dinsdag 11 oktober 2005

Intrekking deelgemeentebevoegdheid Tropicana

Onlangs heeft het College van BenW een brief gestuurd aan de deelgemeente waarin werd aangekondigd dat onze bevoegdheden met betrekking tot het voeren van een artikel 19.1 procedure (uitzondering maken op bestemmingsplan) en het verlenen van een bouw- en sloopvergunning worden ingetrokken met betrekking tot de uitbreiding van Tropicana. De exploitant van Tropicana wil graag het zwembad verbouwen en er een congrescentrum en hoteltoren bij bouwen. Als deelgemeente hebben we daar onze bedenkingen bij. Vanochtend kon ik met betrekking tot de intrekking van de bevoegdheden het deelgemeentestandpunt toelichten in een commissie van de gemeenteraad.
Ik heb gezegd dat wij als deelgemeente zeer verontwaardigd zijn. Wethouder Pastors heeft aangegeven dat hij onze bevoegdheden wil intrekken omdat er sprake is van een stedelijk belang en omdat de deelgemeente niet mee zou willen werken. Beide zaken bestrijd ik. Het stedelijk belang is onvoldoende aangetoond, de vermeende onmogelijkheid van alternatieven is onvoldoende onderbouwd en verder is er nog niet eens een bouwplan of een ondernemingsplan. Het is dus erg voorbarig om zonder deze informatie nu al besluiten te nemen en het is in mijn optiek onterecht om onze bevoegdheid in te trekken.