maandag 22 februari 2010

Draait de VVD ook?

Nou en of! De VVD draait een geweldig filmpje over Rotterdam en in het bijzonder Kralingen. Sinds de franse topper Amélie is er eigenlijk geen film meer gemaakt die nog sentimenteler is dan deze film. Klik het aan, slik een paar keer en pink een traantje weg...

vrijdag 19 februari 2010

Wie draait het meest?

De verkiezingsdebatten zijn begonnen. Maandag was er een lijstrekkersdebat in Crooswijk en gisteren een in Kralingen. De vraag is wie draaide er nu het meest? Was het Groenlinks dat tijdens de raadsvergadering in november heeft ingestemd met de sluiting van de Groene Inval en nu "opeens" een spontane actie wilden organiseren om het open te houden? Of misschien Leefbaar Rotterdam dat in dezelfde raadsvergadering instemde met de sluiting van buurthuis de Tamboer en nu in krant en debat krokodillentranen huilt dat het zo erg is dat het dicht moet? Nee, het meest draaide volgens mij het CDA. De lijsttrekker van die partij verkondigde dat hij wil bezuinigen op het onderhoud van de buitenruimte, terwijl er in zijn verkiezingsprogramma juist staat dat hij dat onderhoud wil intensiveren. Bovendien vertelde hij dat een supermarkt op zondag zelf mag weten of hij open gaat of niet, terwijl de Rotterdamse partijleider toch heel duidelijk heeft verkondigd dat op zondag de winkels dicht moeten. Leuk om te volgen die debatten!

maandag 8 februari 2010

Culturele middag succesGistermiddag organiseerde de VVD-fractie Kralingen-Crooswijk een culturele middag in Galerie Kralingen. Suzanne Algra van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gaf een presentatie over hoe het orkest juist ook in de wijken op zoek gaat naar nieuwe doelgroepen. Een prachtig voorbeeld daarvan is een concert dat gaat plaatsvinden in de sporthal bij Victoria. Dit zal zijn op een zaterdag waarop er ook volop sportwedstrijden plaatsvinden op het complex, waardoor er onverwachte ontmoetingen kunnen ontstaan. Een geweldig intitiatief!
Zelf heb ik een presentatie gegeven over de rol van de deelgemeente en de vraag en het aanbod van cultuur in Kralingen. Vervolgens vond een leuke discussie plaats met de zaal. Vragen die aan bod kwamen waren: Hoe ver kan je gaan met het brengen van cultuur achter de voordeur? Welke verantwoordelijkheid hebben de ouders? Wat is de rol van de school?
Muzikale omlijsting werd verzorgd door een afvaardiging van het ensemble Chat Noir. Al met al een boeiende en leerzame middag!

vrijdag 5 februari 2010

Vrijheid en verantwoordelijkheid voor volkstuinders!

Gisteren heeft de deelraad een nieuw volkstuinenbeleid vastgesteld voor onze deelgemeente. De kern kan samengevat worden in twee woorden: vrijheid en verantwoordelijkheid. De vrijheid zit erin dat de volkstuinverenigingen de keuze krijgen hoe zij in de toekomst willen huren van de gemeente. Tot nu toe was het altijd zo dat de gemeente verhuurde aan de Rotterdamse Bond voor Volkstuin Verenigingen en dat de verenigingen daar dan van moesten afnemen. De Bond had dus een soort monopolie. De vraag is of dat nog wel van deze tijd is. Aan de voetbalverenigingen verhuurt de gemeente ook rechtstreeks, zonder dat de KNVB daar tussen zit. In Rotterdam had de RBVV een tamelijk onaantastbare status, maar dat verandert nu dus. Het huurcontract met de bond is opgezegd en er komt een nieuwe constructie, waarbij de keuzevrijheid van de verenigingen doorslaggevend zal zijn.
Daarnaast hebben volkstuinverenigingen ook verantwoordelijkheid. Er gaat jaarlijks behoorlijk wat belastinggeld richting volkstuinen en daar mag dan ook wel iets tegenover staan voor de samenleving. De volkstuinen worden daarom vanaf nu gevraagd om jaarlijks op het terrein van jongeren, ouderen of cultuur, zelf activiteiten te organiseren. Op deze manier kunnen meer mensen van de volkstuinen genieten dan de tuinders alleen.
Al met al een nota met veel liberale elementen!

donderdag 4 februari 2010

Zorgelijk dat bezuinigingen bij gemeenten taboe zijn!

Het onderwerp van bezuinigingen is taboe bij veel partijen in de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is de strekking van een nieuwsbericht van de NOS vanochtend.link
Een zorgelijke zaak. Vrijwel geen enkele gemeente zal aan grote bezuinigingen ontkomen. In plaats van nu dus in verkiezingscampagnes de Sinterklaas te spelen door van alle en nog wat te gaan uitbreiden of gratis te maken, wordt de burger dus behoorlijk voor de gek gehouden, tenzij natuurlijk ook dekking bekend is voor al die uitdeelvoorstellen.
Bij veel gemeenten is bij de laatste begrotingsronde het vet al behoorlijk van de botten gehaald. Het maken van duidelijke keuzes en het afstoten van taken lijkt dan dus onoverkomelijk en daar mag geen taboe over zijn!
In Kralingen-Crooswijk hebben we bij de afgelopen begrotingsbehandeling meteen de tering naar de nering gezet en 1 miljoen bezuinigd. Zodra er meer onheil vanuit Den Haag op ons af komt (als het kabinet tenminste een keer uitgedacht raakt...), zullen er wat mij betreft aanvullende maatregelen nodig zijn, waarvoor een nieuw bestuur snel aan de bak zal moeten.