vrijdag 30 juli 2004

Botanische Tuin

Via deze website vroeg een bewoner gisteren waarom de VVD wil bezuinigen op de Botanische Tuin in onze deelgemeente. In een notedop is dit de achtergrond:

De deelgemeente moet bezuinigen en dat betekent dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. De VVD heeft niets tegen de botanische tuin, echter als je beperkte middelen hebt moet je op een gegeven moment een afweging maken en de VVD doet dat dus. Onze deelgemeente kampt met groot achterstallig onderhoud in de buitenruimte (onderhoud straten, plantsoenen etc.). Als daar niet snel iets aan gedaan wordt, wordt de schade nog veel erger en worden ook de kosten in de toekomst alleen maar hoger om de schade dan te herstellen. Voor ons heeft het prioriteit om hier dus iets aan te doen. De consequentie is dan dat er ergens anders dus geld vanaf moet. Wij vinden het niet noodzakelijk dat een botanische tuin moet draaien op overheidsgeld. Wij vinden dat als veel mensen de tuin belangrijk vinden, zij dus ook het initiatief zouden kunnen nemen om zelf op zoek te gaan naar sponsors en donateurs. De tuin kan dan blijven bestaan en onze straten en plantsoenen kunnen het onderhoud krijgen dat daarvoor nodig is.