zondag 18 juli 2004

Tram Plus

Woensdag 14 juli was ik aanwezig bij een informatieavond plaats over de Tram Plus. Vanaf september 2005 wordt lijn 1 van de Esch naar Schiedam/Vlaardingen vervangen door een Tram Plus. Een Tram Plus is sneller, rijdt vaker en betrouwbaarder en is een stuk comfortabeler dan een gewone tram. Verder worden de haltes uitgerust met een tijdsaanduiding zoals bij de metro, waarop wordt aangegeven over hoeveel minuten de volgende tram komt. Meer informatie staat ook op http://www.tramplus.nl/ Tijdens de informatieavond kwam naar voren dat bij de aanleg met name de aspecten veiligheid voor fietsers en geluidsoverlast aandacht moeten krijgen. Bij de verdere uitvoering zal daar naar gekeken worden. Voor degenen die er 14 juli niet bij konden zijn komt er op 30 augustus nog een informatieavond. Omdat de aanleg enige tijd tot overlast zal leiden, zal dit zoveel mogelijk in overleg met de omwonenden worden gedaan.