woensdag 28 mei 2008

Stand van zaken atletiekbaan

De atletiekbaan aan het Langepad bij atletiekvereniging PAC is ernstig aan vervanging toe. Het probleem is echter lange tijd geweest dat er onduidelijkheid was over waar het geld vandaan zou moeten komen om dit te financieren. Gisteren hebben we in het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente besloten om via de kadernota (dat is een vooruitloper op de begroting) een voorstel te doen aan de deelraad om extra geld vrij te maken om dit probleem zo snel mogelijk op te kunnen lossen. Eind deze maand vergadert de deelraad hierover en als zij met het voorstel instemmen, dan kan wat mij betreft de aanleg beginnen.

Brainstorm ouderenbeleid

Afgelopen maandag heb ik met de commissie Welzijn van de deelraad een bezoek gebracht aan Zorgcentrum Rubroek. Behalve dat we een kijkje mochten nemen en een maaltijd kregen geserveerd in deze ouderen voorziening, hebben de deelraadsleden ook met elkaar van gedachte gewisseld over het ouderenbeleid in de deelgemeente. Hoe moet dit aansluiten op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning? Wat kunnen we doen voor mantelzorgers? Hoe kan de wederzijdse beeldvorming tussen ouderen en jongeren verbeteren? Allemaal vragen die aan de orde kwamen. De uitkomsten van de avond zullen worden meegenomen bij het opstellen van een notitie Ouderenbeleid, die na de zomer door deelraad zal moeten worden vastgesteld.

zaterdag 3 mei 2008

Crooswijk vs. Stockholm in onderwijs

Vorige week heb ik met een aantal schooldirecteuren, beleidsmakers en docenten die betrokken zijn bij het onderwijs in Crooswijk een werkbezoek gebracht aan enkele scholen in Stockholm. Zo bezochten we onder meer een taalschool waar niet-Zweedse kinderen les krijgen. Behalve dat ieder vanuit zijn eigen vakgebied goede idee├źn kon opdoen, was de reis vooral ook nuttig om met elkaar van gedachte te wisselen over de situatie bij ons in de wijk. In enkele workshops die werden gehouden zijn ook meteen vervolgafspraken gemaakt voor de aanpak op de Crooswijkse scholen.