dan weer ontkennen, etc. is volstrekt idioot. Ik ben blij dat de Rotterdamse VVD-ers daar afstand van nemen en dus ook niet langer samen willen werken met partijen die dit soort kwalijke zaken maar steeds met de mantel der liefde bedekken. Voor liberalen is dit onacceptabel!

zaterdag 18 april 2009

Ruim baan voor verplaatsing Leonidas!

Vorige week is de ruimtelijke visie voor de wijk De Esch vastgesteld in de deelraad. Dit traject kende een erg lange voorgeschiedenis, maar nu is de kogel dan toch echt door de kerk. Eén van de ambities voor de wijk is het toevoegen van woningbouw. Als belangrijkste plek daarvoor is de locatie aangewezen waar nu de hockeyvereniging Leonidas is gevestigd aan het Toepad. Voor de hockeyvereniging betekent dit, dat er nu dan eindelijk ook een ruimtelijke onderlegger bestaat die voorziet in de verplaatsing van de club naar het sportterrein aan de andere kant van de weg, hetgeen een reeds lang gekoesterde wens is.

dinsdag 7 april 2009

De Vier Leeuwen krijgt schoolsportvereniging

Vanochtend was ik aanwezig bij basisschool De Vier Leeuwen in Crooswijk, die sinds vanochtend een schoolsportvereniging heeft. Na schooltijd kunnen kinderen op school aan judo, atletiek, voetbal of korfbal doen en dat wordt dan georganiseerd door een sportvereniging. Na zes weken uitproberen kunnen kinderen lid worden van de vereniging en blijven ze actief sporten op school en bij de vereniging. De kinderen deden bij deze aftrap allemaal een gezamenlijke warming up. Het enthousiasme om te sporten was erg groot bij ze!

maandag 6 april 2009

Weekje met topsport!

Gisteren was het marathondag...en hoe! Duncan Kibet en James Kwambai legden de marathon af in de derde snelste tijd ooit. Zeer indrukwekkend en leuk dat Rotterdam weer hoog op het lijstje staat van de snelste marathons ter wereld. Behalve het Kenyaanse geweld en de topprestatie van die vele duizenden die de tocht gisteren hebben voltooid, was er vorige week in Kralingen nog een topevenement. Namelijk, de mini-finals. Ruim 600 kinderen van bijna alle scholen in onze deelgemeente kwamen bijeen om twee dagen met elkaar te sporten in 13 verschillende disciplines. Van dammen tot voetbal en van atletiek tot handbal, voor elk was er wat wils. De winnaars gaan door naar de Rotterdamse finale en hopelijk levert dat veel Kralingse en Crooswijkse kampioenen op!

zondag 29 maart 2009

Palliatief centrum in Kralingen

Afgelopen donderdag werd door mevrouw Ria Lubbers het palliatieve centrum De Regenboog geopend aan de Oudedijk. Ik ben even langs geweest op de receptie en heb het pand bezichtigd. Het ziet er werkelijk prachtig uit! Het biedt mensen in hun laatste levensfase een tweede thuis. Het oogt echt als een veilige en vertrouwde plek met een gezellige, warme uitstraling, waar familie kan meeleven met de cliënt en waar ook hoogwaardige zorg kan worden geboden, door de samenwerking met Pniël. Een prachtige aanwinst voor de deelgemeente!

dinsdag 17 maart 2009

Dialoop in Kralingen

Afgelopen vrijdag heb ik meegelopen met een "dialoop" door Kralingen. Deze activiteit is een soort van dialoog die lopend plaatsvindt. Onder leiding van gespreksleider en organisator, dominee Peter van Helden, ontmoette een groep van zo'n dertig bewoners elkaar, om al wandelend het gesprek met elkaar aan te gaan. Tijdens de wandeling werden een aantal locaties in Kralingen aangedaan, zoals het Melanchton College en de wereldberoemde boekhandel van Amez. Een leuke middag, met interessante gesprekken en bovendien nog prachtig weer ook!

dinsdag 24 februari 2009

Onafhankelijke media in Rotterdam???

Tegen het advies van de deelgemeente in heeft wethouder Kriens besloten dat er aan de Plantagelaan naast roeivereniging Nautilus een opvang voor 20 drugsverslaafden moet komen. Het Algemeen Dagblad wist te melden dat zo'n veertig bewoners volgens Kriens daar tevreden mee zijn, maar een bewonersavond leek toch heel anders uit te wijzen. Een filmimpressie van die avond is te zien op de site van Leefbaar Rotterdam en daar leek het er meer op dat de bewoners woedend waren op de wethouder. Op zich is de verslaggeving van het AD wel bijzonder. Toen Ivo Opstelten een keer in Feijenoord moest gaan uitleggen dat er daar een opvang kwam, toen werd er in geuren en kleuren bericht over de vermeende volksopstand daar. Nu een PvdA-wethouder een woedende zaal tegenover zich treft, publiceert het AD het persbericht van de wethouder ("veertig bewoners tevreden") en over de bewonersavond wordt in alle talen gezwegen.... Heel bijzonder die onafhankelijke positie van bepaalde Rotterdamse pers!

vrijdag 9 januari 2009

Opening Cosmicus College

Vanochtend mocht ik de openingshandeling verrichten bij de opening van het nieuwe pand van het Cosmicus College aan de Witte Hertstraat. Het gebeuren vond tegelijkertijd plaats met de Wetenschapsbeurs die op deze school plaats vindt. Bij dit evenement komen zo'n 650 kinderen uit heel Rotterdam naar de school om kennis te maken met wetenschap. Door de hele school laten leerlingen allerlei scheikundige en natuurkundige experimenten zien. Een bijzonder leuk en interessant opgezette beurs! De openingshandeling was ook in dit kader. Ik mocht een mok volschenken met thee en door de warmte van de thee werd de mok wit en verscheen het citaat van Erasmus: "Heel de wereld is mijn vaderland!". De ambitie van het Cosmicus College is om leerlingen op te leiden tot wereldburgers, dus het citaat sloot daar goed bij aan.

woensdag 7 januari 2009

Open brief aan burgemeester Aboutaleb

Volgens mijn collega-bestuurders van de Deelgemeente Kralingen-Crooswijk en ik, hapert het in de stad Rotterdam op drie niveaus: het college, de deelgemeenten, en de gemeentelijke diensten. In een stad waar gebiedsgericht werken hoog op de agenda staat, en waar de toewijding bij politici en ambtenaren groot is om de Rotterdammers van dienst te zijn, hebben bestuurders en ambtenaren elkaar hard nodig. Wij doen in een open brief een beroep op de nieuwe burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, om orde te scheppen in bestuurlijk en ambtelijk Rotterdam, omdat deze stad zoveel beter kan. Klik hier om de brief te zien.
Open%20brief%20aan%20burgemeester%20Aboutaleb.PDF

zaterdag 3 januari 2009

Gelukkig Nieuwjaar!

Het nieuwe jaar is begonnen! Vooral veel feest en champagne, maar hier en daar werden ook de hulpverleners weer lastiggevallen en bedreigd. Volstrekt idioot! In Crooswijk was de start ook met gemengde gevoelens aangezien daar een gebouw van basisschool Noen in vlammen op ging. Aangezien dat vast niet kwam door kortsluiting of een blikseminslag is dat natuurlijk nog des te erger!
Een ander opvallend nieuwsbericht was het overlijden Helen Suzman. Helen Suzman? Jazeker, Helen Suszman. Zij is een van de belangrijkste liberale voorvechters geweest uit Zuid-Afrika. Als enig blank parlementslid nam zij stelling tegen de apartheid. Zij zat maar liefst 36 jaar in het parlement, is twee keer genomineerd geweest voor de nobelprijs voor de vrede en heeft de liberale beweging in Zuid-Afrika (maar zeker ook in de rest van Afrika) een geweldige impuls gegeven. Een supervrouw!