maandag 25 oktober 2004

Schoonmaakactie schoolplein

De Paulus Potterstraat in Kralingen ziet er prima uit. De bewoners zorgen zelf voor hun straat en houden alles netjes schoon. Hartstikke goed natuurlijk. Echter, aan het eind van de straat is een schoolplein van een school die niet meer in gebruik is en daar was het tot vorige week donderdag een bende. Er groeide overal onkruid en het plein werd voornamelijk nog gebruikt door junks om er te verpozen en dingen te doen waar een schoolplein vooral niet voor bedoeld is. Op initiatief van de stichting Thuis Op Straat (TOS) hebben vorige week zo'n vijftig kinderen in hun herfstvakantie samen met de Roteb het plein weer schoongemaakt. Vanuit de deelgemeente bekijken we hoe we er voor kunnen zorgen dat ook in de toekomst het plein veilig en schoon blijft. Het is nu weer een plein om op te spelen en zo hoort het ook!

donderdag 21 oktober 2004

Wandelen in Oud-Crooswijk

Vorige week heb ik deelgenomen aan een zogenaamde ‘wijkschouw’ in Oud-Crooswijk. Bij een wijkschouw maken vertegenwoordigers van de deelgemeente, de Roteb, gemeentewerken, politie, bewonersorganisaties, etc. gezamenlijk een wandeling door een wijk. Tijdens de wandeling wordt stilgestaan bij een aantal opvallende zaken en wordt er gekeken wie er wat aan kan doen. Zo zal een woningbouwcorporatie worden benaderd om te overleggen over drugsoverlast in enkele portieken en komt er een bewonersavond om in overleg met bewoners de veiligheid te verbeteren op de kruisingen Boezemstraat-Pijperstraat en Crooswijkseweg-Pijperstraat. Ik vond de wijkschouw bijzonder nuttig om te doen, want je ziet en hoort weer een heleboel dingen die je vanachter je bureau niet te weten komt. Wat mij betreft was het dus een hele nuttige middag!

donderdag 14 oktober 2004

Parkeergarage Brainpark Centrum

Waar nu het metrostation Kralingse Zoom ligt, wordt gewerkt aan een nieuw knooppunt van voorzieningen, onder de naam Brainpark Centrum. Het plan is om er 2.200 parkeerplaatsen aan te leggen, 120.000 m2 kantoren te bouwen en een vernieuwd station voor openbaar vervoer te maken. De eerste stap zou zijn het aanleggen van een parkeergarage voor 750 auto's, die eind 2006 gereed moet zijn. Onderstaande schets geeft aan hoe die eerste garage eruit gaat zien, gezien vanaf de A16.

donderdag 7 oktober 2004

Sportavond

Gisteravond hebben we vanuit de deelgemeente bij hockeyclub Leonidas een avond georganiseerd voor bestuurders van alle sportverenigingen uit Kralingen-Crooswijk. Doel van de avond was kennismaking en voorlichting. We hebben informatie gegeven over wat de deelgemeente allemaal doet om sport te bevorderen en in het bijzonder zijn we ingegaan op het Sportjaar 2005. Voor sportverenigingen zijn er mogelijkheden om in dit kader subsidie aan te vragen voor de organisatie van evenementen of verbetering van de infrastructuur. Daarnaast werd een presentatie gegeven door de Stichting Sportsupport. De avond werd afgesloten met een borrel in het clubhuis, waar op informele wijze nog kon worden nagepraat. De avond was goed bezocht en het Sportjaar gaat zeker ook in onze deelgemeente iets moois worden!

woensdag 6 oktober 2004

Start bouw Kop Goudse Rijweg

Op de kop van de Goudse Rijweg gaat begonnen worden met de bouw van 41 woningen, 4 bedrijfsruimten en een parkeerkelder. Eergisteren heb ik hiervoor officieel de bouwvergunning uitgereikt aan dhr. Ben Pluimer, directeur van de woningbouwcorporatie PWS. Voor de bewoners betekent dit een behoorlijke verbetering van de wijk. De leefbaarheid en de kwaliteit van het woningaanbod gaan er hierdoor een stuk op vooruit. De sloop van het oude gebouw van de drukkerij dat nu nog op die plaats staat kan vermoedelijk binnen enkele weken beginnen. Het college van B en W wil in Rotterdam 3.000 nieuwe woningen per jaar bouwen. Met dit en diverse andere projecten draagt Kralingen-Crooswijk zijn steentje goed bij. Onderstaand een impressie van hoe het gaat worden.