vrijdag 16 oktober 2009

Eerste Rotterdamse convenant voor woonservicegebieden ondertekend!


Onder toeziend oog van wethouder Karakus, heb ik gisteren namens de deelgemeente een convenant ondertekend, samen met corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en de seniorenraad, voor het woonservicegebied in de Esch. Het is de bedoeling dat er in Rotterdam een kleine 60 woonservicegebieden komen. In zo'n gebied moet er een goede samenwerking zijn tussen alle instanties om ervoor te zorgen dat bewoners en met name senioren hun leven kunnen vormgeven zoals ze dat zelf het liefste willen. Concreet betekent dit dat we met elkaar afspraken maken over bijvoorbeeld een rolatorvriendelijke buitenruimte, een op elkaar afgestemd aanbod van activiteiten en een samenhangend aanbod van zorg. In onze deelgemeente zijn we ook bezig voor Rubroek, Kralingen West en Kralingen Oost een dergelijke samenwerking op te zetten. Met de ondertekening in de Esch waren wij gisteren de eerste in Rotterdam!