maandag 5 juli 2004

Inwerken

Eind juni heb ik afscheid genomen bij mijn vorige werkgever Capgemini. De planning is dat ik op 8 juli tot dagelijks bestuurder benoemd word door de deelraad van Kralingen-Crooswijk. De afgelopen weken hebben vooral in het teken gestaan van het inwerken en het afscheid van mijn voorgangster Antoinette Laan. Op 24 juni vond er een afscheidsreceptie plaats voor Antoinette met aansluitend een disco in de raadszaal. Het was een geweldig feest en de tempel van de democratie werd voor even omgetoverd in de tempel van de dans! Via deze weg wil ik Antoinette nogmaals bedanken voor haar grote inzet in de afgelopen jaren.

Het inwerken betekent tot nu toe mensen leren kennen, vooral heel veel lezen en proberen bekend te worden met alle terminologie waar een bestuurder mee te maken krijgt. Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen een bestemmingsplan, een structuurvisie, een gebiedsstudie, een ruimtelijk regioplan, een masterplan, een stadsvernieuwingsplan en een leefmilieuverordening??? En hoe verhoudt de Nota Ruimte zich tot de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Woningwet??? Uiteraard heb ik het dan nog niet eens gehad over de vele afkortingen die ik de afgelopen weken ben tegen gekomen. Zo gezegd lijkt het natuurlijk allemaal nog al stoffig. Toch denk ik dat het wel meevalt. Het vooruitzicht is natuurlijk ook dat ik de kans krijg om een heleboel leuke dingen te gaan doen voor de deelgemeente. Volgend jaar is Rotterdam sportstad van Europa en ook in Kralingen-Crooswijk kunnen in dat kader allerlei activiteiten georganiseerd worden. Ook liggen er grote projecten in het verschiet waar de komende jaren aan gewerkt moet worden, zoals Nieuw-Crooswijk, een mogelijke woontoren op het Oostplein en vernieuwing van de Kralingse Zoom. Al met al genoeg om er met groot enthousiasme tegenaan te gaan!