dinsdag 11 oktober 2005

Bezoek aan schietvereniging

Afgelopen zondag ben ik op bezoek geweest bij de Koninklijke Scherpschuttersvereniging Rotterdam. Met een kleine 400 leden één van de grootste schietverenigingen in ons land. Tot voor kort was Prins Bernhard beschermheer van de vereniging en de in 1883 opgerichte vereniging kent dan ook al een oude traditie. Aan de Lucie Vuylstekeweg bevindt zich het uitgebreide sportcomplex, waar over 10, 25, 50 en zelfs over 100 meter afstand geschoten kan worden. Meer informatie is te vinden op de website van de vereniging: www.ksvr.nl .