vrijdag 30 juli 2004

Botanische Tuin

Via deze website vroeg een bewoner gisteren waarom de VVD wil bezuinigen op de Botanische Tuin in onze deelgemeente. In een notedop is dit de achtergrond:

De deelgemeente moet bezuinigen en dat betekent dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. De VVD heeft niets tegen de botanische tuin, echter als je beperkte middelen hebt moet je op een gegeven moment een afweging maken en de VVD doet dat dus. Onze deelgemeente kampt met groot achterstallig onderhoud in de buitenruimte (onderhoud straten, plantsoenen etc.). Als daar niet snel iets aan gedaan wordt, wordt de schade nog veel erger en worden ook de kosten in de toekomst alleen maar hoger om de schade dan te herstellen. Voor ons heeft het prioriteit om hier dus iets aan te doen. De consequentie is dan dat er ergens anders dus geld vanaf moet. Wij vinden het niet noodzakelijk dat een botanische tuin moet draaien op overheidsgeld. Wij vinden dat als veel mensen de tuin belangrijk vinden, zij dus ook het initiatief zouden kunnen nemen om zelf op zoek te gaan naar sponsors en donateurs. De tuin kan dan blijven bestaan en onze straten en plantsoenen kunnen het onderhoud krijgen dat daarvoor nodig is. 

zondag 25 juli 2004

Goede bewonersinitiatieven!

Dit weekend was ik getuige van twee leuke door buurtbewoners opgezette activiteiten. In de Oostmaasstraat in Kralingen hadden de bewoners een straatbarbecue georganiseerd. Een prima activiteit die zorgt voor binding in de wijk en bovendien natuurlijk ook gezellig is. In Crooswijk was de heer Absalom Martinez, burgemeester van de havenstad Corinto in Nicaragua op bezoek. Diverse Crooswijkers en met name de bewoners van het Binnenterrein Schut (aan de Hendrik de Keyserstraat) zamelen al vele jaren op allerlei manieren en met uiteenlopende activiteiten geld en goederen in om het Casa de Menores-project in Corinto draaiend te houden. Als waardering en om de relaties te onderhouden kwam nu de burgemeester van Corinto dus op bezoek. Beide initiatieven zijn denk ik erg belangrijk in een wijk. Bovendien vind ik het goed om te zien dat beide activiteiten tot stand zijn gekomen zonder inmenging of geld van de overheid (lees deelgemeente). Ik ben een groot voorstander van liefdadigheid en acties voor goede doelen als die geleid worden vanuit een particulier initiatief. De overheid hoeft daar wat mij betreft geen rol in te hebben. Mensen kunnen heel goed zelf beslissen of en aan welk doel ze geld willen geven en hoeveel. Vandaar dat ik het project in Crooswijk dus erg leuk vond om te zien. Complimenten!

zondag 18 juli 2004

Van kleine vaasjes tot bloemprikkers

Vrijdag 16 juli mocht ik de opening verrichten van een expositie aan de Vlinderstraat. Een aantal kunstenaars die samenwerken onder de naam Karlsson stelt elke maand een andere verzameling ten toon in een vitrine naast restaurant het Lachende Varken (aanrader trouwens!). Via deze exposities proberen de kunstenaars de leefomgeving van de Vlinderwijk extra kleur te geven. Momenteel is er een verzameling kleine vaasjes te zien. Indien buurtbewoners een leuke verzameling hebben om ten toon te stellen kan hierover contact worden opgenomen met Michel van Adrichem (michel@salledemain.nl) van Karlsson. De expositie is ondersteund door het Initiatievenfonds van de deelgemeente. Bewoners die een activiteit opzetten die de samenwerking en de leefbaarheid in de wijk bevorderen kunnen hier een beroep op doen.Tram Plus

Woensdag 14 juli was ik aanwezig bij een informatieavond plaats over de Tram Plus. Vanaf september 2005 wordt lijn 1 van de Esch naar Schiedam/Vlaardingen vervangen door een Tram Plus. Een Tram Plus is sneller, rijdt vaker en betrouwbaarder en is een stuk comfortabeler dan een gewone tram. Verder worden de haltes uitgerust met een tijdsaanduiding zoals bij de metro, waarop wordt aangegeven over hoeveel minuten de volgende tram komt. Meer informatie staat ook op http://www.tramplus.nl/ Tijdens de informatieavond kwam naar voren dat bij de aanleg met name de aspecten veiligheid voor fietsers en geluidsoverlast aandacht moeten krijgen. Bij de verdere uitvoering zal daar naar gekeken worden. Voor degenen die er 14 juli niet bij konden zijn komt er op 30 augustus nog een informatieavond. Omdat de aanleg enige tijd tot overlast zal leiden, zal dit zoveel mogelijk in overleg met de omwonenden worden gedaan.


maandag 12 juli 2004

Benoeming tot Dagelijks Bestuurder

Op donderdag 8 juli (of eigenlijk was het al vrijdag 9 juli) ben ik in een marathonvergadering van de deelraad Kralingen-Crooswijk benoemd tot dagelijks bestuurder. De vergadering begon ’s middags om 16.00 uur en was uiteindelijk pas tegen 1.00 uur ’s nachts afgelopen. De reden voor het lange vergaderen was de behandeling van de Voorjaarsnota. Hierbij stonden enkele belangrijke keuzes centraal, waarbij vooral geld moest worden vrijgemaakt voor de buitenruimte (onderhoud van straten e.d.). De vergadering resulteerde ook al meteen in een leuke opdracht aan mij. Er werd namelijk een motie van de VVD aangenomen om in de komende tien jaar jaarlijks ruim 20.000 Euro beschikbaar te stellen voor een Power Sportfonds. Sportverenigingen kunnen hier een beroep op doen ter ondersteuning van bepaalde sportactiviteiten. Ik kijk er naar uit om deze motie te gaan uitvoeren. En verder heb ik er zin in om samen met iedereen die bij onze deelgemeente is betrokken mij vol enthousiasme in te gaan zetten voor dat geweldige stuk Rotterdam: Kralingen-Crooswijk!

Ontwikkelingen Kralingse Zoom

Op 7 juli vond in de Esch een informatieavond plaats over het gebied rond de Kralingse Zoom. Er zijn grote plannen om het metrostation te ontwikkelen tot een knooppunt voor openbaar vervoer, kantoren en commerciƫle en recreatieve voorzieningen. De eerste stap is de bouw van een parkeergarage. Tijdens de avond werden de plannen gepresenteerd en konden vragen worden gesteld aan ambtenaren, aan dagelijks bestuurder Antoinette Laan en aan wethouder Marco Pastors. Enkele vragen die wat mij betreft duidelijk naar voren kwamen en waar bij de verdere plannen aandacht aan moet worden besteed waren: Hoe is straks de ontsluiting van het gebied en de bijbehorende verkeersdrukte? Wat zijn de gevolgen voor parkeren in de nabijgelegen wijk? Wat gebeurt er met het grondwaterpeil? Op 24 augustus is er nog een soortgelijke informatieavond.

maandag 5 juli 2004

Inwerken

Eind juni heb ik afscheid genomen bij mijn vorige werkgever Capgemini. De planning is dat ik op 8 juli tot dagelijks bestuurder benoemd word door de deelraad van Kralingen-Crooswijk. De afgelopen weken hebben vooral in het teken gestaan van het inwerken en het afscheid van mijn voorgangster Antoinette Laan. Op 24 juni vond er een afscheidsreceptie plaats voor Antoinette met aansluitend een disco in de raadszaal. Het was een geweldig feest en de tempel van de democratie werd voor even omgetoverd in de tempel van de dans! Via deze weg wil ik Antoinette nogmaals bedanken voor haar grote inzet in de afgelopen jaren.

Het inwerken betekent tot nu toe mensen leren kennen, vooral heel veel lezen en proberen bekend te worden met alle terminologie waar een bestuurder mee te maken krijgt. Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen een bestemmingsplan, een structuurvisie, een gebiedsstudie, een ruimtelijk regioplan, een masterplan, een stadsvernieuwingsplan en een leefmilieuverordening??? En hoe verhoudt de Nota Ruimte zich tot de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Woningwet??? Uiteraard heb ik het dan nog niet eens gehad over de vele afkortingen die ik de afgelopen weken ben tegen gekomen. Zo gezegd lijkt het natuurlijk allemaal nog al stoffig. Toch denk ik dat het wel meevalt. Het vooruitzicht is natuurlijk ook dat ik de kans krijg om een heleboel leuke dingen te gaan doen voor de deelgemeente. Volgend jaar is Rotterdam sportstad van Europa en ook in Kralingen-Crooswijk kunnen in dat kader allerlei activiteiten georganiseerd worden. Ook liggen er grote projecten in het verschiet waar de komende jaren aan gewerkt moet worden, zoals Nieuw-Crooswijk, een mogelijke woontoren op het Oostplein en vernieuwing van de Kralingse Zoom. Al met al genoeg om er met groot enthousiasme tegenaan te gaan!