vrijdag 7 oktober 2005

Ruimtelijke visie Boerengat-Buizengat


Afgelopen maandag vond in de deelraadscommissie Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB) een discussie plaats over een concept visie op de zone Boerengat-Buizengat. Op zich heeft deze plek, door de ligging aan het water veel potentie als woongebied. Stedenbouwkundigen hebben een eerste onderzoek afgerond waaruit een aantal ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied naar voren zijn gekomen. De commissieleden hebben hier hun meningen over gegeven en hebben zo input gegeven voor het vervolgonderzoek. Binnenkort zullen we de studie ook met de bewoners bespreken om zo ook van hen input te krijgen voor het vervolg. Daarna zal de studie verder worden uitgewerkt.