donderdag 6 september 2007

Netwerk van ambassadrices gestart

Vanochtend vond de start plaats van het Rotterdams Ambassadrice Netwerk in onze deelgemeente. In dit kader zijn er 7 vrouwen die een opleiding tot ambassadrice hebben gevolgd. Hun opdracht is nu om in totaal 70 allochtone vrouwen te begeleiden op weg naar en tijdens de inburgeringscursus. Er zijn nog altijd veel allochtone vrouwen die op eigen kracht het inburgeringsloket niet weten te vinden. Die ambassadrices, die zelf ook allemaal een inburgeringstraject doorlopen hebben, sporen hen op en helpen hen daarbij. Een goed initiatief! De vrouwen zelf zijn allemaal erg enthousiast, of zoals een Turkse mevrouw wist te vertellen: "Het is jammer dat die inburgeringswet al niet 20 jaar eerder is ingevoerd!".