maandag 17 oktober 2005

Koninklijk onderscheiden

Afgelopen vrijdag werd gevierd dat Bernard Elderkamp 50 jaar organist is van de Christelijk Gereformeerde Kerk Rotterdam. Een halve eeuw vrijwilligerswerk, dat is niet mis! Het is dan ook om deze reden dat het Hare Majesteit heeft behaagt, hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

dinsdag 11 oktober 2005

Intrekking deelgemeentebevoegdheid Tropicana

Onlangs heeft het College van BenW een brief gestuurd aan de deelgemeente waarin werd aangekondigd dat onze bevoegdheden met betrekking tot het voeren van een artikel 19.1 procedure (uitzondering maken op bestemmingsplan) en het verlenen van een bouw- en sloopvergunning worden ingetrokken met betrekking tot de uitbreiding van Tropicana. De exploitant van Tropicana wil graag het zwembad verbouwen en er een congrescentrum en hoteltoren bij bouwen. Als deelgemeente hebben we daar onze bedenkingen bij. Vanochtend kon ik met betrekking tot de intrekking van de bevoegdheden het deelgemeentestandpunt toelichten in een commissie van de gemeenteraad.
Ik heb gezegd dat wij als deelgemeente zeer verontwaardigd zijn. Wethouder Pastors heeft aangegeven dat hij onze bevoegdheden wil intrekken omdat er sprake is van een stedelijk belang en omdat de deelgemeente niet mee zou willen werken. Beide zaken bestrijd ik. Het stedelijk belang is onvoldoende aangetoond, de vermeende onmogelijkheid van alternatieven is onvoldoende onderbouwd en verder is er nog niet eens een bouwplan of een ondernemingsplan. Het is dus erg voorbarig om zonder deze informatie nu al besluiten te nemen en het is in mijn optiek onterecht om onze bevoegdheid in te trekken.

Bezoek aan schietvereniging

Afgelopen zondag ben ik op bezoek geweest bij de Koninklijke Scherpschuttersvereniging Rotterdam. Met een kleine 400 leden één van de grootste schietverenigingen in ons land. Tot voor kort was Prins Bernhard beschermheer van de vereniging en de in 1883 opgerichte vereniging kent dan ook al een oude traditie. Aan de Lucie Vuylstekeweg bevindt zich het uitgebreide sportcomplex, waar over 10, 25, 50 en zelfs over 100 meter afstand geschoten kan worden. Meer informatie is te vinden op de website van de vereniging: www.ksvr.nl .

vrijdag 7 oktober 2005

Ruimtelijke visie Boerengat-Buizengat


Afgelopen maandag vond in de deelraadscommissie Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB) een discussie plaats over een concept visie op de zone Boerengat-Buizengat. Op zich heeft deze plek, door de ligging aan het water veel potentie als woongebied. Stedenbouwkundigen hebben een eerste onderzoek afgerond waaruit een aantal ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied naar voren zijn gekomen. De commissieleden hebben hier hun meningen over gegeven en hebben zo input gegeven voor het vervolgonderzoek. Binnenkort zullen we de studie ook met de bewoners bespreken om zo ook van hen input te krijgen voor het vervolg. Daarna zal de studie verder worden uitgewerkt.