dinsdag 2 november 2004

Buitenschoolse opvang geopend

Afgelopen zaterdag heb ik de opening verricht van de buitenschoolse opvang de Tamboerijn. Deze accommodatie is gelegen naast de speeltuin aan het Schuttersveld in Crooswijk. De opvang biedt plaats voor 50 kinderen en kan zelfs uitgebreid tot 70 kinderen worden. Een dergelijke voorziening is belangrijk omdat op deze manier ouders (zowel tweeverdieners als alleenstaande ouders) zoveel mogelijk in de gelegenheid kunnen worden gesteld om deel te nemen aan het arbeidsproces. Zeker met het oog op de vergrijzing is dat erg belangrijk. Los daarvan is het ook een prachtige voorziening, waar ouders met een gerust hart hun kinderen heen kunnen brengen.