vrijdag 26 november 2004

Avond van de dialoog

Gisteravond was ik uitgenodigd voor de avond van de dialoog. In een buurthuis in Kralingen-West kwamen zo'n 50 bewoners bijeen om met elkaar over de maatschappij te discussiëren onder het genot van een bord bami. Mijn rol was om één van de tafels met ongeveer 10 deelnemers voor te zitten. De discussie werd in twee rondes gevoerd. In de eerste ronde moest iedereen vertellen wie zijn held was en waarom. Namen die genoemd werden waren: Nelson Mandela, Salvador Allende, mijn vader en moeder, prinses Maxima en "onze koning" (hiermee werd de koning van Marokko bedoeld). In de tweede ronde mocht iedereen vertellen wat hij morgen zelf zou kunnen gaan doen om de wereld te verbeteren. Genoemd werd onder meer: vuilnis bij de vuilcontainer opruimen, minder vloeken, proberen te voorkomen dat ik verkeerde vrienden krijg, meedoen aan een jongerenbegeleidingsproject en één iemand sprak uit om minder te willen gaan stelen. Vervolgens werd in de groep doorgepraat over alles wat ter tafel was gebracht. Ik vond het een nuttige bijeenkomst. Veel problemen zouden voorkomen of opgelost kunnen worden door meer dialoog en meer uitwisseling van opvattingen, zeker ook in onze deelgemeente.

vrijdag 19 november 2004

Wijkschouw Struisenburg

Afgelopen dinsdag ben ik met collega bestuurder Bert Schreuder, ambtenaren van verschillende diensten en bewoners op pad geweest in de wijk Struisenburg. De wandeling leidde onder meer over de Admiraliteitskade en door het Buizengat en de Oostmaaslaan, waarbij stil werd gestaan bij een aantal knelpunten in de buitenruimte. Zo konden al meteen enkele fietswrakken verwijderd worden waarvoor de eigenaars zich kennelijk weinig verantwoordelijk meer voelden. Ook is gesproken over de parkeerproblemen in het Buizengat. Het parkeerprobleem daar wordt toegevoegd aan de knelpuntenlijst die wij hebben met betrekking tot verkeer en op basis daarvan wordt dan gekeken of we volgend jaar geld beschikbaar hebben om er een aantal plekken bij te maken. De middag werd afgesloten met een bezoek aan het buurthuis van Knooppunt Kralingen. Zij organiseren allerlei activiteiten voor met name jongeren uit de buurt. Zij zouden verdere ondersteuning van buurtbewoners kunnen gebruiken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Kate Schaafsma 010-4126200.
maandag 15 november 2004

Deelgemeenten op de schop?

Momenteel is er in Rotterdam een heftige discussie gaande over het al dan niet opheffen van de deelgemeenten. Deze discussie wordt met name op gang gebracht door het Stadhuis: kringen rondom de wethouders en de gemeenteraad. Ik ben het niet eens met de wijze waarop een en ander ter sprake wordt gebracht. Het klopt dat bestuurlijk in Rotterdam een aantal zaken niet goed verlopen. Een logische vraagstelling zou dan moeten zijn: hoe kunnen wij de problemen oplossen en welke mogelijkheden zijn daarvoor beschikbaar? In plaats daarvan komt steeds de vraag naar voren: kunnen we de problemen oplossen door het opheffen van de deelgemeenten? Wanneer dit de werkwijze is, dan is er geen sprake meer van een objectieve probleemanalyse, want de oplossing ligt al in de vraagstelling besloten. Ik ben van mening dat deelgemeenten veel nuttig werk verrichten en dat zij de kloof tussen burger en bestuur verkleinen. Wel denk ik dat in Rotterdam op sommige terreinen de bevoegdhedenverdeling tussen gemeente en deelgemeenten niet goed is geregeld waardoor er onduidelijkheid, soms frustratie en af en toe ook fouten ontstaan. Daar zou naar gekeken moeten worden. Tevens denk ik dat sommige stedelijke diensten in Rotterdam niet naar behoren functioneren, waardoor eveneens problemen ontstaan. Echter, dit aspect blijft volledig buiten beeld wanneer de discussie volledig gericht is op het deelgemeentebestel. De gedwongen winkelnering (een regel die zegt dat deelgemeenten alleen bij de gemeentelijke diensten mogen inkopen, ook als externe marktpartijen goedkoper en beter zijn) is door het huidige college van B en W nog niet afgeschaft. Voor een goed gemeentelijk bestuur zou die afschaffing in mijn optiek erg gezond zijn. Ik hoop dat de discussie nog even doorgaat, dat hij zuiver gevoerd wordt en dat er dan ook werkbare oplossingen uitkomen.

dinsdag 2 november 2004

Buitenschoolse opvang geopend

Afgelopen zaterdag heb ik de opening verricht van de buitenschoolse opvang de Tamboerijn. Deze accommodatie is gelegen naast de speeltuin aan het Schuttersveld in Crooswijk. De opvang biedt plaats voor 50 kinderen en kan zelfs uitgebreid tot 70 kinderen worden. Een dergelijke voorziening is belangrijk omdat op deze manier ouders (zowel tweeverdieners als alleenstaande ouders) zoveel mogelijk in de gelegenheid kunnen worden gesteld om deel te nemen aan het arbeidsproces. Zeker met het oog op de vergrijzing is dat erg belangrijk. Los daarvan is het ook een prachtige voorziening, waar ouders met een gerust hart hun kinderen heen kunnen brengen.